Előadás

A konferencia két ülésszakból állt. A természettudományok képviselői május 30-án a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karán, a humán- és társadalomtudományok képviselői június 1-jén a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán üléseztek.

„Alapításától kezdve az Eötvös Collegium hivatása az, hogy a magyar nemzet legtehetségesebb egyetemi polgárait támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Jóllehet, a Collegium ma sok tekintetben eltér a háború előtti nagyhírű elődjétől, a célja változatlan: olyan kiválóan felkészült szakemberek képzése, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is” – olvashatjuk a Collegium honlapján.

A kárpát-medencei magyar tehetséggondozás szolgálatának jegyében állt a két napos szakkollégiumi konferencia is, amelyen az Eötvös Collegium tagjai beregszászi, komáromi, nyitrai, pécsi, szegedi, újvidéki és ungvári hallgatókkal közösen adtak elő. A KETK-et Pál Edina képviselte Szókészleti jelenségek vizsgálata Tajtin és Ceredben című előadásával.
A „filosz” ülésszak résztvevői izgalmas utazáson vehettek részt térben és időben. Az előadások nyelvi, nyelvpolitikai, politikai, földrajz- és gazdaságtudományi, irodalom- és történelemtudományi kérdéseket öleltek fel.

Felvidék.ma
Kisebbségi jogrólPál EdinaTDK logok egyben