Tompa Mihály 1817. szeptember 28-án – 199 évvel ezelőtt – látta meg a napvilágot Rimaszombat városában. Életét a vallásnak és a költészetnek szentelte: református lelkészként országos hírű költővé vált.

A népies-nemzeti irodalmi irányzat képviselőjeként tartják számon, ugyanis költészetének középpontjában a népiesség, valamint a hazafias líra állt. Petőfi Sándor és Arany János mellett az úgynevezett „nagy triász” tagja volt.

Életútját származásából adódóan gondterheltség jellemezte, ugyanis a társadalom mélyrétegeiből emelkedett fel. Szüleit korán elveszítette, nagyszülei nevelték igencsak rossz körülmények között. Ebből az okból kifolyólag korán kiszakadt a családi közegből, szolgadiákként tanult.

Első költeménye 24 éves korában látott napvilágot, a Mohos váromladékon címmel, amely csupán a kezdet volt ismertté válása útján. Az elkövetkezendő időszakban sorra jelentek meg művei, rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Kollégiumi évei alatt megírt népregéi szintén ezekben az években váltak közismertté Népregék, népmondák címen.

A szabadságharc kitörésekor református lelkipásztornak állt, azonban életét megkeserítette a folyamatos betegeskedés. Viszonylag későn nősült meg, azonban a boldogsága nem tartott sokáig: elveszítette gyermekét, felesége gyógyíthatatlan beteg volt. Az életében bekövetkező szörnyűségek, valamint a forradalom bukása ihlette legszomorúbb hangvételű elégiáját A gólyához címmel. Ebben a műben a világra zúdította személyes fájdalmát, gyászát, amelyet a nemzet sajátjaként élt meg.

„Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél, és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.”

Az őt ért rengeteg bánat után a költészetbe menekült, majd a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjaként tevékenykedett. Sajnálatos módon azonban egészségügyi állapota egyre romlott, aminek következtében 1868. július 30-án elhunyt. Halálát az egész ország nemzeti gyászként élte meg.

A magyar irodalomban, továbbá a hitéletben egyaránt kiemelkedő alakként emlékezünk Tompa Mihályra, élete és munkássága példaértékű a magyar nemzet számára.

(Forrás: MEK)