A Nemzetstratégiai Intézet és a Nyugat-magyarországi Egyetem gondozásában jelent meg az a tanulmánygyűjtemény, amely abból a kutatómunkából szemezget, ami a Kárpátok által határolt térségben élők számára hivatott fejlődési stratégiákat felvázolni.

Az utóbbi években megújult nemzetstratégia egyik fontos pillére a fejlesztéspolitika, amely sokat tehet a magyar népesség helyben való boldogulásáért. Szinte nincs olyan szakpolitika, a jogi lépéseken túl, amelyiknek ne lenne több-kevesebb köze a nemzetegyesítés törekvéseihez. A kötet különböző szerzőktől a fenti célokat elősegítő szakterületekről ad tudományos szintű válogatást.

A válogatásból három tanulmány elolvasható a Gazdaság.sk oldalán:

Duray Miklós – A gazdaság és a pénz nem öncél, hanem a boldogulás eszköze
Kulcsár László – A Kárpát-medence társadalmi fejlődésének sajátosságai
Samu István – Az Ipoly menti típustáj társadalmi történéseinek, folyamatainak a                 gazdaságra gyakorolt hatása