57880

A Deichmann nem az egyedüli somorjai bolt, amely diszkriminálja a magyarokat. A közvetlenül mellettük található Pepco üzlet is harciasan védi a szlovák nyelvet, méghozzá a magyar tiltásával.

A „Magyarul.is” Fontos Szövetség tíz felvidéki civil szervezet (Magyar Polgári Kör, Somorja Hangja-Vox Samariae, HVIM, „Érsekújvári Magyarok”, Via Nova – ICS, Pázmaneum, Reviczky Társulás, Pro Kalondiensis, Gútáért Polgári Társulás, YBS) megbízásából december 2-án levéllel fordult a Deichmann cég vezetőségéhez, melyben a cég somorjai üzletével kapcsolatban kiadott állásfoglalásaira reagálva és aktivistáik tapasztalataira hivatkozva kérnek magyarázatot az észleltekre és választ kérdéseikre.

Levelükben felhívták a cég vezetésének a figyelmét, hogy bár a sértett elbocsátásakor az üzletlánc somorjai vezetője jogilag a szlovákiai Munkatörvénykönyv előírásaival összhangban járt el, tettének indítéka azonban, valószínűleg személyes jellegű, Somorja város eredeti lakosságának magyar nyelve ellen irányuló, tette pedig ellenséges érzeteinek megnyilvánulása. Cselekedetének diszkriminatív és az üzletlánc által eddig képviselt üzletfilozófiával ellentétes formája, nem csak a sértett megalázását és emberi méltóságának megsértését eredményezte, hanem az üzletlánc jó hírére is komoly árnyat vetett. A szóban forgó vezető túlkapásáról tanúskodik, hogy azon a héten, amikor sor került a sértett elbocsájtására, az aktivistáknak nem sikerült a somorjai Deichmann üzletben a magyarul tudó eladóknál sem magyarul vásárolniuk.

Változás csak a következő hét elején, a cégvezetés diszkrimináció-ellenességről, és a nemzeti és kulturális változatosság iránti elkötelezettségéről szóló állásfoglalása után állt be. Vagyis ezt követően vásárolni már lehetett magyar nyelven, ám az aktivisták az üzletlánc somorjai üzletében nem találtak feltüntetve minden feliratot és a nyilvánosság tájékoztatására szánt hirdetményt a helyi magyar nemzeti közösség nyelvén, úgy ahogyan azt engedélyezi a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény.

A fentebb felsoroltak tükrében a civilszervezetek kérték a Deichmann vezetését:
– indítványuk, ill. panaszuk alapján vezetőjük diszkriminatív jellegű eljárásának és kiadott rendelkezéseinek alapos kivizsgálását, tekintettel a felsoroltakra,
– adjanak információt, illetve magyarázatot arra, milyen konkrét lépések, rendelkezések vagy irányadások történtek a somorjai boltjukban, melyek a beállt pozitív változásokat előidézték,
– nyújtsanak információt arról, hogy milyen vizsgálatot vagy eljárást folytattak le, illetve milyen lépéseket tettek vezetőjük ellen, aki tettének indítékával és cselekedetének formájával a sértett megalázásán és emberi méltóságának megsértésén túl, üzletláncuk jó hírére is komoly árnyat vetett,
– továbbá szolgáltassanak információt az ügyben lefolytatott vizsgálatok és eljárások eredményéről, valamint értesítést az észlelt hiányosságok orvoslása, illetve a hiányosságok kiváltó okainak tartós felszámolása érdekében meghozott intézkedésekről.

Egyúttal a civil szervezetek a Deichmann cég érdeklődése esetén felajánlották segítségüket annak bebiztosításához, hogy minden feliratukat és a nyilvánosság tájékoztatására szánt hirdetményüket a helyi magyar nemzeti közösség nyelvén is realizálhassák.

„Hisszük, hogy a keresztényszempontú emberi szolgálatról tett nyilatkozatukat, valamint a diszkrimináció-ellenességről, és a nemzeti és kulturális változatosság iránti elkötelezettségéről szóló állásfoglalásukat őszintén gondolják, és Önöknek ugyanúgy, mint a mi számunkra fontos az adott helyzet tényleges rendezése, és az ügy igazságos, hatékony és becsületes megoldása” – olvasható a civilszervezetek megbízásából a Deichmann számára írt levél zárszavában.

***

Nem állhatunk meg félúton: nyílt levél a Pepco vezetőségének

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tudomására jutott, hogy a Pepco is harciasan védi a szlovák nyelvet, méghozzá a magyar tiltásával. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bár van olyan alkalmazottjuk, aki beszél magyarul, munka alatt a boltban ezt nem teheti meg. Ezt a HVIM nem hagyhatja szó nélkül, az alábbi levelet küldte el a vállalatnak:

Tisztelt Pepco vezetőség!

Több, egymástól független forrásból értesültünk arról, hogy az Önök által novemberben megnyitott somorjai Pepco üzletükben kizárólag szlovákul beszélhet a személyzet a vásárlókkal. Tudomásunk szerint az eladóknak kifejezetten meg lett tiltva a magyar nyelv használata. Ezzel kapcsolatban több kérdésünk is van.

Elfogadhatónak tartják azt, hogy valakit hátrányosan megkülönböztessenek nemzetisége és anyanyelve alapján?
Tisztában vannak azzal, hogy Somorján jóval nagyobb számban élnek magyar nemzetiségűek, mint szlovákok?
Mi indokolja azt, hogy két magyar ember (egy alkalmazott és egy vásárló) az Önök üzletében nem beszélhetnek egymással az anyanyelvükön?
Mi az akadálya annak, hogy kétnyelvűsítsék az áruházukat?
Miért nem igyekeznek a lehetséges vásárlóikkal vizuális téren is az anyanyelvükön kommunikálni?

Üdvözlettel
Dobay Gergely
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke, felvidéki vezetője” – áll a levélben.

Ha érkezik válasz, Olvasóinkat azonnal tájékoztatjuk.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”57813,57745,57709,57678″}
Fotó: ill. a felvétel a somorjai zenés tüntetésen készült.