56412

Szeptember huszonhatodika óta a Dél-Komáromhoz tartozó Szőny Boldogasszony templomában is tábla őrzi a második világháború után Csehszlovákiából elüldözött magyarok emlékét.

A szentmisével egybekötött ünnepség szervezője, egyúttal az emléktábla állítás kezdeményezője a 2001-ben alapított Kecskés László Társaság (KLT) volt, amely a Duna jobbpartján fekvő Komáromot a kitelepítettek emlékvárosának tekinti, s amely 2002-től minden esztendőben helyet adott a kitelepítettek találkozójának.
A társaság Kecskés László helytörténész emlékét őrzi, akit hét év hadifogság után üldöztek el szeretett szülővárosából ,az ismét Csehszlovákia részévé vált Komáromból Dél-Komáromba, s aki új lakóhelyén haláláig szolgálta a magyar kultúra és hagyományok tovább éltetésének ügyét. Ő alapította a Klapka György múzeumot, ő írt könyvet (például) a szekeresgazdákról, hiszen nemzetét mindig egységesnek látta, függetlenül az országhatároktól.

Ez a szellemiség jellemzi a Nemes Andrásné vezette KLT jövőre immár tizenöt esztendős tevékenységét, s ennek a példásan felelősségteljes és elkötelezett, nemzetegyesítő munkának eredményeként születhetett meg, és vált országos jelentőségűvé a Magyar Országgyűlés határozata alapján a kitelepítettek emléknapja.

A KLT az utóbbi időkben emléktábla állítását kezdeményezi azokon a magyarországi és felvidéki településeken, ahonnan szerencsétlen sorsú honfitársaink származtak, illetve ahol tovább folytatták az életüket. A Felvidéken Martoson, Izsán, Hetényben és Bátorkeszin van már ilyen tábla a templomban. (Bármilyen hihetetlen, akadt olyan hazai község is, melynek illetékesei nem támogatták elhelyezését!)

A szőnyi ünnepség Czunyiné Bertalan Judit államtitkár fővédnöksége, illetve Molnár Attila komáromi polgármester védnöksége alatt zajlott. A szentmise keretén belül a református és az evangélikus egyház lelkészei is képviseletet nyertek az ökumené jegyében, s ilyen módon történt az emléktábla megáldása is.
Szívből jövő beszédet tartott Czunyiné Bertalan Judit államtitkár asszony, meghatottan emlékezett a szomorú eseményekre és a szüleire a szőnyi Csavala László, aki éppen a kitelepítés évében látta meg a napvilágot. Az ugyancsak szőnyi Möhlenkampfné Bordács Ilonka múltidéző költeményeiből kisdiákok nyújtottak át csokorravalót. Lelkesítő volt Tolcsvay Béla zeneszerző és színművész kis műsora.

Az ünnepséget szeretetvendégség követte a közeli Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol többször elhangzott: a kiválóan működő, a magyar jövőjéért felelősséget őrző Kecskés László Társaság tagjai idősödnek, fáradnak. Utánpótlás azonban szinte nincs – a fiatalok mintha nem éreznék át az efféle szolgálat fontosságát…

Batta György, Felvidék ma {iarelatednews articleid=”56224″}