57565

Már olvasható Szózat  havilap, www. szozat.org novemberi száma, amelyben többek közt olvasható az ember vallásos léte és a bor összefüggéséről, elemzés a magyar föld sorsa és a „politikai korrektség” párhuzamban állításáról, exkluzív beszélgetés Ács Sándornéval, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központról és sok egyébről, valamint Gaál Áron színes októberi képeslapja Kaunasból.
A tartalomból:
Levél az olvasónak
Időszerű
Bolyongások
§  Herczeg Ferenc: Rossz politika
Szívhangok
§  Bözödi György: Őszi hálaadás,Kiss Jenő: Ma még Péter vagyok,Olosz Lajos: Utolsó hit,Sárközi György: Angyalok harca,Sík Sándor: Úrfelmutatás előtt,Wass Albert: Gátak
Magyar sors
§  Agyagfalvi Hegyi István: De profundis,Harsányi Lajos: Magyarok a Tiszánál,Kriza János: Erdővidék az én hazám,Rakovszky József: Ma újra,Utassy József: Magyarország!,Vértesy Jenő: Magyar párbaj
Eszmék és tények
§  Beszélgetés Ács Sándornéval, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ vezetőjével Kishantosról, az állami földeladásról, és még sok mindenről.
Líra
§  Alföldi Géza: Elvtárs, jóéjszakát!,Berda József: Egy tál étel: millió élet,Fáy Ferenc: Jeremiás siralmai,Flórián Tibor: A föld nem ad hazát…,Puszta Sándor: Mielőtt végképp,Szabó Lőrinc: A rab Szapáry az övéihez
Emlékezet
§  Darnay Kálmán: Citra ármánykodása – Szigliget története –
§  Molnár József: Halott és eltakarítása Hajdúnánáson
§  Tömörkény István: Régi szegedi alakok IV. rész. /Halbőr a gyógyszertárban/
Halottak napja
§  Petri György: A 301-es parcelláról,Vályi Nagy Géza: Halottak napján,Wass Albert: Házsongárdi temetőben
Mindenszentek ünnepén
§  Áprily Lajos: Mindszent
Ősi rögön
§  Vértesy Jenő: A szabácsi kapitányok
Az I. világháború névtelen hősei
§  Vértesy Gyula: Huszárnóta
Trianon látomása
§  Ady Endre: Fajtáddal együtt átkozlak
Válasz Trianonra
§  Erdélyi József: Apám sírja
1956-os szabadságharc vérbetiprása
§  Kannás Alajos: November 4.
Bella István emlékév
§  Bella István: Megtalált vers
§  Szentjánosi Csaba: A 75 éve született Bella István vonzáskörében, nem csak Emlékéve kapcsán. I.
Líra
§  Bella István: Az ég falára,Esős, estéli szavak,Önarckép
Szerelem
§  Ady Endre – Brüll Adélnak
Líra
§  Berda József: Szent Ágoston,Kisfaludy Károly: Róza dala,Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó, Zas Lóránt: Táltos Ének /In Memoriam Mécs László/
Értékeink
Szerelem
§  Agyagfalvi Hegyi István: Hej, te Zsuzsi!,Dsida Jenő: Esti teázás,Pilinszky János: Szerelem szökőkútja alatt…,Radnóti Miklós: Virágének,Reviczky Gyula: Égess el!,Szabó Lőrinc: Még egyszer
Magyarnótázás cigányzenével
§  Lisznyai Damó Kálmán: A Matóczky udvarában…
132 éve született Babits Mihály
§  Szabó Lőrinc: Az örök mű /Babits Mihály/
Líra
§  Babits Mihály: Áldás a magyarra,Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven,Babits Mihály: Hazám
Születésnap
§  Agyagfalvi Hegyi István: Az életvonat,Áprily Lajos: Életrajz,Berda József: Illyés Gyula verseit olvasván…,Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok II.,Puszta Sándor: Csokonai,Radványi Kálmán: Szent Imre,Sajó Sándor: Szívem parancsol,Tornai József: Ady könyve
Őszvége, november
§  Áprily Lajos: Őszi csoda,Czipott György: Ordashold,Dutka Ákos: Hívogat az őszi tenger,Gyurkovics Tibor: Nagyon szalad az ősz,Horváth Béla: Őszi pasztell,Nadányi Zoltán: Novemberi dal,Wass Albert: Búcsú az ősztől
Líra
§  Áprily Lajos: Éjjeli zene,Fekete István: Nádas,Gyurkovics Tibor: Boszorkány-tánc,Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteiből,Szentmihályi Szabó Péter: Isten versei,Urr Ida: A piac varázsa
Népköltés gyermekeinknek
§  A bolygó katona,Barna Péter,Szabó Pál búcsúzója/magyar népballada/
Mondák fiainknak
§  A lányrablás,Attila leleplezi az orgyilkosokat,Mátyás király háborúi
Egy esti mese
§  Túrmezei Erzsébet: Jóska bátor útja
Irodalom
§  Babits Mihály: A repülő falu
§  Czóbel Minka: Pókhálók
§  Nyirő József: Fajmalacok

Muskátli
–Melléklet jó gyermekeknek és Örökgyerekeknek Pósa Lajos nyomdokain– 2015. november / II. évfolyam / 3. szám

Határon túli magyar anziksz –
Felvidék
§  Darvas János: Kígyók a déli verőn,Győry Dezső: Számvetés,Juhász Árpád: Éjjel egyedül,Márai Sándor: Csendélet,Merényi Gyula: Beteljesülés én halálom,Sebesi Ernő: Pánik
Kortárs
§  Jóna Dávid-Szentjánosi Csaba: Gazduram – 2015. november
»betűvé válunk«, / a hasas éjszaka kihord minket…/ megszüli furcsa ívű leveleinket
Irodalom, első közlés
§  Ha dohányoznék, mindig mástól kérnék tüzet – Jóna Dávid írása,T. Ágoston László: A rémálmok fejlődéstörténete
Irodalom
§  Bányai Tamás: Tehetetlenül,Bene Zoltán: Az utolsó levél,Csernák Árpád: A kert,Petrozsényi Nagy Pál: Piknik
Líra
§  Arany- Tóth Katalin: FÁZOM,Báger Gusztáv: Vadászösvény,Czipott György: Processzió…,Deák Mór: HALOTTAK NAPJA,Fülöp Kálmán: Itthon,Gavallér János: Szabványzsák,Oravecz Diána: Felhőbe az eszemet,Varga Rudolf: ÁLOMTÖREDÉK,Vasi Zoltán: TÍZPARANCSOLATI NAPIREND,Zonda Tamás: Élet, rajz
Kitekintő
§  Litvániai anziksz 2015 őszén – Gaál Áron tudósítása
A  világirodalom legszebb szerelmes verseiből
§  Baudelaire: Egy vöröshajú koldusleányhoz,Divinyi Mehmed: Madzsar Türki,Dsajadéva: Gíta-Góvinda,Ibn Khafádsa: Az éjfél ruháját magára csavarta,Nezval: Negyvenkilencedik ballada az örömlányokról,Richepin: Miért öltöznél már
Portré
§  Jóna Dávid: Beszélgetés Szentjánosi Csaba költővel
Ajánló
§  NAGYMAGYARORSZÁG 2016.falinaptár.

www.szozat.org/Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”56713,56362,55405,55382,54181,53527,52926,52291,51779,50984″}