54498

A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete (MAMSzE) első csoportos kiállítását rendezte meg június 19-én a komáromi Limes Galériában. A tét nagy: az újjászerveződött, ha tetszik, vérátömlesztésen átesett egyesület bemutatkozó kiállítása egyben bizonyíték is létjogosultságukra. A kiállítás címe sokatmondó. Egy kicsit állítás- jelen vannak. Léteznek. Egy kicsit kérdés is: vannak, léteznek? De legfőképpen felkiáltás: igenis vannak és léteznek!

Az egyesület tagjai rögös utat járnak, melynek csak az első állomása e kiállítás. Közel egy évvel ezelőtt alakultak újjá, javarészt a szlovákiai magyar képzőművészek mintegy hetven tagját összefogó társaság tagjaiból (SzMKT). Új nevet és új elnököt választva, változtatásokat eszközöltek a meglévő alapszabályzaton, melyet 2014 novemberében hagyott jóvá a Szlovák Belügyminisztérium. A művészeti csoport huszonkilenc taggal kezdte meg tevékenységét, mely tagok felismerték, hogy szakmai érvényesülésük egyénileg sokkal nehezebb, mint egy nívós, több mint húsz éves múltra visszatekintő, országos lefedettségű csoportosulás tagjaként. Egyéni céljaikat, érdekeiket ezért háttérbe szorítva együttesen hirdetik a felvidéki kortárs magyar képzőművészet és építészet, kultúránk sokszínűségét.

A Limes Galériában megvalósuló reprezentatív, bemutatkozó közös kiállításon a 26 alkotóművész három-három alkotása tekinthető meg. A barokk templomhajó kiállító terében megfér egymás mellett a változatos, sokrétű képzőművészeti alkotások egyvelege. A szobrok, festmények, grafikák és iparművészeti alkotások mellett megtekinthetőek az egyesület építész tagjainak már megvalósult munkáinak képanyaga, de a még csak terveken létező épületeiknek a makettjei is.
Bemutatkozó kiállításuk – ahogy Wehner Tibor művészettörténész fogalmazott a megnyitón – nem hat a mindent elsöprő meglepetés erejével, hiszen a tagok munkássága széles körben hosszú évek óta jól ismert. Nem fedezhetünk fel valamifajta helyi jellegzetességeket, jellemző vonásokat, amely karakteresen jelölné tartalmilag vagy stilisztikailag e művészközösséget. Az új művészi tömörülés közösségét vállalva a huszonhat kiállító közel nyolcvan alkotására a technikai és a műfaji sokrétűség jellemző. Mégis, a látogató harmonikus képet kap a Limes Galéria kiállító termében.

A hatalmas térben izgalmas látvány tárul a néző elé: körbejárható szobrok, lehelet finomságú üvegmunkák, óriási méretű festmények, aprólékosan kidolgozott grafikák, figurális és non-figuratív képi ábrázolások, harsány színekkel vagy éppen visszafogott színvilággal. Érdekes és izgalmas része a kiállításnak az építészek modern felfogású, letisztult formai jegyeket viselő makettjeinek bemutatása. A csoportos kiállításhoz igényes, tartalmilag és formailag is jól szerkesztett katalógust jelentettek meg, mely három nyelven mutatja be a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületét, melynek előszavát Wehner Tibor, Munkácsy-díjas művészettörténész írta.
Jelen reprezentatív kiállítás kurátora Miglinczi Éva, Tatabányán élő művészeti író. Az ő szervezésének köszönhetően ez év őszén a MAMSzE csoportos kiállítása eljut a Vajdaságba is.
Először Zentán, majd Szabadkán is bemutatkozhat az egyesület csoportos kiállításával.

A MAMSzE elnöke, Kopócs Tibor még a 2014-es őszi taggyűlésen úgy fogalmazott a Felvidek.ma-nak, hogy prezentálnuk és reprezentálnuk kell, hogy a felvidéki alkotóművészeket összefogó társulásban aktív munka folyik. A komáromi Limes Galériában nyíló kiállításuk ennek ékes bizonyítéka. A jelenlétük most már bizonyosság, amiről minden műkedvelő érdeklődő meggyőződhet hétköznaponként a Limes Galériában, egészen július 12-ig.

A kiállító művészek névsora: Bott Mária festőművész, Bugyács Sándor festő-és grafikusművész, Csémy Éva képzőművész, Csémy Krisztián építész, Csémy Olivér építész, Csótó László grafikus, Duncsák Attila festőművész, Dolán György festőművész, Ferdics Béla üvegművész, Gáspár Péter szobrászművész, Godány Sándor festőművész, Kopócs Tibor festő-és zománcművész, Kovács Éva festőművész, Kovács Zsuzsa festőművész, Lipcsey György szobrászművész, Litomericzky Nándor építész, Löw Attila építész, Siklósi József építész, Simon Anikó festőművész, Šmídová Horváth Klára grafikus és festőművész, Szabó Krisztián műépítész és festőművész, Szamaránszky Emőke festőművész, Szilva József festőművész, Takács János grafikus és animátor, Tomovics Marianna, festőművész, Varga György festőművész.

A megnyitón készült képeket itt megtekinthetik.

Szalai Erika, Felvidék.ma