Pál Dénes és Ilonka néni 2012-ben (Fotó: Homoly Erzsó)

Tamás Ilonka néni a Balogvölgy tanító nénije volt. A Rimaszombati járás ezen területén úgy lehet, nincs is olyan család, amelyeknek valamelyik tagját ne tanította volna.

Ezért kapta meg ezt a címet talán még aktív pedagógus korában. Hazaszeretetre nevelte többek közt a nagybalogi, uzapanyiti, balogtamási, bátkai, nemesradnóti gyerekeket, azok gyerekeit. Több generáción keresztül erősített bennük a magyarságtudatot. Példaképül szolgált sokaknak, így Pál Dénes nagybalogi nyugalmazott pedagógusnak is. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetétől 2012-ben vehették át a Balogvölgy tanító nénije, illetve Balogvölgy tanító bácsija elismerő oklevelet.

Tamás Ilonka néni átveszi a Balogvölgy tanító nénije címet Kun Ferencztől (Fotó: Bodon Boglárka)
Tamás Ilonka néni átveszi a Balogvölgy tanító nénije címet Kun Ferencztől (Fotó: Bodon Boglárka)

Az alábbiakban Pál Dénes búcsúlevelét tesszük közzé:

“Tisztelt Ilonka néni! Kedves Kolléganőm!

Itt hagytál bennünket. Számoltunk vele, mert 104 év nagyon hosszú idő egy ember életében. Mégis nagyon megrázott a hír, hogy eltávoztál közülünk.
Ez a hosszú élet ajándék volt számodra, de ajándék volt a balogi és a balogvölgyi emberek számára is. Sok száz magyar gyermeket megtanítottál a nemzeti öntudatra, hazaszeretetre, becsületre, hitre és a szülőföldhöz való ragaszkodásra.

És ezt a munkát a legmostohább körülmények között kellett végezni, elszakítva az anyanemzettől. Titokban, mert ezek a tanítások nem szerepeltek az állami tantervben. Ehhez külön módszer kellett, és ezt Te nagyon jól tudtad. Szerencsére ehhez a balogi jó kollektíva is csatlakozott.

Én mint fiatal tanító, nagyon sokat tanultam Tőled. A Rozsnyói Pedagógiai Iskola nagyon jól felkészített magyar tanítókat nevelt, de ez az elmélet volt, a gyakorlatot sokan Tőled lestük el. Példaképem lettél, és az is maradsz még a halálod után is.

Ilonka néni aktív pedagógusi korában (Fotó: Tamás Ilonka néni családi albumából)
Ilonka néni aktív pedagógus korában (Fotó: Tamás Ilonka néni családi albumából)

Életed alkonyán nagyon örültél a kettős állampolgárságnak. 99 évesen az elsők közé tartoztál, aki felvette azt. Látod, ebben sem követtem a példádat, nem voltam elég bátor. Ismerve az itteni politikát, tudtam, hogy ez nagy riadalmat vált ki.

Te, aki Magyarországon magyar állampolgárként születtél 1912-ben, újra magyar állampolgárrá válhattál 2011-ben, mert közben a fejed fölött húzták meg a határokat. Ez olyan nagy bűn lett. A háború után a reszlovakizálást erőltették.

Most a mi remagyarosodásunk még logikusabb, mint a reszlovakizáció. És ezért a tettedért, bátor kiállásodért meghurcoltak Téged, elvették szlovák állampolgárságodat, jogaiddal együtt, amiből eddig sem volt sok. Saját otthonodban földönfutóvá, hazátlanná tettek.

A balogvölgyiek nagyon büszkék voltak Ilonka nénire, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök oldaláról integetett az övéinek a TV-n keresztül (Fotó: MNO)
A balogvölgyiek nagyon büszkék voltak Ilonka nénire, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök oldalán integetett az övéinek a TV-n keresztül (Fotó: MNO)

Téged még ezek a meghurcolások sem csüggesztettek el, mert erős volt a hited és az igazságérzeted. Százéves korodban is képes voltál kiállni a magyarságért. Különféle fórumokon képviseltél bennünket, balogiakat, balogvölgyieket, az egész felvidéki magyarságot. Ezért és a többi tettedért személyes példaképem maradsz életem végéig.

Az egész balogi és balogvölgyi nép mindig hálával és büszkeséggel fog Rád gondolni, mert a miénk voltál és a szívünkben az is maradsz.

Isten nyugosztaljon!”

Tamás Ilonka néni hamvasztás előtti búcsúztatására református egyházi szertartás szerint 2016. augusztus 25-én, csütörtökön 13 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati temető ravatalozójában.