(Fotó: HE)

Megtartotta alakuló ülését a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnöksége, melynek összetétele jelentősen megújult, hisz 5 új tagot is beválasztottak.  A testület tagjai június 23-án csapatépítő összejövetelt tartottak.

A járási elnökség maradt 15 tagú, az összetétellel igyekeztek lefedni az egész járást. Auxt Ferenc járási elnöknek a járási konferencia újra bizalmat szavazott, s az elnökséget a következő személyekben határozták meg: Agócs Gyula (Almágy), Bán Zoltán (Rimaszombat), Bodor Attila (Magyarhegymeg), Csirmaz Miklós (Rimaszombat), Cziprusz Zoltán (Rimaszombat), Feledy Zoltán (Feled), Hanobik Irén (Abafalva), Halász Attila (Rimaszombat), Juhász Péter (Rimaszombat), Mag Fodor Enikő (Guszona), Pósa Dénes (Nemesradnót), Rigó László (Rimaszombat) Szabó Ildikó (Bátka), Zsitnyár Csaba (Csíz). Az alakuló ülésen pedig három alelnököt választottak Agócs Gyula, Csirmaz Miklós és Pósa Dénes személyében.

Az elnökségi alakuló ülést Rimaszombatban az egyik elnökségi tag, Cziprusz Zoltán szépen rendezett, otthonos kertjében tartották, mintegy nyárköszöntő kerti parti keretében. Auxt Ferenc járási elnök a Felvidék.ma érdeklődésére elmondta, hogy a csapatépítés és az megismerkedés céljával választották ezt a formáját a gyűlésnek.

„Kellőképpen megerősödtünk. Fiatalok álltak az elnökségünkbe, így csapatunk még jobb lesz. Megteszünk mindent, hogy kondícióban tartsuk Gömört. S ha eljön az idő, akkor újra optimistán kapcsolódunk be a választási kampányokba, mert a Magyar Közösség Pártjának a parlamentben a helye” – szögezte le.

Hozzátette, nagyon nagy jelentősége van a régióknak, főképpen azokon a vidékeken, ahol a szórványosodás is elkezdődik. „Örülünk annak, hogy a járásból mindenünnen azt az üzenetet kapjuk, hogy a pártunkat tovább kell vinni. Ott leszünk az egyházi rendezvényeken, az iskolákban, a civil szervezetek programjain. Most erre is felkészültünk. Mozgalmas nyár elé nézünk” – mondta a járási elnök.

(Fotó: HE)
Halász Attila mondja el elképzeléseit (Fotó: HE)

A találkozó résztvevői több aktualitásra is reagáltak. Sajtónyilatkozatában a járási elnökség örömét fejezte ki, hogy az MKP Országos Elnöksége Rimaszombatban tartotta alakuló ülését, ezzel is kifejezve a régió fontosságát, illetve a régióban élő emberek érdekképviseletének a felvállalását. Továbbá üdvözölték a június 24-én, Rimaszombatban lezajlott kihelyezett kormányülést. Reményüket fejezték ki, hogy a kormány felelőssége teljes tudatában kívánja felmérni a gömöri állapotot, és haladéktalanul hozzáfog a kormányprogram megvalósításához. Az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége elvárja, hogy prioritásként fogalmazódjon meg a kormány részéről a gömöri régió gazdasági felzárkóztatása.

A járási elnökség ezúttal is gratulál a július 1-i hatállyal kinevezett új Járási Hivatal vezetőjének, Csízi Csabának (Most-Híd). A járási elnökség tagjai bíznak benne, hogy munkájával érdemben és pozitívan fogja befolyásolni nemzeti közösségünk életét és gyarapodását járásunkban. A helyi MKP-sok szerint ez eddig nem így működött, több tevékenység nem a közösségi érdekeket szolgálta.

Rigó László alpolgármester és Zsitnyár Csaba (Fotó: HE)
Rigó László alpolgármester és Zsitnyár Csaba (Fotó: HE)

Zsitnyár Csaba, az MKP Csízi Helyi Szervezetének elnöke már a harmadik ciklusban helyi képviselőként segíti a község működését. Közel tíz éve vállalkozóként áruszállítással, logisztikával foglalkozik. „Azt tapasztalom, hogy a környék már nagyon el van hanyagolva, s ezen változtatnunk kell. A helyi szervezetünkben sikerül jó aktivitást kifejtetni, s ezt szeretném felhozni a járásba is, s a Sajó-, Rima- és a Balogvölgy településeit mindinkább bekapcsolni a munkába. Parlamenten kívüli pártként nekünk beszűkültek a lehetőségeink, mégis példamutatással itt marasztalhatjuk a fiatalokat. Nem mondom, hogy ez a fajta közösségépítés könnyű, de működik ” – fejtette ki a Felvidék.ma-nak.

Szabó Ildikó az MKP Bátkai Helyi Szervezetének aktív tagja, két gyermek édesanyja, a Rimaszécsi Alapiskolában dolgozik, mint adminisztratív munkaerő. „Mindenbe szeretek bekapcsolódni, úgy a Csemadok életébe, mint a politikai tevékenységbe. Aktívan részt vettem korábban a Balogvölgyi Falvak Találkozója megszervezésben is. Gyermekeimet is úgy nevelem, hogy magyarnak, tisztességesnek az elsődleges szempont legyen. Szeretném Bátkát is jobban feléleszteni a tekintetben, hogy ne szégyelljük, hogy magyarok vagyunk. A távol maradó fiatalokat is jobban fel kell karolnunk, hogy ne minden a bulizásban merüljön ki. A régi hagyományok újraélesztését támogatom” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak.

Mag Fodor Enikő az MKP Guszonai Helyi Szervezetének újonnan megválasztott elnöknője. A Via Nova ICS-ben pár éve már aktívan tevékenykedik, ott országos alelnöknek választották nemrég. Legutóbbi parlamenti választásokon az MKP egyik gömöri képviselőjelöltje volt. Jelenleg az anyaságra készül. Egy ideje projektírással foglalkozik, ő Gömöri Ifjúsági Csoport programjainak egyik fő megvalósítója. „Mindez a munkámból most nemhogy elvesz, hanem hozzáad, mert tudom, hogy hogyan szólítsak meg egy fiatal magyar családot. Szeretnék hozzásegíteni a magyarság megtartásához és gyarapításához programok szervezésével is” – mondta.

Mag Fodor Enikő és Szabó Ildikó a tűz körül (Fotó: HE)
Mag Fodor Enikő és Szabó Ildikó a tűz körül (Fotó: HE)

Halász Attila neve a Via Nova Ics Baráti Körök elnökeként szintén nem ismeretlen, de új tagként már az MKP járási elnökségét is segíti. Nagycsaládos, három gyermek édesapja, s a negyedik gyermeküket most várják. A gyermekvállalást tartja az elsődleges kitörési pontnak a magyarság megmaradásához. Vállalkozóként éttermet üzemeltet tizenkét alkalmazottal, majd mindegyikük magyar. „Az ember amíg fiatal, inkább az ÉN-t használja, majd mikor átmegy egy koron, akkor már a MI lesz a fontos. A közösségépítést csak az összetartozással, az itthon maradással és a gyerekvállalással lehet elérnünk” – fejtette ki.

Juhász Péter is ugyanígy vélekedik, szintén a negyedik gyermeküket várják. Sebészfőorvosként dolgozik a rimaszombati kórházban, s már második ciklusban városi és megyei képviselőként is részt vesz a politikai életben. Népszerű a helyi választók körében, a Via Nova Baráti Körök csapatát is erősíti. Az MKP listáján ezidáig függetlenként indult, de mára a párttagság mellett döntött, s a járási elnökségbe is bizalmat szavaztak számára. „Távoztak a pártból azok az egyének, akik az én értékrendemmel nem egyeztethetőek össze, ezért beléptem a pártba. Azt szeretném, ha a magyar közösségünk reálisan élne, s a napi problémáinkat is közösen oldanánk meg. Tennünk kell ezért” – szögezte le.