53111x

Jótékonysági koncertet szervez a Komáromi Protestáns Nőegylet a komáromi református templomban, április 26-án. A befolyt adományokat az egykori árvaházban létesülendő Timóteus Idősek Otthona támogatására ajánlják fel.

A jótékonysági rendezvényen a népszerű televíziós vetélkedő, a Csillag születik negyedik szériájának győztese, Mészáros János Elek, Simándy József-díjas operaénekes ad koncertet. Az előadás után CD vásárlásra és dedikálásra is lesz lehetőség.
A belépés díjtalan, az adományokat a templomban található perselyekben lehet elhelyezni.

A Timóteus-házról:
A Timóteus-ház eredetileg árvaháznak épült 1938-ban. Nevét a harmincas években kialakult Timóteus-mozgalomról kapta: a protestáns ifjúsági szervezethez csatlakozó komáromi és Komárom környéki fiatalok voltak ugyanis azok, akik 1938 márciusában eltervezték egy fiúárvaház megépítését. A terv sikeresnek bizonyult: ugyanennek az évnek szeptemberében a fiúk már be is költözhettek az épületbe.
A fél év leforgása alatt felépült árvaház egészen a második világháború végéig működött. 1945-ben a Beneš-dekrétumok alapján – arra hivatkozva, hogy az intézet államellenes tevékenységet folytat – járási fennhatóság alá helyezték, majd rövid időn belül az árvaházat megszüntették. Később az épületben tüdőszanatóriumot rendeztek be, majd középiskolaként és pionírházként is működött.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a rendszerváltozást követően megpróbálta visszaszerezni az épületet. Az ez irányba tett első lépések sikeresnek bizonyultak: igazolható volt ugyanis, hogy az épületben működő árvaház tíz évig fennállt, s ezzel bizonyítható volt az elbirtoklás ténye. A járási hivatal azonban közbelépett és bíróság elé vitte az ügyet, aminek következtében a Timóteus-ház maradt az állam tulajdonában. A kilencvenes évek elején zajló bírósági per költségei a református egyháznak százezer koronájába került.

Az ügyben a 2004-es év hozott változást, amikor is a kerületi iskolaként kezelt Timóteus-ház a delimitálások során Komárom tulajdonába került. A város ezt követően egy, az akkori képviselő-testülethez benyújtott kérvény alapján szimbolikus áron, egy koronáért eladta a komáromi református gyülekezetnek. A gyülekezet tulajdonába került, rendkívül rossz állapotban lévő épület felújítása 2006-ban kezdődött el. Ennek költségeit a gyülekezet javarészt saját adakozásból és pályázati forrásokból igyekszik fedezni. Ha végeznek a teljes felújítással (jelenleg a szükséges munkálatok hatvan százalékánál járnak), az épület egy negyvenhárom fős idősek otthonának ad majd helyet.

Felvidék.ma