57510

Megtartották I. lelki napjukat a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusai november 16-án főtisztelendő Pásztor Lorenzo atya vezetésével, aki elmélkedésében a hitről és a bűnbánatról szólt.

Az új azonosság tudatának fontosságáról beszélt, a szembesülés és a helyes fogalom alkotásáról, önmagunkról, a másikról és Istenről, aki ugyan titok, de feltáruló, az őszinte bűnbánat kegyelme által. A manapság divatos tendenciák veszélyére is figyelmeztetett, buzdítva a feltétel nélküli készség bátorságára.

A találkozó tapintatos kölcsönös egymásra figyelése és a közösen elköltött agapé hangulata arra enged következtetni, hogy a további hasonló jellegű találkozások, nem az előírások szükségszerűsége, de a lelki élet elmélyítésének igénye és vágya miatt lesznek.

Az Úr Jézus ugyanis nemcsak földi zarándoklásunk végpontja, hanem életünk állandó jelenléte, aki mindig mellettünk van, elkísér bennünket. Amikor a jövőről beszél, és a jövőre utal, azért teszi, hogy visszavezessen minket a jelenbe. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Együtt jár velünk, szeret minket. A térben és az időben élő tanítványai figyelmét a történelem adott pillanatára akarja irányítani, hogy ezzel megmentse őket az időpontok utáni kíváncsiságtól, a jóslatoktól és horoszkópoktól.

A közelgő adventi szent idő erre kínál újabb lehetőséget és alkalmat. Ez a Ráváró aktív várakozás és virrasztás ugyanis kizárja úgy a türelmetlenséget, mint az elbóbiskolást, az előremenekülést épp úgy, mind azt, hogy foglyai maradjuk e látható világnak és a világiasságnak. Így előbb-utóbb nyilvánvalóvá válhat követőiben, hogy „Az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg” (Mt 13,43).

GB., Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”56709,56154,55906″}
Lelki nap résztvevői 1Lelki nap résztvevői 2Lelki nap résztvevői 3