52013

Bottka Mária a könyvvel szeretett nagyapjának állít emléket. Bárczi László naplója az 1914 és 1920 között Szibériában töltött hadifogság rövid emlékezését és hazatérését jelentő két hónapos hajóútleírását tartalmazza.  Az írónő 1944-ben született, Révkomáromban él. Minden írói indíttatás távol áll tőle, ezt a művét mint társszerző adja ki. A naplót Bottka Mária elő- és utószavával egészítette ki, hogy szerzőjének a fogságon kívüli életét is bemutathassa.
A mű kiadásának idejében jómaga is rég nyugdíjas, és boldogsággal éli meg, hogy így emlékezhet szeretett nagyapjáról, Bárczi Lászlóról, s átadhatja e művet az utókornak emlékezésül és okulásként.

Bárczi László naplója mellett leveleket, képeslapokat és családi fotókat is tartalmaz.
A könyv a Lilium Aurumnál jelent meg. Megrendelhető ITT>>>
Felvidék.ma