55410

A közelmúlt digitális forradalma alapjaiban változtatta meg a felsőoktatás rendszerét világszerte. Ennek a jelenségnek a kicsúcsosodását napjainkban egyértelműen a MOOC rendszer testesíti meg, melynek célja, hogy minél nagyobb tömegeket oktathassanak színvonalas oktatási anyagok segítségével, magas szintű képzést nyújtva, melyeket online, tetszőlegesen választott böngészővel, tetszőleges számítógépen, vagy akár mobileszközzel is könnyen elérhetnek az érdeklődők.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a MOOC oktatási rendszer hihetetlen gyors fejlődése és térhódítása a világ felsőoktatási rendszerében megkérdőjelezhetetlen, ezért elképzelhetetlen a jövő nélküle. Bár a MOOC a közelmúlt vívmánya, a kelet-európai régió lemaradása már most tapasztalható. Ennek felszámolása érdekében a magyar kormány támogatásával tavaly szeptemberében elindult ez az újszerű oktatási program Magyarországon is.

A MOOC képzési rendszer mintájára az Óbudai Egyetem 2014. szeptember 1-jén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Palkovics László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár támogatásával létrehozta a Kárpát – Medencei Online Oktatási Centrumot (K-MOOC), melynek fő célja magyar nyelvű online kurzusok indítása a Kárpát-medencei magyarság számára. Az érsekújvári származású, jelenleg Budapesten élő Száraz Dénest, a K-MOOC igazgatóját kérdeztük az online oktatási forma által nyújtott lehetőségekről és az elmúlt közel egy év tapasztalatairól.

„ A program elsődleges célja a magyarországi felsőoktatást kiterjeszteni határon túli magyar felsőoktatási képzéssel foglakozó intézményekre is. Ezzel a rendszerrel, kredittel elismert, online oktatási formát tudunk biztosítani a Kárpát-medencében élő magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Ezek lehetnek részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató intézmények, karok, akár tanszékek, intézetek is. A csatlakozott intézmények teljesen egyenrangú partnerként ő maguk is készíthetnek online-kurzusokat. A feltétel csupán az, hogy a saját intézményük ezt kredites tantárgyként ismerje el. Miután az adott tantárgyakat online formában átalakították, továbbfejlesztették, felteszik a mi hálózatunkra, a Kárpát-Medencei Online Oktatási Centruméra és onnan a hallgatók, régiótól függetlenül felvehetik ezt a tantárgyat. Kreditértékű tantárgyként tudnak vele elszámolni a félév során, amikor a kreditpontokat gyűjtik össze. Egyik rendkívüli, pozitív hozadéka tehát, hogy a határon túli magyar diákok a szülőföldön maradva a magyar felsőoktatás részének is tekinthetik magukat” – mondta el Száraz Dénes.

„A másik, nem kevésbé fontos tény, hogy a K-MOOC rendszernek köszönhetően megvalósulhat az élethosszig tartó tanulás. Hiszen bárki, aki úgy gondolja, hogy bizonyos témakörökben szeretné a tudását bővíteni, az jelentkezhet. A lehetőség mindenki számára nyitott, csupán tudásvágyra és önálló tanulási képességre van szükség. A félév végén a hallgatók kreditigazolást kapnak, akik pedig már nem hallgatóként vesznek részt a programban, azoknak oklevelet adunk arról, hogy elvégezték ezt a kurzust. Összegezve tehát: nem kell igazolt felsőoktatási intézményben résztvevő diáknak lenni. Kivételes lehetőségről van szó, hiszen térítésmentes, a magyar kormány támogatásával megvalósuló program.” – hangsúlyozta az igazgató.

Száraz Dénes röviden beszámolt az eddigi tapasztalatairól és az ez év szeptemberében induló kurzusokról is: „Már az első évben sokan jelentkeztek, eddig kilenc kurzust indítottunk. Jelenleg 23 tantárggyal számolunk, amelyet szeptember elsejétől indítunk. Honlapunkon megtalálható minden lényeges, tevékenységünkkel összefüggő információ. A tantárgyak azonban még nem véglegesek, most kerülnek elbírálásra, hogy melyik egyetem melyik kurzussal vesz majd részt. A MOOC típusú oktatás nem véletlenül terjedt el széles körben világszerte. Interaktív módszerről van szó, melynek során aktív kommunikáció folyik a diákok között és az oktatók-diákok között. Minden kurzus 12 témából áll, ezeket, minden átvett anyagegység után számon kérik, a végén pedig online vizsgát tesznek a programban résztvevők.”

Végezetül Száraz Dénes, megbízott igazgató elmondta, hogy a kurzusok megfelelnek a hazai és nemzetközi egyezmények alapján az akkreditációs követelményeknek is, ezáltal segíthetik a későbbiekben a határon túli felsőoktatási intézmények akkreditációját is. „ A K-MOOC-hoz csatlakozott hazai és határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények előrejelzései alapján feltételezhető, hogy a K-MOOC keretében meghirdetett és indított kurzusok száma erőteljes növekedésnek indul. Már 2015 szeptemberétől várható, hogy a kurzushallgatók száma eléri a többezres létszámot. Természetesen a klasszikus oktatást nem helyettesíti, inkább kiegészíti: lehetőség nyílik arra, hogy több ezer ember szabadon azt tanulhassa, amit szeretne. Tehát a felsőoktatási rendszer alternatív módszeréről van szó.”

A K-MOOC által meghirdetett programhoz eddig egyenjogú partnerként 16 magyarországi egyetem és főiskola valamint 13 határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény, kar, tanszék csatlakozott Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából és természetesen Szlovákiából is. Utóbbiból ezek a következők: a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, a pozsonyi Comenius Tudományegyetem Magyar Tanszéke, a diószegi székhelyű Danubius Főiskola és a komáromi Selye János Egyetem. Ahogy megtudtuk, a hálózat intézményei minden tudományterületen maguk is készítenek és meghirdetnek mindenki számára ingyenesen elérhető, online, kredites magyar nyelvű kurzusokat, hallgatóik pedig felvehetnek kurzusokat a hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből.

SzE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48313″}