9.3 C
Bratislava
9.4 C
Dunajská Streda
8 C
Banská Bystrica
8.7 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Zsidó gyermekek oktatása és az Ipolysági Izraelita Népiskola

Köztudott, hogy Ipolyságnak egykor jelentős számú zsidósága volt. Ám az itteni hitközségek történetét összefoglaló egyes publikációk olykor egymásnak ellentmondó, nem eléggé pontos adatokat...

A Katolikus Legényegylet a kisvárosok életében

A zömmel katolikus és magyar lakosságú Ipolyság életében Trianon után fontos szerepet töltött be az itt is tevékenykedő Katolikus Legényegylet. A Magyar Katolikus Lexikonban közlik...

Tájházakról, falumúzeumokról és egyebekről

Manapság mintha reneszánszát élné a múlt élesztgetése; egyre szaporodnak településeinken az ilyen-olyan kiállítások, gyűjtemények;  tájházakat, falumúzeumokat nyitnak. Az ezekhez hasonló célokra lehet pályázni is, s általában nem nehéz támogatást sem szerezni. Ez nem is baj, s a lehetőségeket ki kell használni.

Hídvég város fénykora – vámhely, vásároshely, ítélőszék és vármegyeszékhely

A történeti adatokból tudjuk, hogy Hidvég vására már 1293-ban a nyilvános kihirdetések egyik színhelye lett. A XIV. század elején egy ideig   Csák Máté birtokában van a helység, aztán Tary Lőrinc birtoklásáról értesülhetünk. Majd  Drégely várának tartozéka, illetve az esztergomi érsekség birtoka lesz a helység.

Ipolyhídvég visszacsatolása az anyaországhoz

Hídvég visszacsatolására, avagy ahogy akkor még nevezték: felszabadítására 1938. nov, 8-án került sor. Erről Az Est akkori száma is beszámolt (1938. nov. 10.), megemlítve többek közt, hogy „Ipolyhídvég megszállása után a magyar honvédcsapatok tovább vonultak Nagyfaluba…“  Arról is olvashatunk, hogy „Ipolyhídvég község képviselőtestülete elhatározta, hogy a  templomteret a bevonulás örök emlékére Horthy Miklós térnek nevezik el.“

Még egyszer Fehér Ipolyról s egy emléktábla-állítás hátteréről

Kevés olyan településünk van, ahonnan annyi jeles egyházi személyiség került ki, mint a Hont megyei Ipolyviskről. Az itteni plébánián is megannyi ismert és neves...

Hont megyei falu a Pusztatemplom körül és az Ipoly mellett II.

A lovagok utódai gyorsan keveredtek az itteni magyarokkal, s egyre nagyobb területek kerültek a birtokaikba. A XI. század elején már a megye keleti részeit...

Hont megyei falu a Pusztatemplom körül és az Ipoly mellett I.

A régészeti kutatásokból, illetve a szakirodalomból s a különféle összefoglalókból tudjuk, hogy az Ipoly mentén már a lerégibb korok embere is letelepült rövidebb-hosszabb időre....

Ajtózárások és kapunyitások egyazon időben

Hírközlőeszközeinket figyelve szinte napirenden találkozhatunk az iskoláinkról szóló ilyen-olyan tudósításokkal, főleg hírekkel és beszámolókkal; az elemzések és oknyomozó riportok száma jóval kevesebb. Nemrégiben a csiliznyáradi iskola...

Miről is van itt szó valójában?

Tombol a nyár, itt a vakáció, az iskolai szünidő! Egy másik frontvonalon azonban a pihenés, az önművelés helyett önpusztító harc folyik.

A Kazinczy-barát, a polihisztor és a nagy monográfus, Mocsáry Antal nyomában...

Karancslapujtőről, erről az észak-nógrádi településről írják többek közt, hogy a község sokáig a Mocsáry nemzetség tulajdona volt. Eme jeles nemesi család emlékét őrzi a...

Az ipolysági köztemető védett sírjai 5. – Dr. Rajner Géza és...

A Rajner név nem ismeretlen Hont megyében, de általában a történelmi Magyarországon sem volt az. Sőt, a család felmenői igen megbecsült és ismert személyiségek...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei