54867

Vasárnap a 7.05-kor kezdődő Világosság egyházi műsor fő témája az Emberfiának eljövetele, de kiderül az is, kit mi motivált a teológia elvégzésére és a doktori fokozat elérésére, valamint bemutatásra kerül a sókszelőcei gyülekezet is.

Mi várható az Emberfia eljövetelének az idején? Mivel kell számolnunk és milyen jelenségekre kell figyelni? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ igehirdetésében Kisné Búcsi Jolán lelkipásztor, zsinati levéltáros.

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon végzett az idén a bodrogszerdahelyi Marci Márió is, aki elmondja, hogy miért választotta öt évvel ezelőtt a teológiát és milyen tervei vannak a diplomaosztás után. Süllné Rácz Kinga lelkipásztor, egyházzenészt pedig arról kérdezzük, hogy milyen témával foglalkozott doktori értekezésében és milyen összegzést lehet levonni a kutatásának eredményéből.

Sókszelőcének a legutóbbi népszámlálási adatok szerint több mint 2800 lakosa volt és csak valamivel több, mint a fele vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A reformátusok száma 219 volt, a gyülekezeti közösség pedig egyre fogy. Többek között ennek okairól is beszélgetünk zabóné Hires Erzsébet lelkipásztorral.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.
A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”54867,54634,54314,54054,53606″}