56369 A rektor avatása - a Korzár fotója

Kónya Pétert az Eperjesi Egyetem (EE) rektorává a Jonáš Záborský Színházban, a Tarca-parti Athénban rendezett ünnepségen avatták fel szeptember 23-án, szerdán.
Amint köztudott, ez az egyetem úgy keletkezett, hogy Vladimír Mečiar országlása idején, a kassai Šafárik Egyetem Eperjesre kihelyezett tagozatát önállósították a diákok és tanárok ellenkezése ellenére. Ez 18 éve történt.

Méltatása során elhangzott, hogy Kónya az EE rendkívüli gyors fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult, és nemcsak az országban, hanem Közép-Európa szintjén is ismerté tette a tanintézményt. Szakcikkeinek a száma többszázra rúg és számos szakkönyvet adott ki.
Az avatás példátlan nagy érdeklődést váltott ki. A színház terme zsúfolásig megtelt. Még a lépcsőkön is álltak és a kakasülő megtelt. Egyben hat új dékánt is avattak. Egyben az ünnepség az idei iskolai év tanévnyitója is volt és kitüntetések átadásával folytatódott.

56369 Kónya PéterA rektor beszédében kitért az eperjesi evangélikus kollégiumra, kiemelte a majd 350 evangélikus alma mater óriási jelentőségét. Volt idő, amikor ez az iskola a Magyar Királyság harmadik legjobb iskolájának tartották. Kitért a gyakorlati kérdésekre is, az internátusok és iskola épületeinek javítását, de azt is célul tűzte ki, hogy az EE nyisson a külföldi diákok felé. Említette a migrációs válságot, a szomszédos Ukrajna krónikus válsága, vagy az eurozóna, új kihívást jelentenek az egyetem számára is. A demográfiai hullám miatt gond lehet a diákokkal, akikre kliensként kell tekinteni.

A vendégek között majd 100 egyetemi tanár – közöttük dékánok és rektorok – vett részt Közép-Európából. Felszólalt a prágai Károly Egyetem, a debreceni, a wroclavi és a hazaiak nevében a pozsonyi Comenius Egyetem rektora. Az ünnepségen részt vett Szesztay Ádám Magyarország főkonzulja, Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Egyház püspökhelyettese, a kassai Város Levéltárat Kirst József nyugalmazott igazgató, a budapesti központú Johannita Rendet Göőz László mérnök képviselte.
A méltóságteljes ünnepély a “Gaudeamus igitur” eléneklésével ért véget.

Kónya Péter 1966-ban született, a Šafárik Egyetem kihelyezett tagozatán tanári szakon orosz nyelvet és irodalmat, valamint történelmet tanult (1985-90), majd alma máterében helyezkedett el. 1990-ben doktorált, majd 2000-ben megszerezte a PhD fokozatot. Ő írta szerzőtársasaival Magyarország történetét (Dejiny Uhorska) c. 787 oldalas kötet, mely tavaly jelent meg a pozsonyi Citadella kiadó gondozásában.
Örömmel gratulálunk kinevezéséhez!

Balassa Zoltán, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52593″}