56329

A közlekedési minisztérium által kidolgozott új törvény 2016. július 1-i hatállyal lép érvénybe.

Az utak, vasutak, repülőterek vagy kikötők építésekor ezentúl csakis pénzbeli kártérítés ellenében lehet majd kisajátítani a telkeket, derül ki a Szlovák Nemzeti Tanács mai ülésén elfogadott új törvényből, amely szabályozza a telkek és építmények kisajátítását és a tulajdonjog gyakorlásának kényszerkorlátozását.

Az új törvényt a közlekedési minisztérium dolgozta ki és 2016. július 1-i hatállyal lép érvénybe. Míg eddig a kisajátítás módját az építési törvény szabályozta, addig ezentúl a kisajátítás önálló törvény keretei között lesz lehetséges.

Az új törvény kimondja, hogy csakis pénzbeli kártérítés, póttelek vagy más építmény ellenében lehet kisajátítani telkeket. A közlekedési minisztérium törvényében azonban azt is tartalmazza, hogy a törvényben foglaltak gyakorlati alkalmazása során megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a kártérítésekre utak, vasúti pályák, repülőterek, illetve kikötők építésekor. Ezekben az esetekben csakis és kizárólag pénzbeli kártérítés ellenében sajátíthatók ki ingatlanok.

Az új törvény szerinti eljárást a minisztérium azzal indokolta, hogy lakás vagy családi ház építése, mint a kártérítés formája nemcsak jelentős mértékben késleltetné a kártérítés folyamatát, de adminisztratív megterhelést is okozna.

Az új törvényből eredően kisajátításról csakis akkor lehet szó, amennyiben azt megegyezéssel vagy egyéb módon nem tudják végrehajtani. Ez utóbbinak minősül például a társtulajdonjog megszüntetése, az elővásárlási jog kihasználása, illetve a viszonyok bírósági úton történő rendezése.

Lényeges az is, hogy az új törvényből eredően csak közérdekben vagy a törvények meghatározta célokból lehetséges ingatlanokat kisajátítani. Ezzel egyidőben a kisajátítás csak olyan mértékű lehet, amely feltétlenül szükséges a törvények meghatározta célok eléréséhez.

A tasr nyomán nzs, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”55914,55804,55727″}