A hagyományokhoz hűen pirospaprikával és ecettel keresztelték meg a kocsonyát (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A közösségépítés és az összetartozás jegyében szervezte meg a Lévai Református Egyházközség január 14-én a Száztányéros kocsonya alkalmat.

Az idei rendezvény központi igei gondolata: „Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor és jó dolguk legyen nekik is meg az utódaiknak is” (Jeremiás próféta könyve 32:39). A közösségi alkalom Nt. Kassai Gyulának, a lévai gyülekezet lelkipásztorának, a Barsi Református Egyházmegye esperesének rövid igei szolgálatával vette kezdetét. Mint az igei gondolattal kapcsolatban kifejtette: „Számtalan olyan megtartó igazságot és üzenetet hordoz, melyet szolgálat alatt hasznosíthatunk. Egy szívvel egy utat járva tudjuk hitelesen szolgálni az Urat.”

Beszédében kitért a közösségi lét fontosságára, az alkalmak közösségformáló erejére. „A jövőnk és az utódaink érdekében is össze kell fognunk, segítenünk kell egymást. Az összetartozás bizodalma erősíti közösségeinket” – hangsúlyozta igei szolgálatának végén az esperes.

Az áhítatot a gyülekezet évértékelő beszámolója követte Nt. Kassainé Mártha Tímea lelkész és Andruska Csilla presbiter, gondnok tolmácsolásában. Az eseményekben gazdag 2016-os évértékelőt képanyaggal illusztrálták.

A lévai református lelkészi hivatalban megtartott összejövetelen a helyi gyülekezeti tagok mellett az egyházmegye más gyülekezetéből is érkeztek résztvevők. A rendezvény étkét, a kocsonyát Szobi Kálmán, Szobi Magdaléna és Verebes Vera gyülekezeti tagok készítették el. A kocsonya mellett marhapörköltet is kóstolhattak az egybegyűltek.  A hagyományokat követve a szakácsok pirospaprikával és ecettel keresztelték meg a kocsonyát. Ezt követte a szeretetvendégség.

Nt. Kassai Gyula és hitvestársa, Nt. Kassainé Mártha Tímea 2005 óta vezetik a lévai református gyülekezetet, mely mintegy négyszáz tagból áll. Az istentiszteleteken átlagosan hetven-nyolcvan fő vesz részt. Mint Kassai Gyula hangsúlyozta, igyekeznek minden korosztályt megszólítani. A gyerekek számára foglalkozásokat szerveznek, és szolgálatot teljesítenek az idősek körében is. Az egyházközséghez három leányegyház is tartozik.

Az előző évben részben sikerült felújítaniuk a parókiát. Ennek anyagi forrásait nagyrészt önerőből fedezték, ám a magyar állam ugyancsak hozzájárult a költségekhez. A lelkészi hivatalban immár második éve működik a  Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Felnőttképzése. A gyülekezet a fenntartója a Czeglédi Péter Református Gimnáziumnak. Mindezzel védőbástyaként igen fontos szerepet tölt be a lévai szórványmagyar közösségben.

Pásztor Péter felvételei a közösségi alkalomról. 

01. Kassai Gyula esperes - lelkipásztor áhitattal kezdte az alkalmat.jpg02. A megterített főasztal.jpg03 Az idei közösségi alkalom központi gondolata.jpg03 Egy szív, egy út ....jpg04 Évértékelés Andruska Csilla, gondnok, presbiter tolmácsolásában.jpg05 Évértékelés Kassainé Mártha Tímea lelkész tolmácsolásában.jpg06 A lelkészi hivatal díszterme megtelt .jpg07 Az alkalom egyik legfiatalabb résztvevője.jpg08 Kassai lelkészházáspár közösen köszönti a résztvevőket.jpg09 Idén is elkészült a száz tányérnyi kocsonya.jpg10 A kocsonya mellé a gyülekezet borát kínálták.jpg11 A gyülekezeti tagok süteményekkel is készültek az alkalomra.jpg11 A kiosztásra váró kocsonyák.jpg12 Kocsonya a keresztelés előtt .jpg13 A szakácsok megkeresztelik a kocsonyát.jpg14 Szobi Magdaléna és Verebes Vera gyülekezeti tagok készítették a kocsonyát.jpg15 Az alkalom résztvevői megkóstolják a kocsonyákat.jpg16 Nagyrészt a helyi gyülekezet tgajai vettek részt az alkalmon.jpg17 Kötetlen beszélgetés a díszteremben.jpg18 2016-ban készült el az egyházmegye címere.jpg