55128

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete július 24-én a Gyöngyösi István emléktábla koszorúzási ünnepségét követően első ízben szervezte meg a Balogvölgyi polgárok fórumát Nagybalogon.

A szervezet találkozási lehetőséget kívánt teremteni a balogvölgyi falvak polgármestereivel, önkormányzati képviselőivel, közalkalmazottaival, a civil szervezetek képviselőivel s nem utolsó sorban a balogvölgyi polgárokkal.
Céljuk a balogvölgyi öntudatra ébredés, a balogvölgyi hovatartozás megerősítése volt.

Az ülés megnyitójában Koós István nyugalmazott tanár kiemelte Gyöngyösi István személyét és Balog-várához való kötődését. A barokk író, egykori alispán, országgyűlési követ, balogi várkapitány szintén tevékenykedett a térség önigazgatásáért.
Vendégelőadóként Auxt Ferenc, Besztercebányai megyei képviselő, Gaál Lajos, a Szlovákiai Barlangok Igazgatósága barlangkezelési és oktatási osztályának vezetője, Csúr Tibor, Nagybalog polgármestere a MAS Malohont – Kishont Helyi Akciócsoport (HACS) és Hencz Péter, Bátka polgármestere az alakuló MAS Malogemer – Kisgömör HACS képviseletében mondták el gondolataikat. Szó volt a természet adta lehetőségekre, a megye által kínált pályázatokról, az Európai Unió fejlesztési programjairól. Az Európai Területi Társulások témához Csirmaz Miklós szólt hozzá.
Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének alelnöke a szervezet több mint tíz éves tevékenységéről s a Balog-völgy civil, kulturális és egyházi szervezeteiről szólt.

Kultúrműsorral a bátkai Remény Idősek Klubja közreműködött Pásztor Magda vezetésével.
Lehetőség volt Pál Dénes: Balogvölgy múltja és hagyományai című könyvének megvásárlásárlására. A szerző a találkozó zárásaként felhívta a figyelmet, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy a felnövekvő nemzedék megismerje történelmünket, értékeinket, hogy hazáját, szülőföldjét tisztelő, becsülő generációk kövessék egymást.
A fórumot Homoly Erzsébet, Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének az elnöke szervezte és vezette. Folytatásként Balogiványiban és Nemesradnóton kerül sor hasonló összejövetelre, ahol a települések múltjára és a helyi értékekre irányítják a figyelmet. A következő fórumot Bátkában szeretnék majd megrendezni.

he, Felvidék.ma
További fényképek ITT érhetők el.