57428

Az élő egyetemekért elnevezésű új kezdeményezés síkraszáll a felsőoktatás működése és annak finanszírozása terén eszközlendő változásokért. Ezek kezdeményezői főiskolai tanárok, illetve oktatók, akik igyekeztek rámutatni a szlovákiai felsőoktatásban uralkodó áldatlan helyzetre.

„Kezdeményezésünk azt a célt követi, hogy platformot biztosítsunk a főiskolákon dolgozók számára a vitához. Hiányát érezzük ugyanis a valódi párbeszédnek, amelyet ideje végre megkezdeni, hiszen felsőoktatásunk helyzete elszomorító” – fogalmazott a kezdeményezők egyike, Peter Sýkora, a nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetemről. A párbeszéd kezdeményezői szerint hiányzik a felsőoktatás fejlesztésének hosszú távú koncepciója és víziója, s a főbb problémák között jelölték meg a jelenlegi steril és rugalmatlan felsőoktatási törvényt, az irányítást és finanszírozást, továbbá a felsőoktatásban dolgozók akkreditációjának rendszerét és értékelésük módját.

Mindezen problémák és hiányosságok felszámolásának érdekében javasolják a felsőoktatás rendszere minimálisan 2030-ig kidolgozott hosszú távú fejlesztési tervének és megvalósítása stratégiájának kidolgozását. Javasolják továbbá a főiskolai törvény revízióját és további normatív intézkedések foganatosítását az egyetemek és főiskolák akadémiai szabadsága és autonómiája megszilárdításának az érdekében. Ugyancsak megérett a változásokra a felsőoktatás irányítási rendszere, csökkenteni kell a centralizáció hatásait, a bürokráciát, az eltúlzott gazdasági szemléletet, továbbá az adminisztráció formalizmusát és a túlpolitizáltságot.

Felhívják a figyelmet annak szükségességére, hogy átértékeljék a felsőoktatás finanszírozását abból a célból, hogy 2030-ra elérjük ezen a téren az uniós országok átlagát. Nem szabad megfeledkezni az akkreditációs rendszer átalakításáról, amelynek elengedhetetlen a racionalizálása, ki kell zárni a kevésbé hatékony tevékenységeket, közeledni kell a nemzetközi standardokhoz, beleértve a Felsőoktatás Minősége Európai Asszociációja (ENQA) Akkreditációs Bizottságában való teljes jogú tagságot.

Mindezen törekvések érdekében a kezdeményezők szakmai vitát, a problémák felszámolásának módjára tett javaslatok elemzését tervezik és célozzák, hogy tükröt tartsanak mindazok elé, akik felelősek a felsőoktatásért.

A TASR nyomán nzs, Felvidék.ma