A reformációval kapcsolatos gondolatok naponta olvashatók a reformata.sk honlapon

Elfogadták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gazdálkodásáról szóló törvényt, valamint újabb három évre befagyasztották a közalapi befizetések emelését. A reformáció 500. évfordulója alkalmából megszervezett programokra a 2017-es év befizetéseiből pedig 30 ezer eurót különítenek el – többek között erről határoztak november 4-én Rimaszombatban a Zsinat IX. ülésszakának negyedik ülésén a lelkészi és világi képviselők.

A Zsinat ülésére a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében került sor. Az ülést Fazekas László püspök nyitotta meg. Igehirdetésében először Kendi Csaba esperes szólt a megjelentekhez, majd Jaroslav Széles, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora, zsinati képviselő osztotta meg gondolatait – többek között a reformációval kapcsolatban is.

A képviselők a püspök indítványára egyperces néma csenddel emlékeztek meg a magyarországi 56-os események áldozatairól.

Harmincezer euró a „Reformáció 500” elnevezésű alapra

A képviselők elé került ismét a Komáromi Református Egyházmegye Egyházmegyei Tanácsa és Egyházmegyei Közgyűlése által jóváhagyott javaslat, hogy a közalapi befizetések a következő három évben se emelkedjenek a korábban meghatározott elv szerint, hanem maradjon érvényben az eddigi gyakorlat a négy euró befizetése egy választó után, a bérleményekből pedig továbbra is nyolc százalékot kelljen befizetni az egyházközségeknek. A jelenlévők jelentős többsége támogatta a javaslat elfogadását, valamint azt az indítványt is, hogy a 2017-es évi közalapi befizetésekből harmincezer eurót különítsenek el a „Reformáció 500” elnevezésű alapra az évforduló kapcsán megvalósuló programok finanszírozására.

Bemutatásra került a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház „Reformáció 500” elnevezésű programtervezete is. Az évforduló kapcsán tervben van gyülekezeti alkalmak megszervezése, egynapos egyházmegyei rendezvények megtartása, találkozó a református iskolák tanulói és református hittanra járók számára és 500 gyermek vetélkedésének a megszervezése – szavaló- és énekverseny, rajzpályázat, ki tud többet a reformációról című csapatverseny.
Terveznek egy négynapos találkozót a 25 éves Firesz szervezésében, de tudományos konferenciák megtartását is a Calvin János Teológiai Akadémiával karöltve. Kassa pedig 2017. szeptember 18-19-én egy magyar és szlovák nyelvű konferenciának adna otthont. Tervben van egy gályarab-emlékmű felállítása is Rimaszombatban, egy kiadvány kiadása, amely 500 gondolatot tartalmaz a reformációról, valamint egy hanghordozó elkészítése is a Firesz Cantate Domino kórus énekeiből.

Ünnepi Zsinatra is készülnek

Ezen kívül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a 2017. november 17-18-ra ünnepi Zsinatot hiv össze, amelyre a környező egyházkerületek képviselőit is várják. A Zsinati Tanács indítványára, amelyet a képviselők is elfogadtak, 2016. december 15-től 2017. február 15-ig a Zsinat gyűjtést hirdet a reformáció rendezvényeire.

Pályázatot írnak ki a „Reformáció 500” emlékjele elkészítésére

Jóváhagyták azt az indítványt is, hogy a reformáció jubileuma alkalmából minden egyházközség újítsa fel, tegye rendbe a református lelkészek, tanítók, gondnokok, beleértve a mecénás családok síremlékeit. Ajánlásként elhangzott az is, hogy az egyházközségek kezdeményezzék az illetékes önkormányzatoknál a helyi református gyülekezethez közeli közterületek elnevezését a reformációval kapcsolatban. A Zsinati Tanács pályázatot ír ki a „Reformáció 500” emlékjele elkészítésére.

Tájékoztatásként elhangzott, hogy a „Reformáció 500” rendezvényeinek előkészítésével a Zsinati Tanács Géresi Róbert püspökhelyettest, Nagy Ákos Róbert esperest, Kassai Gyula esperest, Furik Csaba zsinati tanácstagot, Rákos Loránt zsinati tanácsost, Fitos András zsinati képviselőt és Jaroslav Szélest, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztorát bízta meg.

A zsinati ülés Géresi Róbert és Ján Semjan püspökhelyettesek imádságával zárult.

(Reformata.sk/Felvidék.ma)