55002

A több mint 26 ezer aláírást összegyűjtő petíciós bizottságot levélben értesítette a minisztérium a kezdeményezés elutasításáról. Ezzel kapcsolatban a bizottság az alábbi közleményt tette közzé:

Mint ismeretes, idén áprilisban civil kezdeményezésre petíció indult az anyanyelvi írás-olvasás elsajátítására szánt magyarórák és a szabadon választható órák növelése, valamint a magyar történelem oktatása érdekében. A 26 452 aláírást tartalmazó petíciót május 28-án adták át a kezdeményezők a minisztériumnak. A minisztérium július 16-i keltezésű válasza, amelyet Anna Havránková, az ellenőrzési osztály igazgatója írt alá, pénteken érkezett meg. A tárca indokolatlannak minősíti és elutasítja a petíció mindhárom pontját. Három és féloldalas indoklásában többek között arra hivatkozik, hogy az Állami Pedagógiai Intézet honlapján 2013. június 1-től 2013.november 30-ig közvitára bocsátott állami oktatási programhoz érdemben nem szóltak hozzá az erre felszólított magyar szervezetek, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Iskolavezetők Társulása, valamint több, ugyancsak felszólított magyar oktatási nyelvű iskola. Az anyanyelvi órák alacsony számát kifogásoló ponthoz a minisztérium a következőket fűzi: a magyar oktatási nyelvű alapiskolákban „az anyanyelv és az államnyelv elsajátításához szükséges teljes óraszám 42 az alsó tagozaton és 48 a felső tagozaton, miközben a szlovák oktatási nyelvű alapiskolák kerettanterve az anyanyelv és egyben államnyelv elsajátítására az alsó tagozaton 31, a felső tagozaton 24 órát biztosít.” A szabadon választható órák számának növelését a minisztérium azzal utasítja el, hogy a magyar alapiskolákban „a kötelező és szabadon választható órák száma együttesen magasabb, mint a szlovák oktatási nyelvű alapiskolák kerettantervében, az alsó tagozaton 6, a felső tagozaton 12 órával, … ami a magasabb fejkvótában is kifejezésre jut.” A petíció harmadik pontját illetően a magyar történelem oktatását a tárca lényegében a szabadon választható órák keretébe utalja.

„Megtévesztő a minisztérium válasza, ugyanis a magyar iskolák esetében mindenütt összemossa az anyanyelvi és a szlovákórákat, amelyek így természetesen magasabb számot eredményeznek, mint a szlovák oktatási nyelvű iskolák esetében. Közben a magyar alapiskolák első osztályában nincs szlovák írás- és olvasásoktatás, csak szlovák kommunikáció, tehát az írásra, olvasásra mindenképp kevesebb órájuk van a magyar gyerekeknek. Ugyanilyen manipulatív módon összemossa a kötelező és választható órák számát is” – kommentálta a válaszokat Vojtek Katalin, a minisztériumi levél címzettje, a petíciós bizottság szóvivője.

Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”54021,53979,53958,53809,53706,53731,53685,53478″}