52824

Március utolsó hétvégéjén rendezte meg az Országos Honismereti Szövetség azt a konferenciát, ahol a megyei honismereti egyesületek képviseletein kívül az elszakadt országrészekből is voltak résztvevők, így a Vajdaságból, Erdélyből, a Partiumból.

Felvidéket képviselve, Ipolyságról hárman, Pálinkás Tibor a Honti Múzeum igazgatójának vezetésével, és a párkányi régióból ketten, Dániel Erzsébet, a Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás nevében, és Berényi Kornélia, a Szőgyén Öröksége Társulás képviseletében.

A háromnapos konferencián, mely az „Anyanyelv és hagyomány” jegyében zajlott, neves előadók közreműködtek, többek közt Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnöke Prof. Dr. Blazovich László. Az Országos Honismereti Szövetség elnöke, Debreczeni – Droppán Béla végig kísérte a konferencia helyszíneit, melynek fővédnöke Dr. Grezsa István nemzetpolitikai miniszteri biztos volt.

Az előadások a honismeret, a hagyományok és az anyanyelv témákban zajlottak, miként: honismereti stratégia a szórvány-magyarságban: mint műhely, nyelvápoló körök az általános és középiskolákban, helytörténeti tanítások módszerei, nyelvi megközelítés az irodalmi művek elemzésében, anyaországi és szórvány-iskolák együttműködési lehetőségei. Az esti órákban a Mentés Másként Trió és a Népzenei Kamaraműhely, zenés irodalmi műsorral köszöntötte a rendezvényt.

A második napon a konferencia nyolcvan résztvevője a temesvári tanulmányút keretében megtekinthette a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumot, ahol Dr. Erdei Ildikó igazgatónő mutatta be az iskola működését „Magyar Sziget a Bánságban, a Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceuma a magyar nyelv és a magyarság megmaradásáért” címen. A szórványoktatási stratégia keretében minden lehetőt megtesznek az iskola létjogosultságáért, évente 20 pályázati beadvánnyal, 62 pedagógussal, azon 600 diák érdekében, akik közt van 3 óvodás csoport, 150 beutazó diák, 50 bentlakó, 10 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos és 11 líceumi osztály.

Szombat lévén, épp a helyi magyar közösség egyik bástyája, a minden hónap utolsó szombatján zajló Játszóház és Alkotóműhely foglalkozásait tekinthették meg, ahol szülők, pedagógusok, a bölcsődés korú gyermekektől a legnagyobb alapiskolás korú gyermekig voltak résztvevői a sokrétű foglalkozásnak.

Az iskolában koszorúzási ünnepség keretében főhajtással rótták le kegyeletüket az iskola névadójának emléktáblája előtt, ahol a felvidéki képviselet nevében Pálinkás Tibor helyezte el az emlékezés koszorúját Bartók Béla domborműve előtt.
Ezt követően a „Magyar emlékek nyomában Temesváron – helytörténeti séta” keretében koszorú elhelyezésével tisztelegtek Klapka György szülőházánál, a tábornok emléktáblája előtt. Majd a Belvárosi Református Egyházközség vendéglátását élvezhette a konferencia hallgatósága, ahol Fazekas Csaba az egyházközség lelkésze, a megye esperese mutatta be működésüket, munkájukat, amit a szórvány-magyarság megmaradásáért megtesznek, hisz a magyarság és a magyar nyelv megmaradásának egyik oszlopai az egyházak kell, legyenek. A fent nevezett helyről indult a diktatúrát megdöntő forradalom 1989. december 15-én, ennek az egyházközösségnek volt a lelkésze Tőkés László.

A harmadik napon a Szegedi Városháza Dísztermében folytatódott az értekezés, interaktív tanácskozás, több témában. Zárszóként a Honismereti Szövetség elnöke értékelte a konferencia munkáját, reflektálva az előadásokra is, központi gondolatként a pozitív hozzáállást emelte ki, amikor a külhoni és a szórványban élő magyarságról esik szó, ne lemondóan, lehangolóan, de reménykedve, vidámsággal beszéljünk, mint a nemzet egységéről, önazonosságáról, a leszakadt országrészekről, mint végvárakról – hisz jövőt építeni csak pozitív hozzáállással érdemes.

A konferencia eredményessé nyilvánításaként és zárásaként Dr. Kozma József, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke mondott köszöntőt és fogadást adott a konferencia résztvevői számára.
A konferencia támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csongrád Megye Önkormányzata, Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, Anyanyelvápolók Szövetsége, Gábor Dénes SZKI tagcsoport, Mentés Másként Trió, Népi Kamara Műhely, Délvidék Ház.

Berényi Kornélia, Felvidék.ma
További fényképek ITT>>>