58263 2

Az AB-ART Kiadó egy értékes, szép kiadvánnyal tette gazdagabbá a legkisebb olvasók karácsonyát. Mesék az arany és az ezüst mesekönyvből címmel egy olyan könyv látott napvilágot, amely egyszerre olvasható, hallgatható és színezhető.

„Van nekem egy csodalámpám, gyerekek, melynek tündéri fényességet árasztó világa mellett országot-világot bejárok, s úgy szedegetem össze a világ legszebb meséit. Világjáró nagy utamból, íme, itt egy könyvre-való mese: olvassátok, gyönyörködjetek bennük, aztán hozok én nektek újabb meg újabb könyveket, melyekből a nagyvilág népeinek legszebb meséit ismeritek meg. Az én csodalámpám nemcsak a világ legszebb meséit mutatja meg, de mutat mindenféle gyönyörűséges színeket is…” – írta Kék mesekönyvének előszavában Benedek Elek, akinek meséit ezúttal Havas Judit válogatta és meséli el.

A könyv elején egy ezüst színű CD a népszerű meseíró Ezüst mesekönyvéből, a kötet hátulján egy arany színű CD az Arany mesekönyvéből szólaltatja meg a legszebb történeteket. A gyönyörű rajzokat, amelyek láttán az apróságok keze azonnal a színes ceruzák felé nyúl majd, Tóth Gyöngyi készítette.

Havas Judit előadóművész ars poeticája az irodalom szolgálata. Évtizedek óta vezet irodalmi esteket a Petőfi Irodalmi Múzeumban, verskedvelők számára Versmondó Szalont szervez az Ady Múzeumban, egyfajta közvetítőnek vallja magát, aki mindenkit képes megszólítani, gyereket, felnőttet egyaránt. A kötethez írt ajánlásában többek között ezt olvashatjuk: „…minden életkorban nagy szerepe van a mesének, és szeretném, ha a meséken keresztül olyan tartalmakkal ismerkednének meg az érdeklődők, amelyek a szolidaritást, a kitartást, a saját magukba vetett hitet erősítik meg, ugyanakkor egyfajta nyitottságra és más népek kultúrájának befogadására is késztetnek. A mesék olvasásakor, a hangzóanyagok hallgatásakor, a kifesthető rajzok színezése során a kis és nagy olvasók megismerkedhetnek a világ mese-vándormotívumainak kincseivel is, hiszen az angol, német, spanyol, török, izlandi, japán, magyar, maláj, zsidó, szicíliai mesék között nemegyszer fedezhető fel hasonlóság, azonosság.” Benedek Elek (aki nem csak meséket, hanem verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt) az ifjúság számára készült mese-átdolgozásait tartalmazó Ezüst és Arany Mesekönyv számtalan új kiadásával, átdolgozásával hosszú évtizedeken át a legjobb és leggyakrabban forgatott magyar mesekönyvének számított. Mindkettő főleg Az Ezeregyéjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratait tartalmazta.

A most megjelent válogatás olvasható meséi az Arany Mesekönyvből szemezgetnek elsőként. Megismerkedhetünk a világszép Nádszálkisasszonnyal, Bella-Flór hercegnővel, Hófehérkével és Rózsapiroskával, egy Bukolla nevű tehénkével, egy Kavó-fó nevű emberrel, valamint egy feltámadott asszonnyal. Ugyancsak hét mesét tartalmaz a Mesék az Ezüst Mesekönyvből című fejezet. Itt vár ránk A varázsturbán, a korbács meg a szőnyeg című történet, de gazdagabbak és bölcsebbek lehetünk A hét boldog esztendő, A szerencse városa és Az okos leány című mesék segítségével. Természetesen, aki az állatos meséket szereti, az sem csalódik majd. Gondoskodik erről A teve és a patkány (mese a Felső-Indus vidékéről), A macska (izlandi mese) és A világlátott békák (japán mese) sorsát elbeszélő fabula.

„Művészi tolmácsolásban a magyar nyelv szépségét, Benedek Elek átültetésében a világirodalom kincsestárát kívántam megszólaltatni és megismertetni azzal a generációval, amelyik a kultúra jövőbeni igényes befogadója lesz” – zárja ajánló sorait Havas Judit,s valóban, ezt a könyvet örömmel és jó szívvel ajánljuk egyaránt kicsinek és nagynak a karácsonyfa alá.

Z. Németh István, Felvidék.ma