Lábik János és felesége (Fotó: Szabó László)

Az Esztergomi Vármúzeum Lovagtermében szeptember 17-én 14. alkalommal tartották meg a Szent István-díjátadó ünnepséget. Idén Kallós Zoltán, erdélyi néprajzkutató és népzenegyűjtő kapta a rangos kitüntetést. Lábik János párkányi festőművész munkásságát Szent István-emlékéremmel ismerték el.

A Bihari Antal által létrehozott országos viszonylatban harmadik legrangosabb díjat a kuratórium döntése alapján már sok ismert közéleti személy megkapta az elmúlt 15 évben, mint például Tőkés László, Duray Miklós, Orbán Viktor, Makovecz Imre, Nemeskürthy István, Pozsgay Imre, Tamás Ilona, Halzl József.

Az idei díjat a Válaszúton élő Nemzet Művésze, Kossuth-díjas néprajztudósnak, népzenegyűjtőnek, Kallós Zoltánnak ítélte a kuratórium, aki egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni a rangos rendezvényen. A 90 éves művész méltatását Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Jankovics Marcell, a Szent István-díj Alapítvány elnöke mondta el.

Mindketten értékelték azt a hatalmas életművet, melyet Kallós Zoltán nem csak Erdélyben, de az összmagyarság érdekében megalkotott. „A népi kultúra, a népzene egyik legnagyobb mecénása, ma élő Bartók Béla értékű egyénisége ő a nemzetnek” – hangzott el az államtitkár méltatása során.

A díjat a Kallós Zoltán Alapítvány Válaszút elnöke, Balázs Bécsi Gyöngyi vette át, s adja majd tovább a díjazottnak.

A Szent István-emlékérmet újra a Felvidékre ítélte a kuratórium, immár harmadik alkalommal. Dániel Erzsébet és Burian László esperes után Lábik János, Párkányban élő Pro Urbe-díjas festőművész kapta az elismerést. A 83 éves művész aktív tevékenységet fejt ki városa illetve a régió érdekében.

Az őt méltató laudációt, Farkas Iván Muzsla község polgármestere, megyei képviselő mondta, s ebben a következők hangzottak el:

„Lábik János autodidakta festő, 1933-ban született Párkányban, a mester tehát betöltötte 83. életévét. Az általános- és a középiskoláit Párkányban, illetve Esztergomban végezte. 1957-től dekoratőrként dolgozott Párkányban. 1979-től az Esztergomi Képzőművészeti Szakkör és a művésztelepek aktív résztvevője. 1982-ben Párkányban Képzőművészeti Szakkört szervezett. Kezdeményezte a Párkányi Városi Galéria létrehozását, amelynek 1989-ben alapító tagja lett. Művészi tevékenységét meghatározta a szülőföldjét átszelő 3 folyó, tágabb értelemben a szülőföldje, ahol él és alkot. Realisztikus felfogású tájképeket festett, majd a 90-es évektől kompozíciói elvontabbak lettek. Megfestette a Duna-tájat, a Garam mentét, az Ipoly mentét. Tagja a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Társaságnak és a Szlovák Képzőművészeti Uniónak.

1954 óta több mint 80 egyéni és több mint száz csoportos kiállítása volt. A mester számos alkalommal vett részt a zebegényi művésztelepen. Művei – festményei megtalálhatók köz-gyűjteményekben, valamint köztereken. Szeptember 30-án a Muzslai Községi Könyvtárban kerül bemutatásra a mester legújabb kiadványa a Párkányi Képzőművészkörről. Művészi tevékenységéért 1999-ben Párkány város legmagasabb kitüntetését, a Pro Urbe-díjat kapta.

Meggyőződésem, hogy a Szent István emlékérem méltó kezekbe kerül, a mester művészi tevékenységével kiérdemelte, hogy e rangos kitüntetést átvegye” – zárta szavait Farkas Iván.

Gratulálunk a 83 éves Lábik Jánosnak e rangos kitüntetés alkalmából, és kívánunk neki mielőbbi felépülést betegségéből! Nevét, személyét tisztelet és elismerés övezi, nemcsak Párkányban és környékén, de Komáromban, Csallóközben egyaránt.

A díjátadáson most is rangos vendégek voltak jelen: Tőkés László református püspök Erdélyből, Schmidt Pál volt köztársasági elnök, Kozma Atya és számos korábbi kitüntetett. Lábik János tiszteletére Párkányból is sokan érkeztek.