Első alkalommal került sor jótékonysági keresztény bálra Nagymadon február 6-án Szalay Gyula esperesúr jóváhagyásával.

A bál megrendezését az esperes úr segítségével a plébániatanács tagjai közösen vállalták. A jótékonysági keresztény bált a nagymadi művelődési házban Mgr. Szalay Gyula esperes imádsággal nyitotta meg. Beszédében kiemelte a keresztény szellemiségű szórakozás fontosságát a farsangi időben, majd László Gábor, Nagymad község polgármestere úgyszintén nagy szeretettel köszöntötte az esperes urat és a vendégeket. A vendégek száma meghaladta a 70 főt, ami egy ilyen kis községben komoly létszám. Megtisztelt bennünket jelenlétével Mons. Szakál László dunaszerdahelyi esperes és dr.Csicsai Gábor parlamenti képviselő is. A szépen feldíszített nagymadi művelődési házban egyházközségünk fiataljai sürögtek-forogtak a bőséges vacsorával és a hívek által készített finomabbnál finomabb süteményekkel. A bőséges vacsora után sor került a tomboladíjak kisorsolására, melynek során majd ötven nyeremény talált gazdára. A táncos szórakozás nagyon jó hangulatban hajnalig folytatódott.

A keresztény szellemben történő szórakozásra jó alkalom volt az első nagymadi keresztény bál, melynek során kifejezésre juttattuk. Ismét kifejezhettük a keresztényi elköteleződésből fakadó örömünket.

A jótékonysági keresztény bál bevételéből hozzá tudtunk járulni a helyi római katolikus templom hamarosan elkezdődő külső felújítására fordítjuk.

Boráros Pál, Felvidék.ma
Jó kedv uralkodottTáncVendégekBeszélgetés