Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Ajtózárások és kapunyitások egyazon időben

Hírközlőeszközeinket figyelve szinte napirenden találkozhatunk az iskoláinkról szóló ilyen-olyan tudósításokkal, főleg hírekkel és beszámolókkal; az elemzések és oknyomozó riportok száma jóval kevesebb. Nemrégiben a csiliznyáradi iskola...

Miről is van itt szó valójában?

Tombol a nyár, itt a vakáció, az iskolai szünidő! Egy másik frontvonalon azonban a pihenés, az önművelés helyett önpusztító harc folyik.

A Kazinczy-barát, a polihisztor és a nagy monográfus, Mocsáry Antal nyomában...

Karancslapujtőről, erről az észak-nógrádi településről írják többek közt, hogy a község sokáig a Mocsáry nemzetség tulajdona volt. Eme jeles nemesi család emlékét őrzi a...

Az ipolysági köztemető védett sírjai 5. – Dr. Rajner Géza és...

A Rajner név nem ismeretlen Hont megyében, de általában a történelmi Magyarországon sem volt az. Sőt, a család felmenői igen megbecsült és ismert személyiségek...

Iskolabezárások, iskolák kiváltotta közelharcok

Ismét szaporodik az olyan hírek száma, melyek iskoláink bezárásáról s a még meglévők körüli hercehurcákról szólnak. Most B. Vida Júlia írt a bakai iskola...

95 éve hunyt el a selmeci akadémia nemzetközi hírű tudós tanára, Vadas...

Vadas Jenőről, a nemzetközi hírű tudósról és kiemelkedő szakíróról, a zoológusról és botanikusról, a magyar erdészeti kutatások megszervezőjéről, az Erdészeti Kísérletek című szakfolyóirat alapítójáról,...

Rangsorolásokról, kampányolásokról, akualitásokról és egyebekről

Mostanság gyakran játszadozunk az iménti kifejezésekkel, hol őszintén gondolva a dolgokat, hol csak ráhangolódva azokra, illetve a számonkérők elvárásaira. Varga Lajos tanár e honlapon...

Százharmincöt éve hunyt el a kiváló iskolavezető, Petőfi tanára, Boleman István

A Petőfi-biográfia ismerői általában tudnak egyet s mást a költő iskoláiról, tanárairól. Közismert, hogy irodalmunk nagy alakja  egykor diákja volt a selmecbányai evangélikus líceumnak...

A vaskohászat világhírű szakemberének, Kerpely Antalnak selmeci sírjánál

A selmecbányai akadémia jeles tanárainak sorában előkelő helyet foglalnak el a Kerpelyek is. Idősebb Kerpely Antal a vaskohászat világhírű tudós kutatója, az intézet oktatóinak...

Csáky Károly naplójából: Túlterhelések és a húrok feszítése szünidő előtt, szünidő...

A pedagógiai pályán eltöltött közel négy évtized alatt azt tapasztaltam, hogy a tanárok szabad idejének maximális kihasználásáról a közvetlen vagy közvetett felettesek mindig gondoskodtak....

Prezentálások, fellépések és egyebek

A pedagógus is gyarló ember, a tanárok közt is vannak zsengébbek, közepes képességűek. Ahogyan a gyógyító orvosok sem egyenlő kaliberűek: köztük is akadnak képzetlenebbek.

Kétszázötvenöt éve hunyt el az utolsó magyar aszkéta, Ipolyi Gáspár kanonok

A felvidéki Ipolyszalkán született 1710 körül az utolsó magyar aszkéta, Ipolyi Gáspár, akiről hosszú időn át alig tudtunk vala­mit. A régi magyar lexikonok szűkszavúan ugyan,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei