Pósa Dénes az MKP Rimaszombati Járási Elnökségének alelnöke, Nemesradnót község önkormányzati képviselője, a református gyülekezet gondnoka. Szeretné, ha a Balogvölgy hangja rajta keresztül, s a megválasztott rimaszombati MKP-s képviselők által egészen a parlamentig jutna. 

Pósa Dénes ízig-vérig balogvölgyi. Az alapiskolát Nemesradnóton, majd Bátkában végezte, 1984-ben érettségizett a rimaszombati gimnáziumban. Mérnöki diplomát a Kassai Műszaki Főiskola Gépészeti Karán szerzett. A kötelező egyéves katonai szolgálatát Pardubicén töltötte. Ezután visszatért a Balogvölgybe. Bátkában, egy mezőgazdasági cégnél helyezkedett el, azóta is ott dolgozik. 1992-ben bátyja segítségével megalakította az Együttélés Politikai Mozgalom nemesradnóti helyi szervezetét, amelynek elnökévé választották. 1998-ban az elődpártok egyesülésével létrehozták a Magyar Koalíció Pártja alapszervezetét, melynek vezetésével szintén megbízta a tagság, s azóta is betölti ezt a tisztséget. Jelenleg a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnökségének, a Kerületi Tanácsnak és az Országos Tanácsnak is a tagja.

Auxt Berényi Pósa

– Miért döntött úgy, hogy részt vesz az MKP munkájában?
– Elhivatottságból. A rendszerváltás után az Együttélés Politikai Mozgalom megalakulásakor léptem be a helyi szintű politizálásba. Azóta tevékenykedem helyi, járási és ma már országos szinten is. Fontosnak tartom az érdekképviselet megvalósítását. Azon dolgozom, hogy Gömör képviselve legyen a Szlovák Nemzeti Tanácsban. Vannak rátermett embereink, úgy gondolom, ott a helyük.

– A Balogvölgy MKP-s képviselőjelöltjeként melyik térséget szólítja meg?
Elsősorban a Balogvölgy településeit Balogpádártól Rimaszécsig. Ízig-vérig balogvölgvi vagyok. Itt születtem, itt lakom, itt jártam alapiskolába, itt vannak rokonaim, barátaim, innen választottam párt magamnak. Részt veszek az itteni falvak kulturális, egyházi, illetve sportrendezvényein. Szeretném, ha a Balogvölgy hangja rajtam keresztül a megválasztott MKP-s képviselők által jutna el egyes fórumokra. Természetesen fontosnak tartom felmérni és kezelni minden kistérség problémáját. Ha megoldásokat keresünk a kistérségek gondjaira, enyhítjük azokat, akkor enyhíteni tudjuk Gömör és Dél-Szlovákia problémáit is.

– Mely területeken tevékenykedik a Balogvölgy kistérségéért?

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetén belül igyekszünk összefogni az itt lévő községeket, erősítjük egymást kulturális rendezvényeinken,  olyan közösségi programokat szervezünk, amelyekből nem hiányzik a múltra való visszatekintés és egyben pozitív jövőkép kialakítása sem. Magyarországi társszervezeteknek mutatjuk be Gömör szépségeit, s balogvölgyi lakosoknak szervezünk magyarországi és belföldi tanulmányutakat.

Nemesradnóton

– Vannak példaképei?
Inkább példaértékű tevékenységről, hozzáállásról beszélnék. Természetesen ez mindig konkrét személyhez kötődik. Közel háromszázötven évvel ezelőtt hunyt el Szentkirályi András zsípi lelkész. Olyan erős volt a hite, hogy inkább a szenvedést, a gályarabságot választotta, de hitét meg nem tagadta. Pósa Lajos nemesradnóti költő, szerkesztő sem szédült bele Szeged és Budapest nagyvárosi forgatagába, szíve-lelke mindig balogvölgyi, mindig radnóti maradt, és ebből a szívből semmi nem törölte ki édesanyja iránt érzett szeretetét, szülőfaluja utáni rajongását. Sohasem feledte el, hol vannak a gyökerei. Ezt mondhatjuk el a bátkai Mács Jóska bácsiról is. Annak ellenére, hogy munkája Pozsonyhoz kötötte, szervesen kapcsolódott és kapcsolódik ma is Bátkához. Témáit, helyszíneit szintén a Balogvölgyéből választotta. A nagybalogi Szepesházy Kálmán örök támogatója volt a Budapesten tanuló ,gömöri, illetve felvidéki diákoknak. Hálás szívvel segítette  Nagybalog református gyülekezetét is a templomrenoválás során. Hazavágyása olyan erős volt, hogy valóban ide tért meg az örök hazába. Végül pedig egy egyszerű ember példamutató hagyományőrző tevékenységére mutatnék rá. A nemesradnóti Balog Rudolf cigányprímás szorgalmas kőművesként és törődő családapaként arra is talált időt és energiát, hogy kamatoztassa Isten adta tehetségét. Éveken keresztül vezette zenekarát, hegedült lakodalmakban, bálokban, évzárókon. Ismertté vált nemcsak a Balogvölgyében, hanem az egész járásban egyaránt. Őrizte a hagyományt, sajnos ebben a felgyorsult, értékvesztett világban nem akadt követője.

A Balogvölgy jelöltje

– Ön szerint hol tehet a legtöbbet az MKP ezért a régióért?
– Rimaszombat és vidéke mezőgazdasági terület az erre ráépülő iparral kiegészítve – mondhattuk ezt jó pár évvel ezelőtt. A helyzet sajnos megváltozott. Pedig egyetlen megoldás, hogy ehhez az állapothoz térjünk vissza. A mezőgazdaságban látom a lehetőséget a meglévő nagy vállalatok mellett kis és családi vállalkozások beindításával. Erre épülhetne rá fokozatosan a mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar.

Nem elhanyagolható a vidéki turizmus fellendítése sem. Déli szomszédainknál számtalan jó példa van erre. Ezen a téren kicsit gyámoltalanok vagyunk. Pedig nálunk is találhatóak érdekességet, természeti szépségek, csak kicsit „félünk” őket felfedezni. A látványt kereső turista pedig „mindenevő”. Nem a nagy dolgokat kell keresni, a számunkra mindennapi, megszokott  is lehet érdekes mások számára, természetesen a jó marketing az elmaradhatatlan. Hogy ezen elképzelések is megvalósulhassanak, azt szeretném, ha az MKP visszakerülne a parlamentbe, s támogatom Auxt Ferenc (8.) és Cziprusz Zoltán (10.) parlamentbe jutását, hogy valós képviselete legyen Gömörnek. S erre buzdítok minden balogvölgyit is.

Pósa Dénes a Magyar Közösség Pártja 21-es sorszámú listáján a Rimaszombati járás képviselőjelöltjeként a 75. helyről indul a 2016-os parlamenti választásokon.

he, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”59727″}