58035

A Balassi Intézet munkatársai már második alkalommal tartottak tájékoztatót a révkomáromi Selye János Egyetemen az EMMI és a Balassi Intézet által jelenleg kiírt pályázati lehetőségeikről.

Főiskolás/egyetemista vagy? Túl vagy az első két szemeszteren? Tanulmányi átlagod nem rosszabb a magyarországi négyesnél? Szereted, amit tanulsz? Szakdolgozatot írsz, egyéb tudományos-kutatói tevékenységet űzöl? Erre nem sajnálod az időd és az energiád? Szeretnél ezért a tanév végen 600, de akár 1000 eurót is kapni? Akkor ezt a lehetőséget most ne hagyd ki!

Ismerkedj meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Balassi Intézet (BI) közösen kiírt pályázatával, amely a 2015/16-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanuló határon túli magyar hallgatók és tutoraik részére kiírt programokban való részvételről szól.

December 3-án a Balassi Intézet munkatársai már második alkalommal tartottak tájékoztatót a révkomáromi Selye János Egyetemen az EMMI és a Balassi Intézet által jelenleg kiírt pályázati lehetőségeikről. Harsányi Ilona, a BI munkatársa két – évek óta működő – programot mutatott be: a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programot és a Kutató Szakkollégiumi programot.

Ezen programok legfontosabb ismérve, hogy nem befolyásolják az itthoni tanulmányi folyamatokat; a hallgató otthon dolgozik a saját kutatási programján. Csupán két, illetve három alkalommal – attól függően, melyik programban vesz részt a nyertes hallgató – kell jelen lennie a budapesti Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában tartott összpontosításon.

A Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program a hallgatóknak lehetőséget nyújt módszertani ismeretek elsajátítására, valamint kommunikációs és prezentációs készségük fejlesztésére, mindezt a program részeként két alkalommal megrendezett konferencián. Ezeken kötelezően részt kell venni, de az elszállásolást és az utaztatást szintén téríti a program. A két konferenciához kapcsolódik még a szakkollégiumi kurzus elvégzése, de ezt a képzést tulajdonképpen a két említett konferencián megkapja a hallgató – tudtuk meg Harsányi Ilonától. A kurzusokra nem kell külön jelentkezni és az elmúlt évek tapasztalatai szerint rendkívül hasznosak. Nincs megkötés, bármely tudományterületről jelentkezhetnek hallgatók. A képzések kommunikációs, prezentációs, stresszoldó, karrier-tanácsadó tréningek, amelyeket csapatmunkában végeznek az ösztöndíjat elnyert pályázók és későbbi tanulmányaik során az itt megszerzett tapasztalataikat kamatoztatni tudják.

A programra jelentkező hallgató pályázatán fel kell tüntesse vezető tanárát (tutorát), aki az ösztöndíjat elnyert hallgatót a tanév során támogatja szakmai előmenetelében, útmutatást nyújt számára és biztosítja, hogy a szakmai munka megfeleljen a program szervezői által megfogalmazott minőségi követelményeknek. A pályázaton a hallgató és vezető tanára is ösztöndíjat nyer. A tehetséggondozó hallgatói ösztöndíj tíz hónapra szól, mértéke 200.000 Ft és 280. 000 Ft/tanév/fő közötti összeg, amelyet a nyertes pályázók száma és az értékelés során elért eredményeik alapján differenciáltan kerül megállapításra. A tehetséggondozó tutori ösztöndíj szintén a tanév tíz hónapjára szól, mértéke egységesen 120.000 FT/tanév/fő, amely a tanév végén, egy összegben kerül kifizetésre. Egy vezető tanár legfeljebb két tehetséggondozó szakkollégiumi programra pályázó hallgatót tutorálhat és ebben az esetben a két nyertes hallgató után összesen 240.000 Ft/tanév tutori ösztöndíj illeti meg.

A másik pályázati kategória a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program. Alapvető különbség, hogy erre már doktoranduszok is pályázhatnak. Ennek a programnak a részeként módszertani konferenciát, beszámoló konferenciát és záró konferenciát szervez a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, amelyeken a részvétel a nyertes pályázóknak kötelező. A nyertes pályázók ezen felül lehetőséget kapnak a pályázat kiírói által kijelölt magyarországi vagy határon túli kutató műhelyekkel való megismerkedésre. A kiválasztott kutatóintézetben összesen öt munkanapos kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt a nyertesek. Az úti- és szállásköltséget természetesen a program téríti a hallgatóknak. A Kutatói Szakkollégiumi Program keretében készült legszínvonalasabb tanulmányokat a Balassi Intézet gondozásában megjelenő ISBN kóddal ellátott tanulmánykötetben meg is jelentetik. A kutatói hallgatói ösztöndíj a 2015/16-os tanulmányi év tíz hónapjára szól, összege 280.000 Ft/tanév/fő, amely két részletben kerül folyósításra. A kutatói tutori ösztöndíj szintén a tanév tíz hónapjára szól, mértéke egységesen 120.000 Ft/tanév/fő, mely utólagosan, egy összegben kerül kifizetésre. A tutor legfeljebb két kutatói szakkollégiumi programra pályázó hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja. Ha két kutatói szakkollégiumi programban résztvevő hallgatót tutorál, akkor összesen 240.000 Ft/tanév tutori ösztöndíj illeti meg.

Harsányi Ilona a rövid összefoglaló végén felhívta a hallgatók figyelmét, hogy a pályázati felhívást minden esetben figyelmesen el kell olvasni. Ügyelni kell arra, hogy a kötelezően csatolandó mellékleteket beszerezzék, hitelesítsék, és a határidőig érkeztessék.

A Balassi Intézet munkatársa kiemelte: ugyanabban a tanévben több pályázaton is lehet pályázni, de párhuzamosan csak egy tanulmányi jellegű és egy szakmai programot lehet elnyerni. Ez azt jelenti, hogy aki pályázik a szintén most futó Soós Kálmán ösztöndíjra, az pályázhat a szakkollégiumi programok egyikére is.

A pályázatok elektronikus adatlapjának (http://sao.bbi-hu felületen keresztül) internetese beküldési határideje 2016. január 4, 24 óra. Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének vagy személyes benyújtásának határideje 2016.január 5-e, 15 óra. Cím: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.

A tehetséggondozó szakkollégiumi program részletes leírását tartalmazó pályázati kiírást, a pontrendszert, nyilatkozatot és a tutori szakmai ajánlást egy kattintással elérheted.

A kutatói szakkollégiumi program pályázati kiírása, a tutori ajánlások, a kutatói témakörök listája és a lehetséges leadási időpontok szintén csak egy kattintásnyira vannak tőled!

A tájékoztatón készült képek ITT megtekinthetők.

SZE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”57205,50145″}