2 C
Bratislava
2.7 C
Dunajská Streda
1.1 C
Banská Bystrica
0.3 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Tájházakról, falumúzeumokról és egyebekről

Manapság mintha reneszánszát élné a múlt élesztgetése; egyre szaporodnak településeinken az ilyen-olyan kiállítások, gyűjtemények;  tájházakat, falumúzeumokat nyitnak. Az ezekhez hasonló célokra lehet pályázni is, s általában nem nehéz támogatást sem szerezni. Ez nem is baj, s a lehetőségeket ki kell használni.

Hídvég város fénykora – vámhely, vásároshely, ítélőszék és vármegyeszékhely

A történeti adatokból tudjuk, hogy Hidvég vására már 1293-ban a nyilvános kihirdetések egyik színhelye lett. A XIV. század elején egy ideig   Csák Máté birtokában van a helység, aztán Tary Lőrinc birtoklásáról értesülhetünk. Majd  Drégely várának tartozéka, illetve az esztergomi érsekség birtoka lesz a helység.

Ipolyhídvég visszacsatolása az anyaországhoz

Hídvég visszacsatolására, avagy ahogy akkor még nevezték: felszabadítására 1938. nov, 8-án került sor. Erről Az Est akkori száma is beszámolt (1938. nov. 10.), megemlítve többek közt, hogy „Ipolyhídvég megszállása után a magyar honvédcsapatok tovább vonultak Nagyfaluba…“  Arról is olvashatunk, hogy „Ipolyhídvég község képviselőtestülete elhatározta, hogy a  templomteret a bevonulás örök emlékére Horthy Miklós térnek nevezik el.“

Még egyszer Fehér Ipolyról s egy emléktábla-állítás hátteréről

Kevés olyan településünk van, ahonnan annyi jeles egyházi személyiség került ki, mint a Hont megyei Ipolyviskről. Az itteni plébánián is megannyi ismert és neves...

Hont megyei falu a Pusztatemplom körül és az Ipoly mellett II.

A lovagok utódai gyorsan keveredtek az itteni magyarokkal, s egyre nagyobb területek kerültek a birtokaikba. A XI. század elején már a megye keleti részeit...

Hont megyei falu a Pusztatemplom körül és az Ipoly mellett I.

A régészeti kutatásokból, illetve a szakirodalomból s a különféle összefoglalókból tudjuk, hogy az Ipoly mentén már a lerégibb korok embere is letelepült rövidebb-hosszabb időre....

Ajtózárások és kapunyitások egyazon időben

Hírközlőeszközeinket figyelve szinte napirenden találkozhatunk az iskoláinkról szóló ilyen-olyan tudósításokkal, főleg hírekkel és beszámolókkal; az elemzések és oknyomozó riportok száma jóval kevesebb. Nemrégiben a csiliznyáradi iskola...

Miről is van itt szó valójában?

Tombol a nyár, itt a vakáció, az iskolai szünidő! Egy másik frontvonalon azonban a pihenés, az önművelés helyett önpusztító harc folyik.

A Kazinczy-barát, a polihisztor és a nagy monográfus, Mocsáry Antal nyomában...

Karancslapujtőről, erről az észak-nógrádi településről írják többek közt, hogy a község sokáig a Mocsáry nemzetség tulajdona volt. Eme jeles nemesi család emlékét őrzi a...

Az ipolysági köztemető védett sírjai 5. – Dr. Rajner Géza és...

A Rajner név nem ismeretlen Hont megyében, de általában a történelmi Magyarországon sem volt az. Sőt, a család felmenői igen megbecsült és ismert személyiségek...

Iskolabezárások, iskolák kiváltotta közelharcok

Ismét szaporodik az olyan hírek száma, melyek iskoláink bezárásáról s a még meglévők körüli hercehurcákról szólnak. Most B. Vida Júlia írt a bakai iskola...

95 éve hunyt el a selmeci akadémia nemzetközi hírű tudós tanára, Vadas...

Vadas Jenőről, a nemzetközi hírű tudósról és kiemelkedő szakíróról, a zoológusról és botanikusról, a magyar erdészeti kutatások megszervezőjéről, az Erdészeti Kísérletek című szakfolyóirat alapítójáról,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei