A PARLANDO egy zenei tehetséggondozással foglalkozó 54 éves ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirat, amely a zeneművészek, ének-zene szakos tanárok kedvelt lapja. A zenepedagógiai folyóirat 2016/6. számának tartalmából:

Meghalt Kocsis Zoltán (1952-2016)

64 és fél év jutott számára is, mint példaképének, Bartók Bélának. Emlékmorzsák gyász közben. (Kroó György, Pilinszky János, Kocsis Zoltán, Vigh Andrea, Dezső Marianna, Kurtág György, Vásáry Tamás, Erdei Péter, Fischer Iván, Perényi Miklós, Káel Csaba, Kovács Géza, Némethy Attila, Mocsári Károly, Juhász Előd, Hollerung Gábor, Ókovács Szilveszter, Rácz Zoltán, Tóth Endre gondolataiból, továbbá film- és hangfelvételek). Oláh András: ami már nincs. Kocsis Zoltán halálára.

Tanítás művészete – Tehetséggondozás

Kodály Zoltán 134. és Ádám Jenő 120. születésnapjára
Dr. Kenesei Éva: A magyar zenei nevelés gyökerei (Iskolakultúra 2012/12.) (pdf)

„Mindig mindent jó kedvvel csináltam”. Varsányi Lászlóné Ecsedy Annamária emlékei a szaktanárképzésről, és ami utána jött… (Kovács Ilona)

Dr. Duffek Mihály: Fél évszázados a debreceni felsőfokú zenetanárképzés

„A művészetoktatás arra való, hogy érzelmeket, élményeket közvetítsen”.
Kerekasztal-beszélgetés a zenei nevelésről. A beszélgetést Mayer József, az ÚPSZ főszerkesztője vezette. Résztvevők: Kerekesné Pytel Anna, Fokvári Anikó, Gelencsér Attiláné, Kartaliné Vincze Mária, Sárközi Andrea, továbbá Balázs István, Kis Jenőné dr. Kenesei Éva, Ludmány Géza, Hornyák Tamás, Nagyné Árgány Brigitta (Új Pedagógiai Szemle, 2009/7. Utánközlés a lap szíves engedélyével) (pdf)

Bánfai József: A zenei tehetség és vizsgálatának módszerei a múlt század első felének hazai szakirodalmában

Barth István: Kihez beszélek?

Budai Krisztián: Egy hangszeriskola tanításközpontú elemzése – Vigdorovits Sándor: Ütőhangszerek iskolája (pdf)

Portrék

„Hallgasd, élvezd, tanuld, csináld!” Póka Egon muzsikálásról, tanításról, a Kőbányai Zenei Stúdió húsz évéről (Réfi Zsuzsanna)

„Sokféleképpen lehet rögtönözni”. Interjú Gonda János zeneszerző-zongoraművésszel (Kiss Eszter Veronika – Magyar Nemzet)

Zenélő óráktól az operán át az orgonáig. Interjú Ruppert István orgonaművész-tanárral (Erdősi Boda Katinka)

Szavak nélkül épülő zene. Portré Szatmári Zsolt és Sándor Balázs klarinétművészekről (Bokor Gabriella) (Legato 48., 2016. április)

Beleolvasó

A HVG könyvek újdonságaiból:

– Carol Vorderman: Segíts Gyerekednek. Zene lépésről lépésre. A kottaolvasástól a zeneszerzésig CD-melléklettel (pdf)

– Seth S. Horowitz: Az univerzális érzék. Hogyan formálja a hallás az elmét?

Új gramofon könyvek

– Márton Attila: Hivatásos jazzrajongó

– Simon Géza Gábor: „Szösszenetek” a jazz- és hanglemeztörténetből

Simon Géza Gábor: A zenetudomány mostohagyermeke. A jazz és hatása Magyarországon 1920-1950 (MMA)

Pauk György: Négy húron pendülők. Nyolcvan év emlékei – Két  részlet  a könyvből (Park Kiadó)

A TANÍ (TAZI) TANI. A zene szolgálatában. Tóth Aladár Zeneiskola 1903-2016 – Mihalicz Csilla ajánlója a Parlando olvasóinak és dr. Bónis Ferenc: „Tóth Aladár a tökéletesség megszállottja volt” – részlet

Zene és egészség. Zene•Egészség•Nevelés•Test•Lélek (Szerkesztette: Falus András) (Kossuth Kiadó)

– Nemes László Norbert: „Énekelni, énekelni, énekelni”. A zenetanulás és az éneklés szerepe a fiatalok érzelmi és értelmi fejlődésében
– Túry Ferenc: Búbánat és erőforrások a folklórban: a népzene példája

Winkler Gábor: A Fokanovista, aki itthon lelt otthonra (2 fejezet és Fittler Katalin recenziója) (Tudomány Kiadó)

Esszék

Ungár István: Emlékek és intelmek. Vége a dalnak
(Georg Kühlewind Alapítvány 28. Hírlevele) (pdf)

Kelecsényi László: Hang-zavarok

Kitekintés

Dr. Judit Mäkinen: 115. finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra – Finn tangó, lavatanssit

ÖRÖMÓDA – “Valahol Európában” (YouTube)

Ének-zene és a közoktatás

Dr. Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? (pdf)

Dr. Hausmann Kóródy Alice: A zeneirodalom tanítása középiskolában  (Egy módszertani kísérlet eredményei és tapasztalatai)

Bélamese, avagy adalékok a jószándékok pokolba vezető útjához (Fittler Katalin)

Osztályéneklési verseny a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában (Cseke József)

Zene és az óvoda

Farkas Kitti: A Kalocsa környéki népi hagyományok, népművészet, népi gyermekjátékok ápolása a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvodában (pdf)

Gratulálunk

Névnapi szerzői est Óbudán Szőnyi Erzsébet köszöntésére (Kovács Mária)

90 éves dr. Veczkó József pszichológus-tanár (Zalavég, 1926. november 4.). Visszapillantás dr. Veczkó József zenepszichológiai publikációira (Dombiné dr. Kemény Erzsébet)

Papp Károlyné Papp Zsuzsanna szolfézstanár, tankönyvíró, országos zenei szakértő 75 éves

A KÓTA kitüntetettjei a 2016. évi Zenei Világnap alkalmából (pdf)

Dombóvári János: Huszonötéves a Zemplén és Abaúj művészeti díja, a Lavotta János-díj (pdf)

Negyedszázad – A bajai Ad Libitum Kórusnak jubileuma (Kovács Mária)

Bartók-koncert a Nádor-teremben (Kovács Mária)

Ábrahám Mariann: Összefoglalás (1973-2009) VI.

(*Először az interneten)

ZENEPEDAGÓGIAI KOTTÁKRÓL,  ISKOLÁKRÓL

– *Edited by – Herausgegeben von – Közreadja: Csurka Magda (Parlando: 1993/2.)

– A 2006-ban megjelent két új zongoraiskoláról. Lakos Ágnes: A barátságos zongoraiskola I – IV. és Apagyi Mária: Zongorálom I-III. c. munkákról (Parlando: 2006/6.)

Recenziók

Bosnyák Csilla: Játékos kottaolvasás kicsiknek 3.  (Illusztrált munkafüzet ajándék zongoramakettel) (Fittler Katalin)

Zsiráfzongora – válogatott szonatinák zeneiskolásoknak (Fittler Katalin)

Népzene és a zenepedagógia

Dr. Csüllög Judit: A népzene aránya és szerepe a Zongoraiskola kötetekben (pdf)

A XXI. század zenéje

Győrfi Laura Ditta: Zongorajáték – Játék a zongorával. Terényi Ede Piano Playing c. sorozata (2009) (pdf)

Neszlényi Pfeiffer Judith: Cantata 1956. „Ott voltam… Akkor még nem tudtam”. A forradalom első hősi halottja emlékére a Rádiónál (Ábrahám Mariann)

Dr. Bozsai Gábor: Zene Isten irgalmáról. Élménybeszámoló Vedres Csaba „Miserere” c. oratóriuma ősbemutatójáról – Pécs, 2016. szeptember 25. (pdf)

Egyházzene-oktatás

Sz. Fodor Adrienne: Kórusok művészeti, társadalmi és pedagógiai szerepe a keresztény értékek megőrzésében (pdf)

Beszámolók

Mini Fesztivál 29.1 (Eisenbacher Zoltán)

V. Nemzetközi Fuvolafesztivál – Pécel (2016. október 7-9.):
– Összefoglaló (Z. T.) (pdf)
– Doppler Projekt 2.0 – Fábián Tímea interjúja Claudi Arimany fuvolaművésszel, a 2016-os IV. Nemzetközi Fuvolafesztivál meghívottjával (pdf)

Elindultunk szép hazánkból… A Budapesti Monteverdi Kórus hangversenyei Erdélyben (Kollár Éva)

Magyar Zenepedagógus

2016. évi „kerek” születési évfordulóiból (Szerkeszti: Dittrichné Vajtai Zsuzsánna és Zelinka Tamás) (pdf)

Művészetelmélet

Irina B. Gorbunova – Mikhail S. Zalivadny – Irina O. Tovpich: On Leonhard Euler’s Theory of Music (Leonhard Euler zeneelméleti munkája – Absztrakt) (pdf)

Dr. Párducz Árpád: Az abszolút hallás (pdf)

Dr. Locsmándi Miklós: Abszolút hallás, relatív hallás, jó hallás, a zenei hallás fizikája és pszichológiája. Fejleszthető-e az abszolút hallás? (pdf)

Hegyi István: Írásbeliség és szóbeliség (pdf)

Mácsai Ágnes: Értékelés a kultúra területén – kérdőív összefoglaló (pdf)

Dr. Fazekas Ágnes: Polgári dalos mozgalom Magyarországon a 19. században (1. rész) A kezdetek

Búcsúzunk

Színfogyatkozás. Lendvay Kamilló (1928-2016) zeneszerző, zeneakadémiai tanár (Fittler Katalin)

Elhunyt Kovács Árpád (1940-2016) fuvolatanár (Barth István)

Elhunyt Ferenczi Hajnal Anikó (született: Tóth Hajnal Anikó) (1956-2016)  fuvolaművész tanár (dr. Bednarik Anasztázia, dr. Fejérdy Áron)

Emléklapok

250 éve halt meg Gregorius Joseph Werner (1693-1766) (Radics Éva)

Átadták a Kobzos Kiss Tamás (1950-2015) emlékhelyet az Óbudai Népzenei Iskolában

Képek Serhók-Sulyok Gizella (1930-2016) zenetanár egy dunai hajón történt búcsúztatásáról   (ld. Parlando 2016/5)

 

Összkiadás – Bácsi Zoltán László (1980-2010) karnagy, ének-zenetanár és kántor emlékére (Iii/3)

Túlságosan is szubjektív emlék-morzsák B.Z.-ról (Mindszenty Zsuzsánna)

Szakdolgozat

Díszítéstechnikák a barokk kor furulyairodalmában. A furulya használata a barokk zene tanításában

Szakmai dolgozatok

– Mise – műfajelméleti dolgozat (pdf)

– A barokk zene stílusjegyei (pdf)

– A barokk opera. Európa országainak egymásra hatása a barokk opera történetében. A barokk opera története az egyes európai országok zenei életének egymásra hatása tükrében

– Az egyes szavak jelentése és azok akusztikai megfogalmazása közti kapcsolat Francis Poulenc Un soir de neige c. ciklusában (pdf)

Részvétel kórusok munkájában

Betanítás (Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja), vezénylés (Knut Nystedt: Peace I leave with you, Paul Hindemith: Six chansons (3., 5. és 6. tétel), Dobri Hrisztov: Legénybúcsú, Tillai Aurél: Valamennyi búzaszál), és énekes közreműködés (John Stainer: The first Noel, Fiala Balázs: Bolyongok.