54072

A Szeretethíd önkéntes napok országos megnyitója a Szlovákiai Református Diakóniai Központ igazgatótanácsának döntése szerint Rimaszombatban valósult meg. Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese nyitotta meg.

A Kárpát-medencei református önkéntes napok keretében a gyülekezeteken belül különféle önkéntes munkákat végeztek el. A felnőttek a környezetet igyekeztek szebbé vagy jobbá tenni szemétszedéssel, festéssel, tereknek, közösségi épületeknek az újítgatásával. A gyerekek időseket, betegeket látogattak, vagy éppen ajándékokat vittek. Gazdag volt idén is a lehetőség, hogy hogyan és miképpen szolgáljanak, azok, akik bekapcsolódtak az önkéntes napokba.

„A Szeretethíd jelentősége abban rejlik, hogy arra buzdítja a reformátusokat, hogy kilépve a gyülekezeteknek a határai mögül, a bezárt templomokból kicsit mozduljanak a világ felé. Ugyanakkor be kellett tölteniük azt a szolgálatot, hogy mindenkinek tennie kellett a környezetéért, embertársaiért” – mondta a Felvidék.ma-nak Nagy Ákos Róbert.
Az esperes kifejtette, az ember felelős a saját környezetéért, amit ma nagyon sokan igyekeznek elfelejteni. „Azt hiszem számunkra mégis ez az egyik legfontosabb dolog, hogy felelősek vagyunk azért, hogy az Istentől kapott környezetünket szebbé vagy jobbá tegyük. Természetesen ez vonatkozik a körülöttünk lévő emberek életére, a róluk való gondoskodásra, segítéségnyújtásra” – tette hozzá.

Reményét fejezte ki, hogy az elvégzett önkéntes munkának a többi hétköznapra is kihatása lesz. „Az önkéntesség ne csak abban mutatkozzon meg, hogy valamit sikerült felújítani, szebbé tenni, hanem abban is, hogy a hétköznapokban is egyre bátrabban, nyíltabban tudjunk a világ felé fordulni. S bízunk benne, hogy a gyülekezünk tagjai is egyre inkább észreveszik majd annak szükségességét, hogy aktívan részt kell venniük a környezetük megóvásában, a szeretetszolgálat gyakorlásában.

A gömöri gyülekezetek eleve elég nehéz környezetben szolgálnak. Nt. Nagy Ákos Róbert mégis úgy véli, hogy egyfajta élni akarás jellemzi a gömöri közösségeket, olykor nagyon komoly nehézségeket félretéve és leküzdve, tudnak és akarnak tenni. „Sokat tesznek azért, hogy megőrizzék a hagyományaikat, az őseiktől kapott örökséget. Emellett a gömörieket egyfajta nyitottság is jellemzi az újra, s készek arra, hogy jót tegyenek” – nyilatkozta az esperes.

he, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54064,54053,54045,53949,52387″}