53049 1

A kassai Márai gimnáziumban, majd a buzitai alapiskolában tartott könyvbemutató után Kulcsár Ferenc április 11-én, a Magyar Költészet Napján szülőföldjére, Bodrogközbe is ellátogatott.

Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében és társszervezőként a helyi Magyar Könyvesbolt, valamint a Szövetség a Közös Célokért királyhelmeci területi irodája segítségével valósult meg Kulcsár Ferenc legújabb verseskötetének, a Kerek világ közepében címet viselő kötetnek a bemutatója. A bodrogszentesi születésű írót, költőt Pásztor István, a Lorántffy Zsuzsanna BFT elnöke köszöntötte Balázs F. Attilával, az AB-Art könyvkiadó tulajdonosával egyetemben, aki elkísérte Kulcsár Ferencet erre az összejövetelre, és aki kiadta a bemutatott könyvet és röviden méltatta az író életét, munkásságát.

Balázs F. Attila felolvasta Gál Sándornak, a bemutatott verseskötetről irt ismertetőjét. E bevezető gondolatokat követően Kulcsár Ferenc vette át a szót és köszönte meg, hogy meghívták a Bodrogközbe, a szülőföldjére. Elmondta – kissé talán el is érzékenyülve –, hogy mindig hazavágyik, örökké visszavágyik, mert a szülőföld olyan tenyér, amely betakar. A kérdésre, hogy mi inspirálta e kötet megírására, ill. a szülőföldről, annak falvairól szóló versek egy könyvben történő összegyűjtésére és kiadására azt a választ adta, hogy ezt a könyvet szinte születése óta mindig írta. Minden, amit tud, ami benne van, ami vele nőtt – ennek a tájnak, a szülőföldnek köszönheti. Ugyan már évtizedek óta elköltözött Bodrogközből, más tájra sodorta az élet, de millió szállal érzi, hogy milyen erős kötődése van e tájhoz, amely kitörölhetetlen, felülírhatatlan.

A bemutatott könyv hátlapján található szövegben ezt olvashatjuk a könyvről: „Kulcsár Ferenc könyve szülőföldjének, a Bodrogköznek az évszázadairól és gyermekkora univerzumáról beszél – kicsiknek és nagyoknak. A költő arra törekedett, hogy verseiben a szív tartalma és a lélek formája öltsön testet, s ezáltal munkája egy belső honfoglalás könyve legyen. A megmaradás és a megörökítés könyve, melyben valóság és természetfeletti történelem és csoda, mindennapok és képzelet játszik egybe úgy, ahogyan a múlt világában egymáson átáradtak, egybeszövődtek, s lettek mítosszá és életté, szépséggé, játékká, tiszta forrássá és költészetté. Verseiben-énekeiben Bókuska, az álmaiban a Bodrogközbe hazaszálló kisfiú regél a gyerekkor örök, mozdulatlan égboltjáról; dalai megelevenítik a réges-régi századokat, a honfoglalás idejét, az ősi mesterségeket és megélhetéseket; lefestik a bodrogközi folyók, dombok, nádasok és lápok, a homokhátak és a tavak világát; megörökítik a vadvirágokat és madarakat, az énekeket és táncokat, az ünnepeket, szokásokat, legendákat és hiedelmeket; a népi humort és a gyerekkor játékait, a szerelmeket és örök álmokat szedik rigmusokba és strófákba, egyet akarva: érvényesen szólni egy ezeréves tájról, népének kimeríthetetlen életéről, akinek keble a századok során „nyílt és emberszerető volt, mint az apostoloké”. Könyvében jelet kíván hagyni a szó erejével, mely a legmaradandóbban őrzi történelmünket a kezdetektől fogva. Mintha csak „Isten szívébe eresztené hajszálgyökereit”.”

A bemutatott könyvet a helyszínen is meg lehetett vásárolni, amit a szerző, kérésre dedikált is.
A királyhelmeci könyvbemutató után még szülőfalujába, Bodrogszentesbe látogatott Kulcsár Ferenc, ahol szintén bemutatta legújabb könyvét és minden bizonnyal sok kedves és ismerős arccal is találkozott.

MV, Felvidék.ma
53049 253049 353049 4
{iarelatednews articleid=”52985,51224,50556″}