18 C
Bratislava
18.4 C
Dunajská Streda
16.1 C
Banská Bystrica
19.8 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

Akinél Petőfi is vendégeskedett

Boronkay Lajos Barsfüssön született 1810. április 21-én. A politikus, Kossuth kormánybiztosa volt. Világos után sem emigrált. Elfogták és hosszú ideig raboskodott. Később házifogságra változtatták...

Egy régi gazdasági egyesület régiónkért kifejtett tevékenysége

Ipolyság, illetve a hajdani Hont vármegye legrégibb csoportosulásai közé tartozott a nagy jelentőséggel bírt, és  igen komoly szakmai tevékenységet kifejtett gazdasági egyesület.

Az 1831-es Hont megyei nagy koleravész két feljegyzés tükrében

Az Európát is sújtó 1831-es nagy kolerajárvány Magyarországot, azon belül a történelmi Hont megyét sem kerülte el. Ennek súlyosságát növelte az ezt megelőző éhínség,...

Egy késő klasszicista stílusú városháza (Kaszinó, Gimnázium)

A XIX. század utolsó felében a két impozáns sóház (a művészeti alapiskola és a volt rendőrségi épület) közti területen, az egykori sóraktár helyén kezdték...

110 éve hunyt el a selmeci akadémia tudós tanára és igazgatója,...

A selmeci Úritemető 295. számú sírjában nyugszik az akadémia egykori jeles tanára, Schwartz Ottó fizikus, tudós szakíró. Sobó Jenő említette nekrológjában a diákok kedvenc „Schwartz...

Zsidó gyermekek oktatása és az Ipolysági Izraelita Népiskola

Köztudott, hogy Ipolyságnak egykor jelentős számú zsidósága volt. Ám az itteni hitközségek történetét összefoglaló egyes publikációk olykor egymásnak ellentmondó, nem eléggé pontos adatokat...

A Katolikus Legényegylet a kisvárosok életében

A zömmel katolikus és magyar lakosságú Ipolyság életében Trianon után fontos szerepet töltött be az itt is tevékenykedő Katolikus Legényegylet. A Magyar Katolikus Lexikonban közlik...

Tájházakról, falumúzeumokról és egyebekről

Manapság mintha reneszánszát élné a múlt élesztgetése; egyre szaporodnak településeinken az ilyen-olyan kiállítások, gyűjtemények;  tájházakat, falumúzeumokat nyitnak. Az ezekhez hasonló célokra lehet pályázni is, s általában nem nehéz támogatást sem szerezni. Ez nem is baj, s a lehetőségeket ki kell használni.

Hídvég város fénykora – vámhely, vásároshely, ítélőszék és vármegyeszékhely

A történeti adatokból tudjuk, hogy Hidvég vására már 1293-ban a nyilvános kihirdetések egyik színhelye lett. A XIV. század elején egy ideig   Csák Máté birtokában van a helység, aztán Tary Lőrinc birtoklásáról értesülhetünk. Majd  Drégely várának tartozéka, illetve az esztergomi érsekség birtoka lesz a helység.

Ipolyhídvég visszacsatolása az anyaországhoz

Hídvég visszacsatolására, avagy ahogy akkor még nevezték: felszabadítására 1938. nov, 8-án került sor. Erről Az Est akkori száma is beszámolt (1938. nov. 10.), megemlítve többek közt, hogy „Ipolyhídvég megszállása után a magyar honvédcsapatok tovább vonultak Nagyfaluba…“  Arról is olvashatunk, hogy „Ipolyhídvég község képviselőtestülete elhatározta, hogy a  templomteret a bevonulás örök emlékére Horthy Miklós térnek nevezik el.“

Még egyszer Fehér Ipolyról s egy emléktábla-állítás hátteréről

Kevés olyan településünk van, ahonnan annyi jeles egyházi személyiség került ki, mint a Hont megyei Ipolyviskről. Az itteni plébánián is megannyi ismert és neves...

Hont megyei falu a Pusztatemplom körül és az Ipoly mellett II.

A lovagok utódai gyorsan keveredtek az itteni magyarokkal, s egyre nagyobb területek kerültek a birtokaikba. A XI. század elején már a megye keleti részeit...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei