A lekenyei őszi fesztivál zárórendezvényén is részt vettek a tanács tagjai (Fotó: HE)

Lekenyén alakult meg a Magyar Közösség Pártja tanácsadó szerveként a párt Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa november 12-én.

„Nagyon örülök, hogy Gömör ezen részére is eljutottunk, s itt alakulhatott meg a tanácsunk” – mondta a Felvidék.ma-nak Varga Péter, az MKP szakmai alelnöke. Kifejtette, nagyon nagy szüksége van ennek a keleti régiónak is, hogy információkat adjanak át. Hangsúlyozta, hogy nem szeretnék, ha az ülések Pozsony-centrikusak lennének, így mindig valamely régió aktuális problémáival is megismerkedhetnek, sőt társulhatnak a helyi rendezvényekhez is.
Így történt ez Lekenyén is, ahol a tanács ülését követően Varga Péter, az MKP szakmai alelnöke előadást is tartott a helyi értékek fontosságáról, a vidéki turizmusról.

A tanács szakterületi alelnököket választott meg. A mezőgazdasági téren Pomichal István, környezetvédelem területen Köteles László, az élelmiszeripari és élelmiszerbiztonsági szakterületért pedig Pleva László lett a felelős.

Mészáros Győző agrármérnök, a tanács egyik tagja Deákin lakik, s 100 hektáron gazdálkodik. Tagja a Szlovákiai Mezőgazdasági és Élelmezési Kamarának is. Elmondta, hogy ellenőrző találkozókat végeznek, tartják a gazdákkal a kapcsolatot. „A koncepció az volt, hogy Szlovákia szeretne változtatni az önellátottságán a most zajló programozási időszakban. Az önellátás korábban 50% volt, most csupán 48%. A terv szerint megtámogatnák a speciális növénytermesztést, állattenyésztést, a feldolgozóipart, de már most látható, hogy ez nem sikerül” – hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy veszteséges a tejtermelés, a sertésállomány nagy részét is behozzák. A kukoricának sincs helye, csupán a fele van betakarítva, nincs aki felvásárolja. Problémák vannak a vízellátással, pedig hamarosan a sűrűn-vetetteket is öntözni kell majd.

Mészáros Győző (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Mészáros Győző (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kitért arra, hogy a mezőgazdaság öregszik, s nincs biztosítva az utánpótlás, ezért indult el a fiatal gazdák programja. 2200 fiatal jelentkezett ebbe, de összesen 600 nyerhet. „Ezzel a mezőgazdasági minisztérium lealacsonyította ezt a programot. S még mindig nincs eredmény, így nem tudják megtalálni a fiatalok a számításaikat” – mondta.
Tájékoztatott arról is, hogy a minisztérium marketing alapot hoz majd létre. Példaként hozta fel, hogy a legjobban a lengyelek tudnak gazdálkodni. Idehaza nincsenek meg a megfelelő szervezési struktúrák. Az országban 18 kifizető ügynökség, 35 regionális mezőgazdasági kamara működik, de nem kötelező benne a tagság, így a regionális lefedettség nincs is megoldva.
Felhívta a figyelmet, hogy a nagyon alaposan kidolgozott Baross Gábor Tervet újra át kell gondolni, s komolyan kell vele foglalkozni, hogy a programban leírtak valóban megvalósulhassanak. Szükségesnek tartja a gazdák regionális önszerveződését a polgármesterek hatékony részvétele mellett. A helyi termékek értékesítésére helyi piacokat kell kialakítani.

Tanácskozás és alakuló ülés Lekenyén (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Tanácskozás és alakuló ülés Lekenyén (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Gömöry Lóránt tanácstag kiemelte, hogy a mezőgazdászoknak alapvetően a törvények ismeretével is gondjaik vannak. Ebben is szükség lenne segítségre. A tanács fontolóra veszi, hogy e téren mit tudna tenni.
Köteles László környezetvédőként segíti a tanács munkáját. „A lakosság egészségügyi állapota miatt is nagyon fontos, hogy a környezetvédelemmel foglalkozzunk” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Köteles.

A Gazda Polgári Társulás közreműködésével bemutatták a falugazdász programot. Varga Péter kifejtette, hogy ez a tél folyamán be is indul, s számítanak a mezőgazdászok tapasztalatára, három falugazdászt fognak foglalkoztatni. Olyan falugazdász-hálózatot építenének ki a polgármesterek és a községek felkarolásával, amely egységes keretek között szakmailag segíti a gazdálkodók munkáját.

A megjelent tanácstagok leszögezték, a régiókat gazdaságilag fel kell lendíteni. Áttekintették a 2014-2020 közötti időszak hazai mezőgazdasági és környezetvédelmi programjait. A tervezési időszak közepén már megállapítható, hogy a jelenlegi koncepciót szigorúan helyi körülményekhez kell kötni, figyelembe véve az egyes régiók természeti adottságait. Megvitatták az aktuális agrárpolitikai és környezetpolitikai kérdéseket is.