Doktoranduszok Komáromban (fotó: Matus Tibor/Felvidék.ma)

A Magyar Doktorandusz Közösség projektzáró találkozót szervezett a hétvégén Komáromban, a CSEMADOK székházában. A fiatal és tapasztalt döntéshozó generáció közötti szakadék szűkítése címet viselő pályázatukat 2015 decemberében az Erasmus+ program támogatásban részesítette. A program célja a fiatalság és az ifjúság területén tevékenykedő döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása volt.

A Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) a kárpát-medencei magyar doktorandusz szervezetek kezdeményezésére alakult, azzal a céllal, hogy elősegítse a Kárpát-medencében élő magyar doktoranduszok szakmai együttműködését és közéleti szerepvállalását.

Tagjai: a magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetsége, a szlovákiai TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása), a kárpátaljai MD (Momentum Doctorandus), a romániai RODOSZ (Romániai Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége) és a vajdasági VMDOK (Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete).

Az általuk elindított projektben első lépésben felmérték a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki, 18 és 30 év közötti fiatalok véleményét az oktatásról, a tanulás utáni érvényesülésről, az őket érintő elsődleges problémákról, valamint a számukra legrelevánsabb kulcskompetenciákról, melyeket fontosnak tartanak saját érvényesülésük szempontjából.

A felmérésből kiderült, hogy a fiatalok a legsúlyosabb problémának a munkanélküliséget, a pénztelenséget és a kiszámíthatatlan jövőt, bizonytalan jövőképet határozták meg. További fontos problémaként merült még fel az értéknélküliség, az elvándorlás, a növekvő társadalmi egyenlőtlenség, valamint az idegen nyelvek (Erdély esetében az államnyelv) nem megfelelő ismerete. A megkérdezettek emellett úgy vélik, az egyetem nem nyújt egyenlő mértékben elméleti és gyakorlati képzést, sok esetben a hallgatók az elméleti képzés túlsúlyát emelték ki a gyakorlat rovására.

A hétvégi komáromi találkozót már megelőzte egy budapesti, 2016 májusában.  A négynapos rendezvény azért volt különleges, mert először került sor a fiatal generáció és a döntéshozók találkozójára, s az Előttem az utódom minikonferencia keretében mind a fiatal, mind a tapasztalt generáció (döntéshozók) szemszögéből meg tudták vizsgálni a fiatalokat érintő problémákat.

A második nemzetközi találkozón, Kolozsvárott is egy lelkes fiatalokból álló csapat jött össze, ahol arra keresték a választ, hogyan is növelhető a diákok idegennyelvi kompetenciája, továbbá kellenek-e karrierirodák az egyetemeken, miként mozdítható elő a versenyszféra és az egyetemek/hallgatók közötti szorosabb kapcsolat. Megfogalmazódott az igény a szakmai workshopok megszervezésére az egyetemi városokban, ahol találkozhat a munkaerő-piaci kereslet és kínálat.

A budapesti és kolozsvári rendezvényekhez hasonlóan a komáromi rendezvény során is számos fiatal kapcsolódott be a megoldási stratégia kidolgozásába. A felvidéki találkozón olyan témákat sikerült megvitatniuk, mint az anyanyelvi oktatás szükségessége és a tanulmányi lehetőségek kiterjesztése, az egyetemek, diákok és munkaerőpiac közti kommunikációs csatornák megnyitása, a szakmai gyakorlatok lehetőségének bővítése, továbbá a fiatal generáció motivációjának elősegítése. A tanácskozás és kerekasztal-beszélgetés során Harsányi Ilona (Balassi Intézet), András Hanga (ifjúsági szakértő, Stratégia a Fiatalokért),  dr. Szarka László (docens, Selye János Egyetem), Stubendek László (Komárom polgármestere), Kiss Róbert (komáromi esperes, püspöki helynök) és Matus Tibor (Szövetség a Közös Célokért, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság) fejtette ki véleményét a fiatalokat érintő problémák kapcsán.

Ahogy a somorjai származású Kohus Zsolt, a Magyar Doktorandusz Közösség koordinátora elmondta: „Természetesen a közös munka még nem ért véget. A jövőben kidolgozásra kerül egy kiforrott, szakmailag is alátámasztott megoldási stratégia. Célunk, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig, és konstruktív párbeszéden keresztül megoldást találjunk mindazokra a problémákra, melyek jelenleg foglalkoztatják a mai fiatal, később döntéshozóvá váló generációt.”

Aki érdeklődik a fiatal doktoranduszaink munkája iránt, bővebb információhoz juthat a felvidéki TÉKA és a Doktoranduszok Országos Szövetségének oldalain.