A választások sikeréért szurkolt Menyhárt József, az MKP elnöke is (a képen középen) (Fotó: Via Nova)

Az MKP sajtónyilatkozatot adott ki a vasárnapi romániai parlamenti választásokkal kapcsolatban, ahol a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) összefogása meglepetésszerű sikert hozott.

A 6,3 %-os eredmény eléréséhez az is kellett, hogy a romániai magyarok az előző választáson tanúsított, országos átlagnál alacsonyabb részvételtől eltérően most jóval magasabb arányban járuljanak a szavazóurnákhoz. Annál is inkább, mert fennállt annak a veszélye, hogy a romániai magyarság nem lesz képes elérni az 5%-os parlamenti küszöböt.

Ennek veszélye márcsak azért is valós volt, mert „a romániai magyarság létszáma az utóbbi 25 évben több mint 400 ezer fővel csökkent, 2011-ben országos számaránya történelmi mélységbe, 6,5%-ra süllyedt. Az asszimiláció, az elvándorlás és az elöregedés okozta népességfogyás hatásaként a magyarok politikai érdekérvényesítő képességének alapja gyengült meg.”

A nyilatkozat kitér a magyarok politikai megfélemlítésére is, mégpedig a román államhatalom részéről. „A magyarság intézményei, kisebbségi jogai, szimbólumai az elmúlt években egyre erőteljesebb nyomás alá kerültek. Különösen érezhető volt ez az idei év során, amikor két választásra is sor került (önkormányzati választások nyáron, parlamenti választás). Szorosan ide tartozik a magyarok által lakott régiók hosszú távú gazdasági, pénzügyi diszkriminációja, amelynek célja a magyarok széles rétegeinél a reményvesztettség elérése. Különösen igaz ez a tömbmagyarság által lakott székelyföldi megyékre, amelyek gazdasági mutatói az országos átlag alattiak, közlekedési infrastruktúrájuk elmaradott, mégis több pénzt fizetnek be a központi költségvetésbe, mint amennyit onnan visszakapnak” – olvasható a nyilatkozatban.

További negatív tényezőnek a romániai magyarok egy jelentős részének kisebbségi politikai életből való kiábrándulását tartja, mert „a magyar érdekképviseletet ellátó szervezetek közötti politikai verseny fokozatosan a közösség életét mérgező állóháborúvá vált.”

A Magyar Közösség Pártja üdvözli, hogy a romániai magyarság etnikai alapú érdekképviseletét megvalósító két szervezet a romániai magyarság nehéz helyzetét felmérve, a korábbi ellentéteket félretéve, több évvel ezelőtt párbeszédbe kezdett, ami a mostani országos választási összefogásban csúcsosodott ki. Az RMDSZ és az MPP vasárnapi sikere azt igazolja, hogy a nehéz helyzetben lévő közösség országos megmérettetés esetén hatványozottan értékeli az összefogást.

Az MKP figyelmeztet arra is, hogy a romániai választási eredményt ismerve sajnos továbbra sincs garancia arra, hogy Romániában a „magyar kártya” alkalmazása alábbhagy. Különös tekintettel arra, hogy Erdély Romániához csatolásának századik évfordulója vélhetően újabb magyarellenes hangulatkeltésbe torkollik majd. „Meggyőződésünk azonban, hogy a romániai magyarság és annak politikai képviselete önmaga erejét megtapasztalva, megerősödve lesz képes megfelelni a kihívásoknak” – áll a nyilatkozatban.