(Fotó: Dunajszky Éva)

Február 11-én tartotta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa ünnepi hangversenyét Pozsonyban, a Szlovák Rádió hangversenytermében.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa a szlovákiai magyar kultúra legjelentősebb, országos és európai viszonylatban is a legszínvonalasabb képviselői közé tartozik. A kórustagok ma azt a munkát folytatják, amelyet még Kodály Zoltán, zeneszerző, népzenegyűjtő, zenepedagógus kezdett el Dél-Szlovákia településein azzal az elhatározással, hogy formálja a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek zenei ízlésvilágát, közkinccsé tegye a népzenét és megismertesse a közönséggel a zeneirodalom remekműveit.

A kórus meghatározóan fontos kötelességének tartja, hogy műsorán tartsa a 20. századi szlovákiai magyar zeneszerzők: Szíjjártó Jenő, Rajter Lajos és Németh László István műveit is.

Szívünkbe vésik a Szent Megtestesülés csodáját

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa ezen a hangversenyen mutatta be a nyáron készült, legújabb – Angyali üdvözlet című hanghordozójának anyagát. A CD tartalmaz népi Mária-énekeket, de reneszánsz, romantikus és 20. századi kórusműveket is.

A CD ismertetőjében Józsa Attila esperes-plébános azt írja, a hallgató a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának előadásában gazdag és színes énekkincset lel az Angyali üdvözlet ünnepének, azaz a Gyümölcsoltó Boldogasszony Napjának témájában.

„Józsa Mónika és Stauróczky Balázs karnagyok szakavatott keze alatt olyan tételek hangzanak fel, amelyek szemünk elé vetítik és szívünkbe vésik a Szent Megtestesülés csodáját.” A hanghordozó felvétele a Vágkirályfai Árpádházi Szent Erzsébet-templomban készült, a CD elején így stílusosan a mátyusföldi település templomának harangjai szólalnak meg.

A hangversenyen Franz Biebl, Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Salomone Rossi, Hans Leo Hassler, Michael Haydn, Edvard Grieg, Liszt Ferenc, Bárdos Lajos, Camille Saint-Saëns és Benjamin Britten művei csendültek fel Józsa Mónika és Stauróczky Balázs vezényletével.

A műsort népi Mária-énekek előadása tette még színesebbé. Katolikus egyházi népénekek, gregorián dallamok koszorújában kórusművek is megszólaltak a hangversenyen, amelyen az angyali üdvözlet témakörét feldolgozó zeneirodalmi kincsekből adott közre a pedagóguskórus egy csokorra valót, örömet szerezve ezáltal a hallgatóságnak, amely a koncert végén felállva kitartó tapssal köszönte meg a kórusnak és vezetőinek a nívós zenei élményt.