59102

A Jobbik január 30-án a budaörsi Budaparkban megtartott évértékelő rendezvényén Popély Gyula történészt, az MTA nagydoktorát Pongrátz Gergely Érdemkereszttel tüntették ki.

A Jobbik és pártalapítványa által életre hívott Pongrátz Gergely Érdemkeresztet a neves felvidéki történész Murányi Levente ’56-os szabadságharcostól, a párt korábbi alelnökétől vehette át.
Novák Előd, a párt alelnöke a nyilvánosság részére sajtótájékoztatóján jelentette be az alapítvány döntését. Mint elhangzott, Popély Gyula termékeny közéleti és tudományos pályafutása során következetesen képviselte a kisebbségi sorba kényszerített magyarság érdekeit. “A felvidéki professzor oktatói és egyetemvezetői munkája – melynek során nemzedékek tapasztalhatták meg elhivatottságát és hazaszeretetét – széleskörű megbecsülést szereztek számára. Sem ifjúsági vezetőként, vagy a magyar iskolák fölszámolása elleni mozgalom egyik vezetőjeként, sem a pozsonyi magyar gimnázium igazgatójaként nem hagyta magát elhallgattatni vagy megfélemlíttetni”- hangzott el a méltatásban.

Popély Gyula rövid beszédében a hazaszeretet fontosságát hangsúlyozta. “Amellett, hogy szeretjük, tiszteljük és mindenekelőtt mindent megteszünk a mai magyar csonka hazáért, állandóan tudatosítanunk kell, hogy ennek a hazának vannak elcsatolt részei is, amelyek tudatunkban, múltunkban és remélhetőleg jövőnkben is egy egységes egészet alkotnak” – fogalmazott.

Popély Gyula 1945. június 8-án született Abarán. A gimnáziumot 1959–1963 között, Nagymihályon, felsőfokú tanulmányait pedig 1963–1968 között a pozsonyi Comenius Egyetemen végezte. 1968–1972 között a pozsonyi és szenci magyar gimnázium tanára. 1970-től egyetemi doktor, 1972–1981 a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének aspiránsa, majd tudományos munkatársa. 1978-tól a történettudomány kandidátusa. 1981–1990 között a Szlovák Szakszervezeti Iskola Üzemtörténeti Szekciójának tudományos munkatársa. 1985-ben a magyar iskolák fölszámolása elleni mozgalom egyik szervezője volt.

1990 januárja és 1990 áprilisa között a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés kooptált képviselője. 1991–1997 között a pozsonyi magyar gimnázium igazgatója. 2000 februárjában lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, majd 2001-2005-től tanszékvezető docense. 2001-től az MTA nagydoktora. 2002–2004 a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, majd 2006-ig rektorhelyettese. 2005-ben habilitált egyetemi tanár lett.

MTI alapján, Felvidék.ma
Fotó: jobbik.hu
{iarelatednews articleid=”57337,59029,57279,48989″}