58218

December elején ülésezett a világ magyarságának legszélesebb körű tanácskozó testülete, a Magyar Állandó Értekezlet, de immár több mint egy évtizede alapítottak egy másik fontos, határon túli magyar ügyekkel foglalkozó testületet, a KMKF-et. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát a MÁÉRT egykori feloszlatásával csaknem egy időben hozták létre, ezért annak megszűntét követően bizonyos MÁÉRT-pótló funkcióra is szert tett. Pánczél Károlyt, a Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökét kérdeztük.

Befejeződött a MÁÉRT. Pánczél Károly valószínűleg bárki másnál jobban tudja, hogy mikor lesz legközelebb KMKF?
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2010 óta Kövér László házelnök úr vezetésével, az ő összehívására működik. A tervek szerint februárban kerül sor a KMKF-re, amikor a Kárpát-medence politikai, közéleti szervezeteinek vezetői, illetve vezető képviselői lesznek Kövér László házelnök úr vendégei, amikor ez az immár hagyományosnak számító, egyeztető, döntéshozó testület ülésezni fog.

Nem hallott éles bírálatot megfogalmazni a KMKF szükségességével kapcsolatban 2010 óta? A MÁÉRT és a KMKF között ugyanis valamekkora hatásköri átfedés van, mivel ennek a 2004 végén létrehozott szervezetnek magyar parlamenti képviselők a tagjai, sajátossága, hogy nemcsak kormánypárti, hanem ellenzéki országgyűlési képviselők is részt vesznek a munkájában. Annak idején, főként 2005-től kezdődően pedig azért lett különösen fontos szerepe, mert Gyurcsány Ferenc miniszterelnök feloszlatta a MÁÉRT-et, és így a KMKF lett a külhoni magyarság számára az egyetlen olyan fórum, ahol törekvéseinek legális keretek között tudott hangot adni.
Jól látja! A MÁÉRT-et a Gyurcsány-Bajnai kormányzat idején, a nemzetpolitikai jégkorszakban valóban nem hívták össze és nagy köszönettel tartozunk az akkori házelnöknek, Szili Katalinnak, aki a nemzetpolitikát a Kárpát-medencei magyarság ügyével együtt mindig is a szívén viselte. Amikor ő mint házelnök e szervezet alapító elnöke lett, megteremtette a szervezeti kereteket is a munka számára. És tagadhatatlan az is, hogy a KMKF – ebben az időszakban egy kiegészítő szervezet volt. Én azt gondolom, hogy újra van MÁÉRT, de mellette nyugodtan működhet a KMKF, különös tekintettel arra, hogy vannak a MÁÉRT-tól eltérő szereplői is a KMKF-nek: elsősorban valóban különböző parlamentek tagjai, politikusok: legyenek azok megyei, országgyűlési vagy európai uniós képviselők. A MÁÉRT-nek pedig egyéb civil szervezetek, kulturális egyesületek, érdekképviseletek is a tagjai, úgyhogy az átfedések mellett vannak különbségek is. Ráadásul, minél több fórumon találkozunk és tudunk beszélgetni a problémáinkról, azok megoldásáról, eredményekről, büszkeségeinkről – annál jobb!

Gecse Géza, Felvidék.ma