57856

Kassára jött evangelizálni Bódis Miklós, a dél-erdélyi Hátszeg lelkipásztora. Hatszáz kilométerről érkezett. Ritkán hallani ilyen felkavaró – vagy úgy is mondhatjuk -, provokáló prédikációt. Az alábbiakban ezt foglaljuk össze.

A Jelenések Könyve 4. rész első verse írja: „Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben…” Most Kassán is kinyílik egy ajtó. Ezt nem mindenki veszi észre. De Isten kegyelméből néha az Ég és Föld összeér. A vakok a problémákat látják, de nem azt, ami a mennyben van.

A cél, találkozni Vele. Te találkoztál már az élő Jézussal? Templomba járó vallásos vagy, vagy hívő? Vallásos máz mögé bújsz? Egy órát lógatod a lábadat a templomban, meghallgatod – és mész a pokolba. A doktori titulus, a szép és új ruha nem rejti el a bűnt. A feladat Istennel szemben megállni, elszámolni a bűnöddel. Ki fog megmenteni? Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség!

Hiszitek, hogy feltámadt? Ha feltámadt, akkor él! Ha él, akkor lehet Vele találkozni. A halottal nem lehet. Lehet Vele beszélni. Beszélő kapcsolatban vagy Vele? A száraz és zöld fa is fa. Mi a különbség? Az egyik gyökérzete felveszi az élő vizet. Te élsz vele? Ha csak református, katolikus, evangélikus, baptista vagy, halott vagy, száraz fa vagy. Nincs benned élet. A Názáretire van szükséged. Van személyesen élő hited?

Egymás után olvasták az IgétA lányai az iskolából egy állatokról szóló okos könyvet hoztak. Isten az állatokon keresztül tanítja az embert. Ebben a könyvben a majom kikéri magának a darwini evolúciót. Nem a majomból lett az ember, hanem az emberből a majom. Drogos, részeg majmot ki látott? Melyik majom öli meg a kölykeit és dobja a kukába? Melyik alkalmaz eutanáziát szüleivel szemben? Ki látott hím majmot hím majommal párosodni? Erre én nem vagyok képes! – mondja a majom. – Csak az Istentől elrugaszkodott ember.

A könyv másik története is tanulságos. A pókok csak addig látnak, ameddig a pókháló ér. Két pók beszélget. A pókhálón túl létezik egy világ – mondja az egyik a másiknak -, ahol ember él. Hiszed ezt? – Felejtsd el – mondja a másik -, ezt csak a papok hazudják. És ekkor a pókháló mellett elmegy egy ember.
Mindegy mit hiszel. Isten létezik nélküled is!

Ezután azokról az emberekről kívánt szólni, akik látták Istent szemtől szemben. Több tucatnyian vannak. Közöttük néhány ellensége is.

Találkozni Istennel azt jelenti, hogy döntést kell hozni. Mind a tíz bélpoklos látta Istent, de csak egy tért vissza, letérdelt és megköszönte. Kilencen testileg gyógyultan mentek a kárhozatba. Csak egy gyógyult meg lelkileg is. A hite megtartotta. Nem mindegy tehát, milyen döntést hozunk!

Következtek az ószövetségi példák. Ezek a történetek rólad szólnak! Az első egy arab nő, Hágár, Sára szolgálója volt. Gyermeket szült Ábrahámnak és Sára pokollá tette emiatt az életét. Ezért Hágár a pusztába menekült. Keserű szívvel ült le egy kút mellé. És ekkor Isten angyala szólítja meg: Honnan jössz és hová mégy? – Tudom honnan jövök, de hogy hová megyek, azt nem. Nincs célom, nincs jövőképem. – Ne szaladj, ne menekülj. Térj meg. Alázkodj meg úrnőd előtt, én megáldalak. Hágár elfogadja Isten nehéz megoldását és azt mondja: „Most már láttam azt, Aki engem látott.” A kutat meg elkereszteli Lahajrólnak, vagyis a Látás Istene-kútjának.

Hiába közelítem meg a Fehér Ház ajtaját, ki fognak lőni. Ha Obama ismer engem, akkor nem. Kettőn áll a vásár. Az Úr eddig segített, lát engem, tud rólam. De mi a válaszod Isten szeretetére. Mi a reakciód? Van kutad? Van szőnyeged? Meg tudod mutatni a helyet, innen indultam? Innen láttam meg az élő Istent. Itt bocsátott meg, itt adott életet.

A második egy zsidó fiatalember, Jákob. Még húsz éves sincs. Becsapta apját és ikertestvérét, el kell menekülnie. Ott új életet remél kezdeni. Az első éjszakát kővel a feje alatt tölti el. Álmot lát. Összeér az Ég a Földdel. A létrán le és fel angyalok járnak. Odafent Isten áll, aki bemutatkozik neki: Én vagyok nagyapádnak, Ábrahámnak és apádnak Izsáknak Istene és a te Istened. Azt a földet, amelyen alszol, neked és utódaidnak adom. Jákob Bételnek nevezi el, ami Isten házát jelenti. Ezzel az élménnyel indul apósához. Húsz év után onnan is el kell mennie. Mert egónk velünk jön. Hiába a harmadik házasság vagy a negyedik munkahely. Amit elkövetsz az első házasságban, az következik be a negyedikben. Jákob elrontja életét, így hazafelé igyekszik, hátha otthon elfelejtették, amit elkövetett. Útközben tudja meg, bűneit nem felejtették el. A Bárány vére nem fedte el. Kainnak mondta az Úr: „Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről.” Jákobbal szemben jön testvére 400 fegyveressel. Ő meg családjával együtt mocsáron keresztül halad. Sem jobbra, sem balra nem térhet le. Háta mögött elrontott élete. Nem térhet vissza. Szembe meg Ézsau jön. Előre sem mehet tehát. Izrael népe érezhette így magát a Vörös-tenger előtt. Háta mögött az egyiptomi hadsereggel. Ekkor történik valami. „Valaki” megjelenik úgy mint Jánosnak Patmosz szigetén. Látott Valakit. Nagy V-vel. Jákob tudja, egy lehetősége van. Belekapaszkodik ebbe a Valakibe. Teljes erejével. Tusakodnak reggelig. Nem engedi el, mert tudja, azon az estén elmegy az utolsó vonat. – „Bocsáss el, mert hajnalodik!” – mondja Valaki. – „Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.”

Átokvonalat örökölünk generációkon át. De Bele kapaszkodunk. Határozd el, ma este addig nem megyek el, amíg engem meg nem áld!

Bódis Berekfürdőn volt a református konferenciaközpontban. Egy református lelkész hirdette az Igét, akinek nyirokcsomóit támadta meg a rák. Pár napja volt hátra az életből. Úrvacsorát osztott. Együtt járult oda a feleségével. Egyszerre álltak meg előtte. Ő a két rákos kezét a fejükre tette és Isten erejét érezték áradni. Egy másik vele történt, hasonló esetről is beszámolt.

Ha most Soros György és Bill Gates ide letenné egész vagyonát, hogy Bódis Miklós neked adjuk a két papi áldás fejében, a szemükben kacagnék. Nincs az a pénz!

Kell neked Isten áldása? Ha a mindenható Isten megáldott engem, akkor áldott vagyok.

Mi a neved? – Kovács Péter, Szabó István. – Ne a fedőnevedet mond, hanem az igazit! – Pletykás, Tolvaj, Csaló vagyok. – Mától Izrael a neved – mondta Jákobnak az Úr -, „mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.”

A Bibliába beírtam legnagyobb ellenségem nevét. Hogy tudjam. „Bódis Miklósnak legnagyobb ellenfele Bódis Miklós.” Nagyravágyásával, kívánságaival…

Jákob Isten áldásával indul tovább. Máig nem tudjuk, hogy Ézsau mit akart a 400 fegyveressel. Amikor találkoztak, megölelték, megcsókolták egymást, sírtak és megbocsátottak.

A prédikátor tavaly járt abban a völgyben, ahol ez a jelenet lejátszódott. Az idegenvezető elmondta, ott hét csata zajlott, melyek mindig előző este dőltek el. Azon múlott, hogy mit csinált a vezető azzal a Valakivel a harc előtt. Mind a hét alkalommal az esélytelen győzött.

Mózes látta Isten arcát. 120 évig élt, de nem homályosodott meg a szeme, nem hagyta el ereje. Negyven nap után lejött a Hóreb hegyéről és az arca ragyogott. Úgyannyira, hogy a többiek nem bírtak ránézni. El kellett takarnia azt.

Ezután két olyan személyről számolt be, akik az Úr ellenségei voltak, de látták Őt. Bálámot arra kéri a király, átkozza meg Izráel népét. Isten azt üzeni, ne tedd, mert én megáldottam. Ezért nem fog rajtuk az átok. De Bálám a nagy pénz hatására mégis elindul. Egy szűk helyen angyal pallossal a kezében útját állja. A számár látja, ura nem. Az állat megáll és falnak szorítja urát. Az meg üti. Azután az Úr megnyitja Bálám szemét. Rádöbben, ha a szamár nem áll meg, akkor az angyal felnyársalja kardjával. A szamár értelmesebb, mint ő. Ne menjen tovább? De! – mondja az angyal. Felmegy a hegyre és megáldja Izraelt. Lent a sátrakból csillagot lát felszállni a távoli jövőben. Később ezt a csillagot majd a napkeleti bölcsek és a pásztorok láthatják közelebbről Betlehemben.

Nabukadonozor arra kötelezi népét, ha megszólal a zene, mindenki essen hasra az aranyszobor előtt. A korszellem ezt követeli meg. Mindig van ilyen szobor. Villódznak a fények a diszkóban, hogy megvakulsz. A világ azt mondja, borulj le. Három fiú azt mondja, mi nem! Az egyik lelkész le kívánta mondani a kábeltévét. Erre felajánlották neki, egy évig ingyen használhatja, majd visszatérnek a dologra. Nabukanodozor is ad egy esélyt. Ha most megszólal a zene, hajlandók vagytok leborulni? Nem tehetik, nekik van Istenük. Jön Auschwitz és a tüzes kemence. A mi Istenünk a tüzes kemencéből is megszabadít. És most jön az a gondolat, mely a lelkipásztor kedvence: De ha nem tenné is, ha nincs kiút, ha nem segítene, akkor is van Isten. A szokásosnál hétszer jobban felfűtik a kemencéket és bedobják a fiúkat. A király órák múlva megnézi és négy személyt lát. – Nem hármat dobtunk be? – kérdi. – Igen. – erősítik meg. Az egyiknek fénylett az arca. Kit látott a diktátor? És a hivatalos közlönyben kihirdették, mostantól Sidrák, Misák és Abednégó Istenét kell imádni, mert nincs hozzá hasonló.

Széles Jaroslav és Bódis MiklósMajd egy zsidó származású evangélikus lelkész példáját hozta föl. Tizennégy évig ült Ceaușescu börtönében. Az amerikai szenátus előtt levette ingét. A testén 72 sebet számoltak össze. Szivart oltottak el testén, zsilett-pengével vagdalták, ütések nyoma volt látható… Ekkor ébredt fel Amerika. Az volt a legrosszabb, amikor egy háromszor három méteres, ablaktalan, ajtótlan cellában tartották. Éjjel-nappal azt a szöveget kellett hallgatnia: Nincs Isten, add fel! Eljött a pillanat amikor egyre lejjebb csúszott és tudta, ha a feneke eléri a betonpadlót, jön a vég. És ekkor világosságot látott, Valaki hátulról kezdte emelni. Megijedt. – Ki vagy uram? – Én vagyok, Istened. Azért jöttem, hogy megerősítselek. Hogyan is mondta Ady? „Mikor elhagytak,/ Mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és váratlanul/ Átölelt az Isten.”

Majd saját „skizofréniájáról” számolt be. Milyen volt papnak lenni, prédikálni hat évig Erdély legnagyobb gyülekezetében úgy, hogy nem volt személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Majd azóta, 17 éve Vele hirdeti az Igét Erdély legkisebb gyülekezetében.

Nem tudott felesége és hívei szemébe nézni már Úrvacsoraosztáskor, mert belül más volt mint kívülről a látszat. Megírta végrendeletét. A Trabantjával egy kamion alá akart hajtani. Később kérdezték, nem félt, hogy a pokolba jut? Rettenetes választ adott. Azon az estén úgy érezte, hogy rosszabb helyzetben van a pokolnál is. De felragyogott neki Krisztus. Látta, ahogy szenved az ő bűnei miatt. – Te vagy az az ember! Ma este, itt Kassán, el tudod mondani, hogy vétkes vagy az Ő kivégzésében? „Ahogy ezt megláttam, megszabadultam.” Örömmel ment hazafelé a feleségével. Február 28-a volt, éjszaka fél kettő, -20°C, határ. A magyar vámos kinyittatta a csomagtartót. – „Minek örül ennyire? – Annak, hogy látok! – Egész közel hajolt hozzá. Az orra majdnem az orrát érintette. – Azért jött, hogy megoperáltassa a szemét? – Nem. Jézus megnyitotta a szememet. – Ez volt első bizonyságtételem. – Na menjen, nekem nincs szükségem egy bolondra a határon! Jó az Úr bolondjának lenni, mert így a vámvizsgálatot is megússza az ember.” Nemsokára tankolni álltak meg. Megtelt a tank és a benzinkutas csak tovább csorgatta a benzint. A földön folyt már. – Mit bámulnak rajtam az emberek? – kérdezte feleségétől. – Ragyog az arcod az örömtől. Ahogy Mózesé is, amikor lejött a hegyről.

Két és fél órát prédikált Bódis Miklós, amikor megjegyezte, sokan úgy ültek, mintha savanyú uborkát ettek volna. Vagy másnap vakbélműtétre készülnek netán? Egy focimérkőzést mindenki megnéz, még a hosszabbítás miatt sem zúgolódik senki. Kassán két és fél óra úgy látszik sok.

Majd feltette a kérdést, hogy hányan imádkoztak azért, hogy az istentisztelet ideje alatt találkozzanak az élő Istennel. Néhány kéz emelkedett csak a magasba. Ezzel kellett volna kezdeni – mondta a lelkipásztor. – A többiek hazamehetnek. Kár itt ülni. Ahol a kincsem, ott a szívem.

Miskolcon egy orvos megkérdezte: miért nem látom Istent? – Mert háttal áll neki doktor úr! Hogy láthassa, ahhoz meg kell fordulnia. Meg kell térni. Az Isten közel. Térjetek meg, higgyetek az Evangéliumnak. Jeremiásnál olvassuk: „Háttal vagytok nekem…” Simeon így ujjongott: „látták az én szemeim a Te üdvösségedet!”

Omlik össze Európa és a világ. Amikor kerozin ég a talpad alatt, fontos, hogy mennyi pénzed van a bankban? Ilyenkor csak egy a fontos: milyen kapcsolatban vagy Istennel!

Majd húsbavágó kérdéssel folytatta. Hol van a gyermeked, unokád? Ki imádkozik értük, ha nem te? Egy alkalommal megkérdezte a gyülekezetet hány apa, vagy anya imádkozott együtt gyermekével? A majd kétszáz személy közül hatan, illetve kilencen emelték föl kezüket. – Azután meg azt sipítozod: Ezek a mai fiatalok! Pontosan olyanok, amilyennek nevelted. Ennek ellenére még jobbak nálunk.

Végül közölte, mindenki kap egy Igét kifelé menet a templomból. Imádkoztak érte, hogy ezek megfelelő kezekbe jussanak. Erdélyben egyszer egy polgármester megkérdezte tőle, nem lehet-e kicserélni. – Nem. – Nagyon kemény. – Birkózzon meg vele! Isten a Szentlelkével elvégzi ezt a munkát.
„Elédbe adtam az életet és halált. Válaszd az életet!” – búcsúzott a hívektől.

Az üzenetet Széles Jaroslav, a kassai szlovák református gyülekezet lelkipásztora tolmácsolta szlovákul.
Az evangelizáció péntekig, december 4-ig folytatódott. Aki lelki beszélgetésre vágyott, annak naponta 10 és 15 óra között a rendelkezésére állt.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma