53834

A Párhuzam vagy inkább ellentmondás című írásnak a folytatását közöljük Farkas Iván tollából: 
Az egészségügyi ügyeletet a párkányi körzetben a mai szinten kell megtartanunk, ez kétségtelen.A párkányi körzet lakosságának érdekében. A kérdés az, vajon ki fogja finanszírozni? Köztudott, hogy a Nyitra Megyei Önkormányzat – mint a Párkányi Rendelőintézet fenntartója – a legutóbbi képviselő-testületi ülésén feltétellel fogadta el támogatását a párkányi ügyelet fenntartására. Azután utalja át a rendelőintézet számára az ügyelet idei költségei kétharmadának fedezetét, ha előtte Párkány város önkormányzata jóváhagyja, majd a városi hivatal a rendelőintézet számára átutalja az idei költségek egyharmadát, 13.200 eurót.

Párkány város önkormányzatának képviselő-testülete a megyei önkormányzat határozatát megvitatta, ám döntést nem hozott. Majd Párkány polgármestere – nem meglepetésszerűen – a Déli Régió Polgármesteri Tanácsa (a Párkányi körzet 23 polgármestere) múlt pénteki ülésének napirendi pontjai közé sorolta a megyei határozat megvitatását. E napirendi pontnál (polgármesterként és érintett megyei képviselőként) kíváncsian hallgattam meg néhány polgármestertársam véleményét. Majd olyan javaslatot tettem, amilyen e témában még nem hangzott el. De menjünk csak szépen sorjában.

Amennyiben a párkányi polgármester arra volt kíváncsi, hogy régiónk további településeinek polgármesterei átvállalják-e a megye által Párkány város számára kirótt kötelezettséget, erre választ nem kapott. Ám árulkodón kínálkozik egy régebbi párhuzam. A kilencvenes évek második felében, amikor a Párkányi Rendelőintézet állami intézmény volt, a régiónk számára olyannyira fontos gyorsmentő megvásárlásában egyeztek meg a régiónk polgármesterei. A lakosság számarányában, annak rendje és módja szerint el is osztották a településekre jutó költségeket. A vége az lett, hogy a települések egy része máig adósa maradt a kistérség vezetésének, máig sem fizette ki a rá eső részt. Nem azért, mert nem akarta, hanem azért, mert nem tudta. A kisebb településeken a törvényes kötelességeiken túli kiadásokra egyszerűen nem telik. Pénteken megvitattuk és megfontolásra ajánlottuk a párkányi városi képviselőknek – hogy ha akarnánk sem járulhatnánk hozzá ilyen jellegű kiadásokhoz, mert a regionális egészségügy nem helyi önkormányzati hatáskör, tehát a kiadás jogosulatlan költségnek minősülne, és az esetleges ellenőrzésen az ellenőrök fennakadnának rajta. Megbüntetnék a városi vagy a községi hivatalt.

Másik fontos körülmény, hogy ha idén Párkány városa kifizetné a rá testált egyharmadnyi részt, akkor mi a garancia arra, hogy a megyén e városi döntést nem veszik precedens értékűnek, és a megyei koalíció jövőre nem határoz arról, hogy a hasonló kiadásokhoz Párkány városa jövőre járuljon hozzá az összköltség felének magasságában, két év múlva pedig kétharmadnyi arányban?

Éppen ezért azt javasoltam, hogy a déli régió elnöke, a párkányi polgármester és az elnökség tagjai vagy a kistérség további polgármesterei minél hamarább időpontot kérjenek/kérjünk egy tanácskozásra Nyitra megye elnökénél és a megyei hivatal igazgatójánál. A tanácskozáson pedig kérjék/kérjük a vonatkozó megyei határozat átértékelését. Kérjük, hogy a megye, mint a Párkányi Rendelőintézet fenntartója, teljes egészében térítse meg a közvetlen hatáskörébe tartozó egyetlen megyei egészségügyi intézmény, a Párkányi Rendelőintézet egészségügyi készültséggel kapcsolatos éves költségeit. Ha a megye megtehette, hogy számos esetben százezres nagyságrendben támogatta a közvetlen hatáskörébe nem tartozó (kiszervezett) nagytapolcsányi kórházat úgy, hogy ezzel párhuzamosan nem kérte a város, Nagytapolcsány hozzájárulását, akkor megteheti ezt a nagyságrendekkel alacsonyabb párkányi támogatás esetén is.

És most jöjjön a meglepetésszerű alternatív javaslatom, amely múlt pénteken, a polgármesteri tanácson hangzott el. Amennyiben a megye mégsem hajlandó korábbi határozatának módosítására, akkor közölni kell a megyei illetékesekkel, hogy eredeti határozatukban rossz címzettet neveztek meg. Nem Párkány városát kellene csak azért büntetni, mert területén található a rendelőintézet. A valódi vétkeseket kellene a folyamatba bevonni. Mégpedig annak a magán rendelőintézetnek a tulajdonosát vagy fenntartóját, aki a Párkányi Rendelőintézetből elcsábított nyolc orvost, és akik eltávozása a rendelőintézetből (ezzel megszűnt a kisváros és régiója központosított egészségügyi ellátása!) okozta a rendelőintézet átmeneti, idei bevételkiesését. Amennyiben a Párkányi Rendelőintézet fenntartója, Nyitra megye állja a készültség költségeinek kétharmadát, akkor a magán kis rendelőintézet fenntartója vagy tulajdonosa állhatná az egészségügyi készültség költségeinek egyharmadát! Még csak nem is fele-fele arányban osztódna el a készültség költségeinek fedezése.

Javaslataimat a Déli Régió Polgármesteri Tanácsa elfogadta. Megvan tehát a megyére igyekvő küldöttség mandátuma ahhoz, hogy a megye vezetésével létrejövő tanácskozáson olyan javaslatot tegyen, amely a kizökkentett folyamatokat helyrebillenti. Tartsuk tiszteletben a hatásköröket, valamint az ok-okozati összefüggéseket! A páciensek pedig semmit ne érzékeljenek a változásokból, az orvosi ügyelet eddigi komfortja maradjon fenn a jövőben is. A Párkány városában és körzetében élők érdekében. Ez a célunk.

Farkas Iván, Felvidék.ma
Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője{iarelatednews articleid=”53814″}