59890nn
Illusztráció az MKP és a Most-Híd választási eredményéről

Lezajlottak a szlovákiai parlamenti választások, az adatok ismertek, az MKP országos szinten 105 495 szavazatot kapott (4,04%), a Most-Híd  169 593-at (6,5%). Erőteljesen folytatódik a Most-Híd elszlovákosodása. A választási részvétel a magyarok által lakott járásokban alacsonyabb volt az országos átlaghoz képest.

A négy évvel ezelőtti választásokhoz képest látszólag nem történtek nagy változások, ám ha régiók szintjén nézzük az adatokat, megállapítható, hogy alaposan átrajzolódott Dél-Szlovákia politikai térképe a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd erőviszonyát tekintve.

Szlovákiában 18 magyarok által lakott járást jegyzünk, ezek között csak kettőben élnek többségben a magyarok (a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járások). Tekintsünk rá a járások választási számadataira, és vessük őket össze a 2012-es eredményekkel::

Részvételi
arány
  MKP     Most-Híd     MKP- Most-Híd
különbség
2016 2016 2012 2016 2012 2016-ban
Járások
Pozsony 66,9% 1536 1557 22931 18614 -21395
Szenc 69,02% 2146 1716 5114 5375 -2968
Dunaszerdahely 56,46% 23196 23139 18621 25671 4575
Galánta 59,19% 8183 6947 8800 12089 -617
Komárom 49,02% 16108 18694 11558 13947 4550
Léva 56,61% 7019 6911 6840 8696 179
Nyitra 63,3% 1776 1467 4989 5293 -3213
Érsekújvár 56,53% 11430 12716 11860 15412 -430
Vágsellye 55,71% 3734 4121 4397 5413 -663
Nagykürtös 52,79% 2959 3200 2202 2685 757
Losonc 51,51% 3097 3441 3568 4783 -471
Rimaszombat 50,54% 6505 7008 5578 6456 927
Nagyrőce 46,93% 1673 1841 1482 1691 191
Rozsnyó 51,62% 3481 3352 4070 5468 -589
Kassa 57,37% 1474 1573 7536 5081 -6062
Kassa-vidék 55,63% 3400 3473 4585 7687 -1185
Nagymihály 45,48% 2278 2422 2751 2928 -473
Tőketerebes 48,81% 4925 5404 4498 4901 427
104920 108982 131380 152190 -27102

Az adatok láttán az alábbi tényeket állapíthatjuk meg:
1) A választási részvétel a magyarok által lakott járások nagy többségében messze az országos, 60 százalékos átlag alatt maradt. Az MKP parlamenti bejutását elsősorban ez akadályozta, azaz a magyar választópolgárok átlagon aluli érdeklődése a választások iránt.
Ennek több oka lehet, nyilván sokan vannak, akik így “büntetik” a politikai megosztottságot, míg a szlovákok elégedetlensége (a magyarok vesztére) nem a választások ignorálásában, hanem az ún.  protesztpártok (Kotleba és Kollár pártjai) támogatásában nyilvánult meg.
A magyarok alacsony választási részvétele természetesen a Most-Hidat is kedvezőtlenül érintette, de nem annyira, mint az MKP-t, amely – ellentétben a Most-Híddal – gyakorlatilag csak a magyarok szavazatára számíthat.

2) A Dél-Szlovákiában lévő járásokban ugyan a Most-Híd 26 ezer szavazattal többet kapott, mint az MKP, de ezt szlovák szavazóinak köszönhetik. Ha például az alig néhány százalékos magyarságú Pozsony és Kassa városokat kivesszük a járások köréből, akkor már összességében az MKP a nyerő. (Ezen a téren szokta a Most-Híd elnöke, Bugár Béla előszeretettel hangoztatni, hogy mennyi magyar szavazatot kaptak Dél-Szlovákiában, figyelmen kívül hagyván, hogy Pozsonyban és Kassán összesen nincs annyi magyar, amennyi szavazatot kapott a Most-Híd!)

3) Erőteljesen folytatódik a Most-Híd elszlovákosodása (amit egyébként a parlamenti mandátumainak a megoszlása is jelez). Amíg 2012-ben a színtiszta szlovák járásokban a Most-Híd 24 ezer szavazatot kapott, most már 38 ezret. Dél-Szlovákiában a Most-Híd 20 ezer szavazatot vesztett, az MKP 4 ezres szavazatvesztésével szemben.

4) 2012-höz képest a Most-Híd veszített a Dunaszerdahelyi és a Lévai járásokban is az MKP-val szemben (lásd a grafikonunkat), és további magyarok által lakott járásokban is erősen gyengült a pozíciója. A Dunaszerdahelyi járásban négy évvel ezelőtt 7 000 szavazattal vezetett az MKP-val szemben, ezt mára mind elvesztette.

Sorozatunk következő részében a Dunaszerdahelyi járás adatait vesszük górcső alá.

Oriskó Norbert, Felvidék.ma