54743

Emlékszem, 2013 februárját írtuk és gőzerővel készültünk, hogy a megyei választások sikeresek legyenek a magyar közösség számára. A járási elnökség meghatalmazta a járási elnököt, folytasson tárgyalásokat a MOST-HÍD párt járási elnökével egy lehetséges együttműködésről. Emlékszem arra is, hogy abban az időben ez a kezdeményezés egyedüli volt egész Szlovákiában. (Tudomásom szerint máshol csak ezután születtek megállapodások, például a Nagykürtösi járásban.)

Ami a lényeg, a tárgyalások folytak és annyira jól haladt minden, hogy egy idő után az összes jelölt (MKP–MOST-HÍD) részt vett egy megbeszélésen, ahol olyan álláspontot fogalmaztunk meg, hogy a lévai járásban a magyarság érdekeit hathatósan csak közös összefogással tudjuk méltón képviselni és ezért mindent megteszünk. Mindez 2013 májusában történt.

Mindenki „happy” volt, ezért is volt érthetetlen az, ami utána történt. Az ellenzéki pártok MOST-HÍD, NOVA, OKS, SaS és az SDKÚ-DS megegyeztek és egy koalícióban tömörültek a megyei választásokra. A megegyezés után a járási MOST-HÍD elnöksége ignorálta a közeledésünket (habár a jelöltekkel továbbra is korrekt kapcsolatokat ápoltunk), majd később fény derült arra is, hogy miért. Megkapták a fejmosást, hogy miért akarnak együttműködni az MKP-val. Így, Petőfi Sándor versének címével vettük tudomásul a Füstbe ment terv-et, közösségünk (Lévai járás) sikeres szerepléséért. Érdekes módon, a májusi közös megbeszélésen részt vevő MOST-HÍD képviselő-jelöltek közül a novemberi választások jelöltjei közt egy-kettővel már nem találkoztunk, helyettük mások szerepeltek a listán. A novemberi választás úgy esett, ahogy. A nagy szlovák koalíciónak 3 képviselője lett egész Nyitra megyében, míg az MKP-nak 15 képviselője. A lévai járásban az MKP sikeresen vette az akadályt, megfelelt a kihívásnak és 2 képviselője bejutott a megyei közgyűlésbe, míg a MOST-HÍD párt nem juttatott be egyet sem. Így kell képviselni a magyarságot…

Mindezt azért tartottam szükségesnek leírni, mert Bugár Béla a Pátria Rádió Délidő című műsorában nyilatkozott egyet s mást. Többek közt azt is, hogy „Ne haragudjon a világ, úgy nem lehet együttműködni, ha az emberekben a feszültséget, a gyűlöletet hintjük el. Ez az, amit jeleztem az MKP elnökének többször is: ha azt akarjuk, hogy kialakuljon olyan hangulat, hogy együtt kell működni a struktúrákon belül, akkor azt sugározni kell, legyenek azok az önkormányzati, megyei vagy európai parlamenti választások. Sajnos ez az ő részükről nem történt meg.”

Tisztelt Elnök Úr! Mivel Ön nyilatkozott, így logikus, hogy a reakcióm Önhöz szól, mindenfajta személyeskedést mellőzve. Nagy valószínűséggel elfelejtette ezt az ominózus választást, melyet a fentiekben felelevenítettem. Úgy látom, az Ön pártja többféle mércével mér. Az Ön meglátása szerint az, hogy megtévesztették saját pártjuk tagjait, saját magyar ajkú választóit és egy olyan koalícióba léptek be két éve, mely Nyitra megyében kisebbségünk képviseletével merőben ellentétes, nem meríti ki azokat a fogalmakat, melyet Ön jelentett ki?

A műsorban elhangzottak kapcsán szeretnék még egy pontosítással élni. Újra csak elhangzott egy olyan dolog, amit nem tudni, mire alapoz a pártelnök úr, ki mondta neki. Nem tisztem, hogy a Komáromi járásról írjak, és főleg nem az ottani MKP-ról, így nem is teszem. Helyette leírom azt, amit első kézből tudok. Ez az MKP Országos Tanácsának ominózus ülése, melyről a pártelnök úr nyilatkozott. Az éterben a következőket jelentette ki, mikor a parlamenti választásokon való együttműködésről kérdezték. „Én nagyon sajnálom, hogy ezt most nem tudjuk megtenni, azok után is, ami például Komáromban történt. Az MKP Országos Tanácsán javaslat született, hogy meg kell szüntetni a komáromi alapszervezetet, mert együttműködött az árulókkal. Ezért jelentettük ki a választások előtt jó egy évvel, hogy igenis, az együttműködésről majd a választások után beszélünk. Azon múlik, lesz-e akarat a másik oldalon”.

Tisztelt Elnök Úr! Sajnálattal tapasztalom, hogy újra csak nem pontos a megfogalmazása. Az Önök pártja már jóval ezelőtt az ülés előtt megfogalmazta a nemleges választ a lehetséges együttműködésre. Emlékszik ugyebár 2014 szeptemberére, vagy decemberére, és a sajtóban megjelent nyilatkozataikra? Bátran ki lehet jelenteni, hogy egy esetben sem az Önök pártja volt az, aki kezdeményezte az együttműködést – bármelyik választás előtt. Enyhén szólva is, ez meglehetősen félrevezető és a másik pártot blamáló kijelentés. Hab a tortán, hogy kijelenti „azon múlik, lesz-e akarat a másik oldalon”. A fentebb leírtak alapján az MKP nem akart együttműködni?

Visszatérve az országos tanács üléséhez, mivel én végig részt vettem a tanácskozáson, ezért ki merem jelenteni, hogy ott ilyen kijelentés, de még hasonló kontextusban megfogalmazott gondolat sem hangzott el. Elég sok téma volt, és elhiheti, az Önök pártja nem volt terítéken, sem így, sem úgy. Vannak nekünk az Önök pártjánál jóval komolyabb témáink, amiben a közösségünk segítségére szeretnénk lenni. Azon dolgozunk, hogy például a kisiskolákat megmentsük, hogy a menekültkérdést jogszerűen és hosszú távon kezeljük Szlovákia érdekeit szem előtt tartva, hogy az Európa Tanács keretében megszületett Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartáját (Nyelvi Charta) – amely Szlovákiában 2002. január 1-jén lépett hatályba – érvényre juttassuk, hogy az állampolgárságukat alkotmányellenesen elvesztett szlovákiai állampolgárok jogorvosláshoz jussanak, dolgozunk a választási programon, ami széles rétegnek fog szólni, és még sorolhatnám…

Annak ellenére, hogy mi nem vagyunk parlamenti párt, tesszük a dolgunkat, mert tudjuk, hogy a közösségünkért dolgozunk. Sajnos, meglátásom szerint Önök ezt nem tudják elmondani magukról, mint ahogy az elvhű politizálást sem. Kiállunk a véleményünk mellett, nem úgy, mint Önök, kik parlamenti pártként még azt sem tudták elérni, hogy a kormány igent mondjon például az R2-es gyorsforgalmi út dél-szlovákiai szakaszának folytatására, vagy az oktatásban történt negatív változások mérséklésére. Megjegyzem, a menekültkérdésben is nyilatkozataikkal a kvóták mellett kardoskodtak, aztán a parlamenti szavazáskor jóváhagyják a kvóták elleni javaslatot. Mi ebben a kérdésben az EÚ parlamenti képviselőnk által is hallattuk hangunkat és a kvóták ellen voltunk.

A fentebbi gondolatsort folytatva azt még megjegyezném, hogy az MKP-ra sok mindent mondhat, de egy dolog újra csak elkerülte az Ön és sokak figyelmét is. Azóta, hogy Ön átállt egy másik politikai tömörülés élére, az MKP megújult. Új tagok jöttek közénk, nyitottak vagyunk az újra, és várjuk továbbra is mindazokat, akik szeretnének egy a megmaradásáért küzdő közösség aktív tagjai lenni, vagy kiábrándultak a parlamenti politikai pártokból és vízióikból. Azok a dolgok, melyek az Ön idejében a döntéseknél – lehet – standardnak számítottak, mára kivesztek, más a párton belüli hangulat, itt a demokrácia alapelvei szerint cselekszünk, nyilatkozunk és formálunk véleményt. Meggyőződésem, hogy hathatósabban képviseljük Dél-Szlovákiát, ás általában Szlovákiában az alkotmányosságot, mint más pártok. A választások után még erőteljesebben azon leszünk, hogy parlamenti szavazatainkkal elősegítsük ennek a régiónak is a felvirágoztatását, és Szlovákiára újra az alkotmányosság és a jogállamiság legyen jellemző.

Köpöncei Péter, Felvidék.ma
az MKP lévai járási elnökségi tagja{iarelatednews articleid=”54049″}