58173 1

Az idei esztendőben utolsó alkalommal, december 8-án, amely hónap második keddje egy szép, parancsolt ünnepre esett, tartották meg a hagyományos havi magyar diákmisét Nagyszombatban a Szent Ilona-templomban este fél héttől.

Ez az ünnep pedig Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának napja volt. Már sorrendben másodszor vettek részt a szentmisén dunaszerdahelyi általános iskolás zenészek-fiatalok, akik Sebő József tanító bácsi és édesanyjuk vezetésével aktívan be is kapcsolódtak a misébe hegedűjátékukkal és szépen csengő énekhangjukkal, így még felemelőbbé téve az ünneplés óráját. Nagyon szép számban össze is jöttünk ez alkalommal, hiszen összesen 28-an voltunk, ezt a mostani létszámot az elmúlt közel három év alatt csak egyszer sikerült emlékezetem szerint túllépni. Igaz, többen voltak vidékről, a környező és távolabbi falvakból, s a diákok közül kevesebben voltak jelen, pedig korábban aktívabban jártak. Dicséretet érdemel viszont a nagyszombati Műszaki Egyetemen tanító Morovics László docens, aki minden hónapban részt vesz a találkozókon, s lehetősége szerint buzdítja is a diákokat, s hívja őket az alkalmakra. Továbbá eljött egy, az említett egyetem Anyagtechnológiai Karának dékánhelyettes előadónője is. Ami a vidékieket illeti, voltak Vezekényről, Ekecsről – Berényi József megyei alispán szülei mindnyájunk nagy örömére, miután múlt hónapban ő maga látogatott el hozzánk, végül pedig Nyékvárkonyról is volt egy házaspár.

Az énekelt és hegedűkíséretes misét Kiss Róbert nagyszombati vikárius-kanonok mondta, s koncelebrált Németh Rezső atya is.

Róbert atya szentbeszédében az Irgalmasság Évéről beszélt, amely épp aznap vette kezdetét a Szentatya meghirdetése alapján s tart jövő év novemberéig. Ez a rendkívüli esemény a római Szent Péter- székesegyház és további római bazilikák szent kapuinak megnyitásával vette kezdetét. De ezek a bazilikák nemcsak Rómában, hanem a világ többi pontján is kinyittattak, így történt például advent harmadik vasárnapján a csallóközi Bacsfa-Szentantalon. Hangsúlyozta, fontos, hogy ahogy azt a szent év mottója is hirdeti, mi is irgalmasok legyünk embertársainkhoz, mint az Atya. A szépen csengő énekekre pedig megjegyezte, a saját gyermekkorát juttatta eszébe.

A mise végére befutott Dominika orsolyás nővér is, akinek ugyanekkor volt miséje a kolostorban. Az egyik magyarországi nővér, aki korábban már e közösségünkbe is ellátogatott, pedig éppen aznap tette le szerzetesnővéri fogadalmát.

A misét követően folytatódott a kötetlen beszélgetés, ismerkedés a szomszédos pasztorációs központban. Búcsúzóul a szerdahelyi fiatalok, majd hozzájuk csatlakozva az egész társaság ifjúsági énekekre zendített, mint például az “Áldásoddal megyünk, megyünk innen el…” kezdetűre, mely nagyon illett az összejövetelhez. Utána a közösségi teremből távozva néhányan még tettünk egy sétát a karácsonyi vásárban a feldíszített Fő utcán.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma
58173 258173 358173 3
{iarelatednews articleid=”57688,56809,56682″}