Gabriela Matečná, mezőgazdasági miniszter (Fotó TASR)

Gyakorlatilag nem lehet megakadályozni azt, hogy külföldiek is földtulajdonhoz jussanak Szlovákiában, véli a mezőgazdasági tárca vezetője. Gabriela Matečná szerint ez ezért van így, mert sokszor szlovákiai jogi személyeken keresztül jutnak termőföldhöz.

A jelenlegi földtörvény ugyanakkor akadályozza, hogy a hazai gazdák földterületekhez jussanak. Éppen ezért a minisztérium márciusra törvénymódosító javaslattal áll elő.

A változtatások egyike az lenne, hogy a törvényből kimaradna a tízéves állandó lakhelyre, illetve a székhelyre vonatkozó feltétel a földet vásárolni szándékozók számára. Ezzel a miniszter asszony szerint megszűnik a földtulajdonhoz való jog indokolatlan korlátozása azok számára, akik ezt a feltételt nem teljesítik – hazai és EU-beli vállalkozók számára egyaránt. Ez a feltétel ráadásul negatívan hatott az aktív mezőgazdászok földtulajdonhoz való jogára is.

A törvénymódosítást megköveteli az Európai Bizottság Szlovákia ellen folytatott eljárása is, mely az EU működési szerződéséből adódóan a szabad tőkeáramlást és szabad letelepedési jogba való beavatkozást érinti. Ezt pedig a 2014-ben elfogadott mezőgazdasági földtulajdon szerzéséről szóló törvény „okozta”.

A törvénymódosítás másik oka, tulajdonképpeni fő célja pedig, hogy átláthatóbb legyen a földpiac, a földdel való kereskedelem a közvélemény számára. Ennek legfontosabb eszköze a lépcsőzetes ajánlattevési folyamat, amely on-line módon, egy regiszteren keresztül megy végbe. Ennek kiegészítéseként létrehozzák a mezőgazdászok elektronikus nyilvántartását is.

Kitüntették a minisztert

A törvénymódosítási javaslat bejelentésével egyidőben a szlovák agrártárca vezetője magas francia állami kitüntetésben részesült, a mezőgazdaságban elért érdemeiért. A kitüntetés odaítélésekor figyelembe vették az agrártárca tevékenységét Szlovákia EU-s soros elnöksége idején.

A francia állami kitüntetést – melyet megkapott többek között Louis Pasteur, Henrik dán herceg, Jacques Chirac volt francia államfő és Catherine Denevue színésznő is – a szlovák agrártárca vezetőjének francia minisztertársa, Stéphane Le Foll adományozta.

Matečná megtiszteltetésnek vette a kitüntetést, és egyben hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is elkötelezetten harcolni fog a gazdák, a fogyasztók és a tisztességes piaci feltételek érdekében.