52964

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) üzenete a Nemzetközi Romanap alkalmából a következő üzenetet fogalmazta meg.

„Minden emberi lény Isten képére teremtetett, akármilyen nyelvű vagy kultúrájú legyen is. Ez közös meggyőződése a keresztényeknek és az egyházaknak. Jézus Krisztus meghívott bennünket, hogy hirdessük a jó hírt mindenkinek, de különösen a szegényeknek és a társadalom peremén élőknek.
Arra kérjük közösségeinket, hogy váljanak egyre nyitottabbá a romák felé, akik gyakran kirekesztve és szegénységben élnek a társadalom peremén.
A történelmüket végigkísérő nehézségek ellenére a roma kisebbségek megőrizték gazdag kultúrájukat, beleértve olyan értékeket, mint a családi élet, a gyerekek szeretete, a hit Istenben, a halottak tisztelete, a zene és a tánc öröme.
A Teremtő ajándékának tekintjük ezt a kultúrát, amely tiszteletet és támogatást érdemel.
Jelenleg nagyon sok roma él nyomorúságos körülmények között Európa – szerte. A legnagyobb problémák közé tartozik a szóban és tettekben megnyilvánuló cigányellenesség egész Európában, a magas munkanélküliség, a szakképzettség hiánya és az ebből kövező mély szegénység.

Ugyanakkor pozitív folyamatok is megfigyelhetők az európai társadalmakban. Egyre több roma fiatal vesz részt a felsőoktatásban. Növekszik a tudatosság és az érzékenység a roma népesség irányában.

Keresztény egyházak, papok, lelkipásztorok és világiak évszázadok óta igyekeznek segíteni roma testvéreiknek. Meggyőződésünk, hogy az oktatás és a foglalkoztatás mellett a romákkal való kapcsolat javításának harmadik fontos pillére az emberi szív.
Egyházaink számos helyen segítik a roma közösségeket a társadalmi integrációban – ne értsük félre, nem az asszimilációban! – a roma kultúra megőrzése mellett.

Az iskola utáni különórák, az orvosi ellátás, az élelmiszersegélyek, jogi és egyéb tanácsadás stb. ezt a célt szolgálják. Arra buzdítjuk közösségeinket, hogy támogassák ezeket a kezdeményezéseket, és váljanak ezáltal a szükséget szenvedők igazi testvéreivé.
Hogy előrehaladjunk az igazság útján, azon kell munkálkodnunk, hogy kiengesztelődjünk ezzel a múlttal. Új, igaz kapcsolatokat kell kialakítanunk a romákkal, a gyógyulás és kiengesztelődés nehéz, de szép feladatának kell szentelnünk magunkat.

Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd végén Jézus ezt mondta az írástudóknak: „Menj, és te is cselekedj hasonlóképpen!” Kövessük az Evangélium felhívását, és legyünk a szegények igazi testvérei!” – áll a nyilatkozatban.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52953″}