57298

A kötet a 70 éves Popély Gyula történész életjubileuma alkalmából készült. Szerkesztette és bevezetőt írt Makkai Béla egyetemi docens. Kiadója a KRE L’Harmattan kiadó Budapest.

A Károli Könyvek tanulmánykötet sorozatban megjelent kiadvány sorozatszerkesztője Dr. Sepsi Enikő dékán. Szakmai lektor Simon Attila. A csaknem 380 oldalas kemény borítású kötet címe és borítóoldala is méltó kifejezője az ünnepelt szakmai életútjának. A borítón mintegy hármashalomban a krasznahorkai vár.

A kötet bevezetőjében Makkai Béla szerkesztő bemutatja Popély Gyula történész életútját és méltatja munkásságát. Ismerteti a történész hazai „kanyargós, buktatókkal teli” pályájának felfelé ívelő korszakát egész a „bársonyos” fordulatot ígérő rendszerváltás utáni pozsonyi Magyar Gimnázium igazgatói székébe való helyezésig. Életének következő szakaszát, a budapesti lét szakmai kiteljesedésének korszakát is elemzi.
„Az igazi lételeme a kutatáson kívül a tanítás. Felkészültségét, legendás memóriáját, kedélyességét, egyenes érvelését tanítványai nagyra értékelik”.- írja a szerkesztő.

A kötetben 22 szerző, főleg kollégák, neves történészek, egyetemi hallgatók írták meg részben, s főleg a nemzeti kisebbségek, ill. a felvidéki múlthoz kötődő történelmi fejtegetéseiket, tanulmányaikat.

A kötet témakörei három részbe sorolva olvashatók:
I. rész: Nemzeti tér- törésvonalakkal
E fejezetben Tóth Árpád, Balaton Petra, Raffay Ernő, Makkai Béla, Kovács Dávid, Popély Árpád, Izsák Lajos, Vadkerti Katalin tanulmányai olvashatók.

II. rész :Sors és szerep
Itt olvashatók: Sárközi Miklós, Ordasi Ágnes, Gulyás László, Molnár Imre, Galo Vilmos Botlik József, Vincze Gábor tanulmányai.

III. rész:
Rideg Háború
Hermann Róbert, Szarka László, Bognár Zalán, Szakály Sándor, Gecsényi Lajos, Arday Lajos, Vajda Barnabás írásai, tanulmányai olvashatók.

Popély Gyula életjubileuma alkalmából született kötet fülszövegében ez olvasható:„Ez előtt az életre szóló, megkerülhetetlen vállalkozás előtt tisztelegnek a kötet szerzői- a szakmai palettának szinte minden árnyalatát reprezentálva. Ami azt példázza, hogy – megalapozott érvek bázisán- a múlt birtoklásáért zajló küzdelemben is van mód hiteles és méltányos múlt-értelmezések kiérlelésére. Akár világnézeti és etnikai határoktól függetlenül.”

A könyvet Budapesten a kiadó könyvesboltjában lehet megvásárolni.

DE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”57279,46188″}