56492

Dunabogdány község, Pest megyében, a Szentendrei járásban, a Pilis lábánál terül el. A településen a II. világháború után, a Felvidékről történő kitelepítések során, 50 család (200 fő) lelt új otthonra. A kitelepítettek több mint tíz, különböző felvidéki településről (köztük: Somorja, Zselíz, Pozsony, Komárom, Nádszeg, Palást, Búcs, Bajka, Szőgyén, Nagypeszek, Nemeskosút) és kisebb számban Erdélyből is érkeztek Dunabogdányba.

A Felvidékről elűzött magyar családok sorsa összekapcsolódott a Dunabogdányból kitelepített sváb családok sorsával, és nem csak azért, mert mindkét népcsoport szülőföldjéről történt elűzetése a kollektív bűnösség igazságtalan elve alapján történt, de azért is, mivel részben az elűzött sváb családok házaikban találtak új otthonra a Felvidékről elűzöttek.

2014. április 12-én, a Felvidékről kitelepítettek emléknapján, emlékművet avattak a dunabogdányi református templom előtt, mely teljes mértékben közadakozásból készült. 2014. novemberében az emlékműállításban aktív szerepet játszó személyek civil társasággá szerveződtek. A Társaság névadójának gróf Esterházy Jánost, a Felvidék mártír politikusát választották.

Céljaik közt többek közt szerepel: felkutatni és dokumentálni a Dunabogdányba került családok közösségi és személyes családi történetét, szerény lehetőségek szerint a felvidéki magyar közösségek megmaradásának támogatása, kapcsolatok létesítése a felvidéki településekkel, különösen azokkal, ahonnan őseik származnak, és szolgálni nemcsak a felvidéki, hanem általánosan az egész egyetemes magyar kultúra, nyelv és közösségek ügyét.

Mindezt Franta Teréz, a Társaság elnök asszonya, és Pályi Gyula elnökségi tag mondta el, amikor 2015. szeptember utolsó hétvégéjén a felvidéki körútjuk során, elsőként Szőgyénbe látogatott el a Társaság húsz tagja. Franta Teréz haza érkezett Szőgyénbe, hisz családját 1947-ben, innen telepítették ki a Beneš – dekrétumok alapján.

Vígh Gábor polgármester hivatalában fogadta a vendégeket, ahol Berényi Kornélia ismertette a falu múltját, jelenét. A Nagyboldogasszony-templomot főtisztelendő Farkas Zsolt mutatta be, míg a Tájházban és a Múzeumban Baracska Árpád a község múltját őrző értékekkel ismertette meg az érdeklődőket.

A Társaság tagjai elhelyezték az emlékezés virágait a Testvériség keresztje előtt, mely a Szőgyénből elűzött családok emlékét őrzi a templom előtti parkban, és amelynek pontos mása Tatán, a Szőgyéni utca melletti Mindszenty téren van elhelyezve, azok emlékére, akiket Szőgyénből telepítettek ki, és Tatán leltek új otthonra.

A Dunabogdányi Esterházy Társaság folytatta körútját, Szőgyénből Csúzra, majd Búcsra látogattak. Gratulálunk példaértékű törekvésükhöz, és bízunk abban, hogy a jövőben tovább erősítik azokat a szálakat, melyek összekötik az Anyaországot és a Felvidéket, megtalálva és felkutatva a kitelepített családok emlékét őrző kötelékeket.

Berényi Kornélia, Felvidék.ma
További fényképek ITT>>> érhetők el. {iarelatednews articleid=”53000″}