52656

A „tömb magyar” járás területén sok olyan község van, amelynek esetében az iskola megszűnésével a település élete, jövője is veszélybe kerül.

2013. decemberében a szlovák parlament elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámát. Ez a rendelkezés a soron következő tanév első napjától lenne hatályos, vagyis 2015. szeptemberétől az első osztályokban minimum 11, az alsó tagozat további évfolyamaiban pedig legalább 13 tanulónak kell ülnie, hogy a törvény értelmében egy iskola tovább üzemelhessen.

Ha rátekintünk a közoktatási hálózat jelenlegi állapotára, azt tapasztalhatjuk, hogy manapság 586 iskolában nem haladja meg a tanulói létszám az ötvenet, ezek közül 101 magyar tanítási nyelvű.

Ennek elkerülése céljából polgári kezdeményezés indult
, amely keretében a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke, illetve Dunaszerdahely város alpolgármestere, A. Szabó László február végén és március első hetében 737 önkormányzathoz küldött el egy felhívást, valamint egy levélmintát, arra kérve a falvak polgármestereit, hogy juttassák el azt községük lakosaihoz, és ők minél nagyobb számban postázzák az oktatási miniszter címére. 

A levél (amely az MKP honlapjáról is letölthető) az érintett települések lakóinak azt a kérését tartalmazza, hogy a tárcavezető − mivel véleményünk szerint nem szabad kizárólag gazdasági szempontok alapján dönteni egy-egy közoktatási intézmény sorsáról − vonja vissza az elfogadott rendelkezést, és minél előbb szüntesse meg a minimális osztálylétszámokat, hogy a legkisebb tanulók továbbra is lakóhelyükön kezdhessék meg tanulmányaikat.
A felhívás a szlovák településeken is kedvező visszhangra talált.

A komáromi járás MKP járási elnöksége azon kívül, hogy támogatja az akciót, vagyis levélben felhívással fordul az érintett intézmények és a települések önkormányzataihoz megbízta a járási elnökség három tagját Dolník Tibort (oktatásért felelős jár. elnökségi tagot), Samu Istvánt (jár. alelnököt) és Gyarmati Tihamért (jár. elnököt), hogy vizsgálják meg a komáromi járás településeinek és iskoláinak érintettségét is.

A „tömb magyar” járás területén ugyanis sok olyan község van, amelynek esetében az iskola megszűnésével a település élete, jövője is veszélybe kerül, hiszen az iskola a kultúra, sport, pályázati lehetőségek, vagyis egyben a társadalmi élet központja is a faluban. Így az iskola megszűnésével visszafordíthatatlan negatív folyamatok indulnának be (pl.: támogatási lehetőségek leépülése, munkahelyek megszűnése, fiatal családosok még erőteljesebb elvándorlása stb.)

Dolník Tibor, Samu István és Gyarmati Tihamér három kategóriába rendszerezte az iskolákat a komáromi járásban az SZMPSZ statisztikája alapján: „Bajban vannak” – őket fenyegeti 2015 szeptemberében a törvény elsősorban, második kategória a „Veszélyben vannak” a közel jövőjük van veszélyben és a „Még nem veszélyeztetett” kategóriájúak.

Két veszélyeztetett kategóriába sorolt intézményeket feltüntetnénk nyilvánosan is, hogy érezze a komáromi járás közvéleménye, hogy a helyzet milyen komoly.

Bajban vannak:
– Katona Mihály MTNY AI Búcs – Búč 9 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Megyercs – Čalovec 7 elsős
– Döme Károly MTNY AI és Óvoda Izsa – Iža 7 elsős
– Lőrincz Gyula MTNY AI 1–4. évf.– 2015. jan.1–től összevonták a szlovák iskolával Keszegfalva – Kameničná 4 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. és Óvoda Karva – Kravany nad Dunajom 5 elsős
– MTNY Református Alapiskola 1–4. évf. Martos – Martovce 3 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Dunaradvány – Radvaň nad D. 5 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Nagykeszi – Veľké Kosihy 4 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Tany – Tôň 4 elsős

Veszélyben vannak:
– Gáspár Sámuel MTNY AI és Óvoda Csicsó – Číčov 12 elsős
– Tarczy Lajos MTNY AI Hetény – Chotín 13 elsős
– Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda Gúta – Kolárovo 12 elsős
– MTNY Alapiskola Dunamocs – Moča 13 elsős
– Édes Gergely MTNY AI Madar – Modrany 11 elsős
– MTNY Alapiskola Lakszakállas – Sokolce 12 elsős
– Móra Ferenc MTNY AI Nemesócsa – Zemianska Olča 12 elsős

“Bízunk benne, hogy a közös erőfeszítés sikeres lesz, és − tekintettel a közelgő parlamenti választásokra, valamint arra a tényre, hogy az oktatási minisztérium munkatervében csupán decemberi határidővel szerepel a közoktatás finanszírozásáról szóló törvény elfogadása − a kérés a tárca illetékeseinél, valamint a kormánykoalíció képviselőinél is meghallgatásra talál. Tisztelettel kérjük ezért párthovatartozás nélkül a komáromi járás felvidéki magyar közösség tagjait is, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz!
Tegyünk meg mindent iskolainkért és nem utolsósorban településeinkért!” – áll az MKP komáromi járási elnökségének a közleményében.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52316,51030,43041,43011,43009,42985,42758,41539,41263″}