Jezsovics Károly selmeci síremléke. (Fotó: http://www.banskastiavnica.sk)

Mikszáth Kálmán selmecbányai tanárainak egyike volt Jezsovics Károly, aki többek közt a híres selmeci evangélikus líceumot is igazgatta egy ideig.

Jezsovics Károly a Bars megyei Nagyszelezsényben született 1834. január 28-án Jezsovics Mihály evangélikus lelkész és Déván Karolina fiaként.
A selmeci líceumban tanult, majd Pozsonyban teológiát végzett. Ezután a Palugyayaknál is nevelősködött a Hont megyei Deménden.

“Négy év alatt megtakargatott pénzével 1860-ban Berlinbe ment, hol leginkább Dowe előadásait hallgatta, a nyári félévet Göttingában töltötte Weber physicai előadásain. A következő egyetemi évre Hallébe távozott, midőn meghívást kapott Selmeczre; sietett tanári állását elfoglalni.
1861-től 1903-ig volt a selmeci evangélikus líceum közkedvelt tanára, elsősorban fizikát, matematikát és természettant tanított igen magas szinten. Közben, hogy állandóan képezze magát, bejárt az akadémiára mennyiség- és természettant hallgatni. 1894-től a líceumnak igazgatója is volt.

Mikszáth, a selmeci diák
Mikszáth, a selmeci diák

Mikszáthnak először természettant, majd „mathezist” és természettant tanított. Tudjuk, hogy matematikából az első selmeci évben az író igen gyenge eredményt ért el, s a hetedik osztályt meg is ismételte. A második évben már két fokozattal jobb jegyet kapott Jezsovicsnál algebrából.
Természettanból is kielégítő osztályzata volt. Igaz ugyan, hogy az érettségin „mathezisből” pótvizsgára utasították, de a vizsgát letette, s az érettségit kézbe vehette.
Jezsovicsról Breznyik János is megemlékezett könyvében. 1861-ben választatott meg az iskola tanárának, s nemcsak a német egyetemeken a fizikusokat és matematikusokat, de itteni tanárkodása alatt a bányász. akad. előadásokat is látogatva, hosszabb ideig készülgetett.” (Breznyik J., 1889. 356. l.)

A kötet, amelyet Jezsovics Károly fordított (Fotó: antikvárium.hu)
A kötet, amelyet Jezsovics Károly fordított (Fotó: antikvárium.hu)

Publikációs tevékenységet is végzett: cikkei, könyvismertetései az Országos Tanáregylet Közlönyében jelentek meg. Német nyelvből lefordította John Tyndall fizikai művét, amely A hő, mint a mozgás egyik neme címmel jelent meg 1874-ben Budapesten 109 fametszetű ábrával a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatánál.
Jezsovics a közélet terén is tevékenykedett. Tagja volt a selmeci városi tanácsnak, szervezte a turisztikai mozgalmakat stb.

1924. március 6-án hunyt el Selmecbányán. Síremléke a Kopogtató mögötti evangélikus temetőben látható (356. Számú síremlék), rajta ezt a szerény szöveget olvashatjuk: „JEZSOVICS/ KÁROLY/ 1834-1924/ Hálás tanítványai.“

Irodalom:
Breznyik János: A selmecbányai ágost, hitv, Egyház és Lyceum története. Második és harmadik füzet. Selmecbánya, 1889.
Csáky Károly: Jeles elődeink. Dunaszerdahely, 2002.
Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. Dunaszerdahely, 2003.