Csáky Károly szellemi múzeuma
-0.3 C
Bratislava
0.1 C
Dunajská Streda
2.4 C
Banská Bystrica
3.1 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Gondolatok egy híd „legalább kétszáz éves nyílása“ előtt

Megannyi hírforrásban olvastam arról a „szenzációs régiségről”, amely a hajdan volt  Hont megyének egy ideig  székhelyeként is jegyzett településén, Ipolyhídvégen került elő. A föld...

Néprajzi gyűjtemény Felsőtúron

A Korpona-patak menti községben néhány éve láttak hozzá a néprajzi anyag gyűjtéséhez. Az eddig összeszedett tárgyakat a volt községi hivatal két szobájában helyezték el,...

További adatok a Trautwein család történetéhez

Honlapunkon nemrégiben már írtunk a német eredetű, Würtenbergből származó Trautwein családról, melynek tagjai a XVIII. században kerültek a Hont megyei Ipolyságra. Az akkori kelmefestők...

Egy kis falu további nemesei, a Horváthok, s a család jeles...

Felsőtúr társadalmi rétegzettségét vizsgálva nem kerülheti el figyelmünket a Horváth család sem. Hosszú évtizedeken át kötődtek valamiképp e helységhez; a XVIII-XIX. század fordulójától egészen...

Lepil, Wlkolinszky, Moys – Avagy milyen házról beszélünk?

A helytörténeti kutatók s az olvasók között gyakran képezi vita tárgyát egy-egy épület pontos megnevezése. Mert van, aki azt az első tulajdonosa, lakója, a...

A magyarrá lett Trautwein család nyomában

A családfájával ismerkedő Váci Péter arra volt kíváncsi, tudnék-e valamit mondani azzal kapcsolatban, mikor és melyik német városból érkezhettek Magyarországra a Trautwein ősök, akik  Ipolysághoz  és környékéhez kötődtek.

Egy település iskolaügyének változásai a két világháború közt

Az első világháborút követő államfordulat után több faluban továbbra is a helyi egyházközség maradt az iskola fenntartója. Így volt ez Felsőtúron is. Igaz, a...

Régi iskolák a felsőtúri plébánia területén

Mivel Felsőtúr is régebbi plébániával rendelkezett, feltételezhető, hogy itt is korán szerveztek valamiféle gyermekeknek szánt foglalatosságot. Felsőtúr egykori kiváló kántortanítója, Szinger József említi az 1933-tól...

Egy felvidéki teológus, Szecsey Ferenc írói és papi tevékenysége

A Felvidékhez is megannyi szállal kötődött római katolikus teológus, Szecsey Ferenc  rövid papi pályája során is méltán lopta be magát a három Túr község...

Egy kisközség plébániájának tudós papja, Fludorovics Zsigmond

Felsőtúr plébániáján egykor megannyi ismert teológus, tehetséges, a tudományokkal is kacérkodó, irodalmi munkásságot is kifejtő pap tevékenykedett. Közéjük sorolandó Fludorovics Zsigmond (Fludorovics János Zsigmond...

Jeles személyiségek egy köztemetőben

A temetők mindig is nyitott könyvei egy-egy településnek. Ha lapjaikat sikerül megnyitnunk, a múlt tárul elénk. A kisebb falvakban az emlékezők a régebbi generációk szinte valamennyi tagjáról tudnak valamit.

Ki volt az ipolysági köztemető első halottja, s mi tudható róla?

Az ipolysági városi köztemetőt 1907 júniusában nyitották meg, amiért sokat tett az akkori esperesplébános, a kálváriaépítőként is ismert Schreiber Aladár, aki 1902 és 1926 között volt Ipolyság plébánosa. A város közkedvelt papja éveken át szorgalmazta egy új és méltó temetkezési hely kialakítását is Ipolyságon. Aztán ő temette ide az első halottat, s ma maga is ebben a temetőben nyugszik.

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei