55150

2010-ben az Ipolyszécsénykei Önkormányzat a Honismereti Kiskönyvtár sorozatban megjelentette a települést bemutató kis füzetet. Ennek szerzőjeként írtam akkor néhány sort a község szülöttéről, Major Lajos sportújságíróról és az ugyancsak itt született Cziglényi Ádám grafikusművészről, a hajdani kántortanító, Cziglényi Gyula fiáról. Egyik célom ezzel az volt, hogy felhívjam a helybeliek figyelmét eme két jeles szülöttre, figyelmüket felkeltve pedig további feltáró munkára, kapcsolatfelvételre ösztönözzem őket. Örülők, hogy célom mára teljesült: a múlt hét végén tartott falunap keretében díszpolgárokká avatták a nevezetteket.

A falunap keretében egyébként sok szép rendezvényre került sor: a kultúrház termeiben kiállításokat nyitottak meg, a templomban emlékmisét tartottak a Csemadok megalakulásának jubileumi évfordulója alkalmából, s ugyanebből az alkalomból kultúrműsort is szerveztek a faluban. A rendezvényen ott volt Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának elnöke, valamint Bárdos Gyula országos elnök is.

A díszpolgári okleveleket az emlékmise után, a templomban adta át ünnepélyes körülmények közt a falu Major Lajos a díszpolgári oklevéllel Csáky Károly felvételénpolgármestere, Deák József. Major Lajos 1948-ban született Ipolyszécsénykén. Az alapiskola első öt osztályát helyben végezte, aztán Ipolyságon tanult, ahol az érettségit is megszerezte. Ezt követően egy év után a Komenský Egyetem hallgatója lett Pozsonyban, ahol a Bölcsészkar zsurnalisztikai szakán végzett, később pedig a doktorátust is megszerezte. Sportújságíróként helyezkedett el, s vált fokozatosan egyre ismertebb, országos, sőt nemzetközi hírű sportszakemberré.

Nemcsak kiváló publicista, de jó sportíró is lett. Társszerzője volt két kötetnek is, melyek az újabb kori olimpiákról tudósítanak, s publikált sportszakkönyveket is. Ezen kívül maga is aktív sportoló volt, s elsősorban a testedzés ismert művelőjévé szakemberévé vált. Tudósította az írott sajtót és a rádiót nemzetközi versenyekről, olimpiákról, hosszú idő át a Csehszlovák Rádió Magyar Adása Sportrovatának is állandó munkatársa volt, valamint több hazai magyar lap sportrovatába írt. Major Lajos a szlovákiai kulturisztika ismert képviselője: 1972-ben a csehszlovák ranglista győztese testépítésben. Több sportág tisztviselője, edzője és versenybírája. Lapalapítóként és lapkiadóként is tevékeny. Főszerkesztője ma is a Muscle and Fitness c. népszerű havilapnak, amely több ezer példányban jelenik meg cseh és szlovák nyelven. Major egyébként ezeken a nyelveken is anyanyelvi szintén publikált, s beszél még más szláv és több nyugati nyelven is.

A díszpolgári laudációt a szülőfalu volt polgármestere, Deák István tartotta. Ezt követően az új díszpolgár meleg szavakkal emlékezett falujára, első újságírói kísérleteire a Haladás c. járási lapban és a Szabad Földművesben. A falu lakossága egyébként megtekinthette azt a kiállítást is, mely a sportújságíró eddigi életpályáját prezentálta s melyet Kliment Éva állított össze.

A másik díszpolgár posztumusz kapta meg a kitüntetést. Az ő laudációját Nikodém Gabriella, a budapestiNikodém Gabriella Cziglényi laudációját tartja Bélyegmúzeum igazgatója tartotta, ugyanis ez az intézet Cziglényi Ádám (1909-1998) hagyatékának a kezelője. A kiváló grafikus s az országhatárokon túl is ismert bélyegtervező szintén Ipolyszécsénykén született. Első kis munkái is itt születtek már zsenge gyermekkorában. Cziglényi a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Aba Novák Vilmos és Stein János tanítványa volt. Mintegy kétszázötven magyar és ezer külföldi bélyeget tervezett. Ezek a világ számos országában és több kontinensén is ismertté váltak. Nagyot alkotott a magyar bélyegtervezés terén is, korszerűsítve annak technikai hátterét, finomítva művészi megformálását. Az ő munkáinak másolataiból is nyílt egy kis kiállítás, s az igazgatónő ígéretet tett arra, hogy ha a falu megfelelő helyiséget biztosít egy állandó kiállításra, a múzeum ehhez előkészíti a grafikák, bélyegek, dokumentumok másolatát. Cziglényi Ádám posztumusz díszpolgári oklevelét Nikodém Gabriella vette át.

Csáky Károly, Felvidék.ma
a szerző felvételei
A Cziglényi Ádám tervezte bélyegek Csáky Károly felvételénA díszpolgár falujára emlékezik Csáky Károly felvételénA tenisz történetét bemutató Cziglényi bélyegek