A november 24-25-én, a komáromi Selye János Egyetemen sorra kerülő konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt. A pályamunkákat július 31-ig várják.

A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) nyelve magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítják ki. A szekciókban rangos szakmai zsűrik figyelik és értékelik a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2017 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

A felhívásban szerepel: nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet a következő feltételekkel:

  • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog): Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki ) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.
  • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog): Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, illetve azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az FTDK szervezői az egyéni jelentkezők között számítanak olyan diákok jelentkezésére, akik anyaintézményük rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal, valamint olyanokéra is, akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyben. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven. Pályamunkát nevezni 2016. július 31-ig lehet.

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a http://ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részeként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása). A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe – olvasható az FTDK felhívásában.

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2016. október 31-ig megkapják.

A szervezők a Komáromban megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül várják az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részleteiről (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon szeptember közepétől tájékoztatnak majd. A konferenciára regisztrációs díj nincs. További részletek ITT>>.